EU belönar små projekt som främjas av egenföretagare i avfolkade regioner

CohesionLabEU-projektet, medfinansierat av Europeiska Unionen (EU), har tillkännagett priset för bästa projekt finansierat med Europeiska sammanhållningsfonderna i avfolkade områden, med syftet att göra känd vilken roll EU:s strukturstöd har De fungerar som drivkrafter för ekonomisk, affärsmässig och social utveckling i Spanien. Mycket speciellt i områden med låg demografisk täthet, som en viktig del av det spanska territoriet.

För det, Bryssel har beviljat 36,6 miljarder euro till Spanien, fördelat till 2027, i avsikt att främja åtgärder som anpassar sig till behoven hos befolkningscentra belägna i landets inre områden och som påverkas av avfolkning. En möjlighet för egenföretagare och småföretag, för som chefen för CohesionLabEU-projektet, Ángel Adell, sa till denna tidning då att ”vårt mål är att varenda euro av dessa medel används maximalt, och att det görs på ett mer effektivt sätt”.

CohesionLabEU syftar till att skapa en lärande gemenskap som främjar tillämpningen av europeisk sammanhållningspolitik och medel i de spanska territorierna i demografisk nedgång, speciellt i Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha och Extremadura. Inom ramen för detta initiativ ingår firandet av olika evenemang som Living Labs, utbildningsworkshops och specialiseringskurser i europeiska sammanhållningsfonder.

Tävlingen har tre kategorier: sociala, forsknings- och hållbarhetsprojekt

Kandidater till priset för bästa projekt som finansierats med Europeiska sammanhållningsfonderna i avfolkade områden kan lämnas in före midnatt den 31 maj 2024. Tävlingen har tre kategorier:

  • #bästasocialaprojektet. För projekt som främjar lika tillgång till anställning under rättvisa arbetsvillkor, entreprenörskap och förbättrad anställbarhet, utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande, social integration och kampen mot fattigdom, icke-diskriminering och jämställdhet, familje- och arbetsförlikning, integration av personer som tillhör till utsatta eller marginaliserade grupper på arbetsmarknaden. Samt åtgärder gällande asyl, migration och återvändande i spanska regioner som riskerar avfolkning.
  • #bästa tävlingsprojekt. För projekt som syftar till industriell omvandling, stöd till små och medelstora företag, främjande av forskning och digitalisering av dessa områden.
  • #bästa hållbara utvecklingsprojekt. För initiativ som syftar till en hållbar och integrerad utveckling av landsbygdsområden eller stöd av lokala och regionala strategier som hjälper till att hantera specifika utvecklingsutmaningar i vissa områden i regioner med låg demografisk täthet.

Mer information om grunderna och inlämnande av kandidaturer på denna länk.

De prisbelönta verksamheterna i de tre kategorierna tillkännages i början av september

Du kan delta i tävlingen de projekt som redan är verklighet, och som har samfinansierats av Europeiska socialfonden + (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Fonden för rättvis övergång (FTJ) eller Sammanhållningsfonden (CF). samt initiativ som ingår i Interreg-programmen under budgetperioderna 2014–2020 och 2021–2027 i spanska provinser som förklarats vara i riskzonen för avfolkning.

”EU:s sammanhållningspolitik och fonder fortsätter att spela en relevant roll i vårt lands socioekonomiska utveckling och välbefinnande, 38 år efter att Spanien gick med i organisationen”, kommenterade Ángel Adell. För samordnaren av detta stöd är dessa utmärkelser ”avsedda att erkänna vikten av denna ryggrad, sammanhållningsfunktion, som har en påtaglig inverkan på företag, regioner, kommuner och ideella organisationer i områden med låg befolkningstäthet.”

Vinnarna i de tre kategorierna tillkännages i början av september. De tilldelade projekt kommer att kunna delta i kommunikationskampanjerna inom CohesionLabEU-projektet, med en uppskattad effekt på en miljon visningar. Dessutom kommer de att få en minnestrofé vid projektets avslutande evenemang i slutet av september 2024.