Egenföretagare Transportarbetare har fram till den 30 juni på sig att begära stöd för att ersätta färdskrivare

Egenföretagare och små och medelstora företag inom godstransport och persontransporttjänster De kan fortfarande begära stöd för modernisering och digitalisering av sina verksamheter från Moderniza Checkvad inkluderar förnyelse av färdskrivare för den nya andra generationen, även om tidsfristen går ut nästa 30 juni.

Detta alternativ är särskilt användbart för de egenföretagare som ha en icke-intelligent digital analog färdskrivare installerad -alla de som är före juni 2019- och som utför internationella transporter, eftersom alla i denna situation ”kommer att behöva installera en andra generationens smarta färdskrivare före slutet av december 2024”, vilket är deadline på åtta månader till för de som redan har en första generation en installerad, enligt Fenadismer.

Enligt arbetsgivarnas uppskattningar, bara 10% av de drabbade fordonen skulle ha genomfört processen med att byta ut sina färdskrivare – även om den drabbade flottan enligt deras beräkningar är omkring 130 000 lastbilar och 10 000 bussar.

Å andra sidan är detta stöd som syftar till den modernisering som dessa egenföretagare och små och medelstora företag kan genomföra inom ramen för planen för återhämtning, omvandling och motståndskraft och har bland sina mål digitaliseringen och hållbarheten för godstransporter, vilket gör det möjligt för dem att ta emot ett maximalt stöd på upp till 25 000 euro.

Sålunda, inom ramen för planen, inom denna investering, inkluderar den bland sina främsta förmånstagare egenföretagare inom sektorn, som är innehavare av:

 • Något av följande tillstånd som är i kraft på dagen för ansökan om stöd:
  • Ett tillstånd för kollektivtrafik av gods som möjliggör transport med fordon eller uppsättningar av fordon som väger mer än 3,5 ton. maximal massa, identifierad med koden MDPE.
  • En auktorisation för diskretionär kollektivtrafik av busspassagerare, identifierad med VDE-koden.
  • Ett tillstånd för kollektivtrafik av gods, som möjliggör transport med fordon med en maximal massa på upp till 3,5 Tn, identifierad med MDLE-koden.
  • Ett transportföretagstillstånd som gör det möjligt för dem att medla vid upphandling av kollektivtrafik av gods, identifierad i registret med OT-koden.
 • Den dag då de begärde stödet tillhandahåller de kollektivtrafik med buss och är befriade från att erhålla något av de tidigare tillstånden.
 • De ingriper i processen att transportera varor som lastare/lossare eller avsändare/mottagare, vilket återspeglas i lag 16/1987, av den 30 juli, i kontrolldokumentet och i ADR.

Egenföretagare kan välja upp till två olika lösningar bland de bidragsberättigade i utlysningen.

Bland de stödberättigade åtgärderna inom utlysningen finns följande, varav egenföretagare kommer att kunna: välj upp till högst två lösningar: hantering av elektroniska styrdokument, installation av andra generationens intelligenta färdskrivarsystem, integration av elektroniska styrdokument i ledningssystem, implementering av TMS/ERP-system, installation av SAE-system, uppdatering av SAE-system, hjälper passagerare transporttjänster, aktivering av ansökningar om krav på elektronisk väg och förbättring av biljettsystem.