Egenföretagare som får vinster mindre än 15 876 ​​euro år 2024 kommer inte att behöva betala personlig inkomstskatt

Regeringen har godkänt höjningen av minimibeloppet för att behöva tillämpa källskatt i personlig inkomstskatt (IRPF) för att likställa den med den lägsta interprofessionella lönen (SMI). Således, Egenföretagare som i år får en nettoinkomst på mindre än 15 876 ​​euro behöver inte betala något i inkomstdeklarationen som de kommer att göra nästa år.

Åtgärden godkändes i tisdags i ministerrådet, parallellt med en minskning av skatteinnehållningen för egenföretagare som detta år de får en vinst på mindre än 22 000 euro. Regeringen uppgav att denna minskning kommer att gynna 5,2 miljoner skattebetalare, ”särskilt låg- och medelinkomsttagare och pensionärer.”

Men höjningen av den lägsta inkomstskattebefrielsen befriar inte egenföretagare från att behöva lämna INKOMSTdeklarationen nästa år -med de resultat de får 2024-. Detta beror på att, sedan det nya realinkomstavgiftssystemet trädde i kraft, alla egenföretagare, utan undantag, är skyldiga att göra självskattning så att socialförsäkringen, i förekommande fall, reglerar sina avgifter i slutet av varje kampanj.

Finansministeriet förklarar hur förändringarna i inkomstskatteklasserna kommer att påverka egenföretagare

Den sänkning av källskatten för personlig inkomst som godkändes i tisdags, precis som den som genomfördes förra året, gynnar olika grupper av arbetstagare som går utöver de som samlar in SMI. Det gynnar faktiskt också majoriteten av pensionärerna. För att bättre kontrollera omfattningen av dess inverkan gav finansministeriet flera exempel:

För det första kommer en egenföretagare som tjänar motsvarande SMI att betala mycket mindre i personlig inkomstskatt i år än 2018. ”Närmare bestämt kommer någon som tjänar 15 876 ​​euro per år, det vill säga minimilönen 2024, har gått från att under 2018 stödja en källskatt på 7 % och betala 1 111 euro av IPRF att se sina källinnehåll minskade redan 2023 till 2 % och, nu, 2024, till 0 %”, förklarade de.

Däremot kommer en gift arbetare med två barn på fem och sju år som tjänar 20 000 euro per år att ha gått från personlig inkomstskatt på 1 852 euro 2018 till 1 429 euro 2023. Med den nya sänkningen får hon stå för 1 346 euro i innehållna innehåll. Detta innebär att kommer att betala 27 % mindre i IPRF-innehåll 2024 än för sex år sedan.