Extremadura efterlyser nytt stöd för att underlätta generationsskiftet för egenföretagare och små och medelstora företag

Regeringen i Extremadura har lanserat tre olika linjer av regionala incitament, för att främja det nödvändiga generationsväxlingen av företag, genom att främja framtida investeringar i detta avseende.

Är om ej återbetalningsbara subventioner, som erbjuds av ministeriet för ekonomi, sysselsättning och omvandling eller digitalt till företag av alla storlekar – särskilt små och medelstora företag – som genomför ekonomiska satsningar på extremaduransk mark. Dessa ska syfta till att finansiera relevanta resurser, som t.ex maskiner, anläggningsarbeten, installationer, digitalisering, utrustning… som letar efter nyckelprocesser som generationsväxling av företag.

Prioriterade sektorer när du får tillgång till detta stöd med Värdtjänster (hotell, hotelllägenheter, spahotell, turist vandrarhem, turistläger och landsbygdshotell), barnavårdscentraler, de produktionsindustrier, de extraktiva och transformerande, och de av återvinning av produkter, förutsatt att de involverar en produktionsprocess som kulminerar i en halvfabrikat eller helt tillverkad produkt, och datorprogrammeringsaktiviteter, dataprocesser, värdskap och relaterade aktiviteter.

Pensionering, bestående invaliditet eller dödsfall för ägaren av anläggningen omfattas av stödet

Genom dessa regionala incitament kan små och medelstora företag få tillgång till tre olika stödlinjer:

  • Bidrag till aktivitet, för vilken sektorn där man är verksam eller kommer att verka kommer att beaktas. Eftersom begrepp som anskaffning av fastigheter, mark, konstruktion eller anpassning av lager eller lokaler samt anskaffning av processmaskiner, interna transportelement, obemannade fordon, möbler och inventarier, små verktyg, datorprogram, stöds ekonomiskt.
  • Bidrag för generationsväxling, att uppmuntra fortsatt drift av en verksamhet som annars skulle ha stängts av skäl som pensionering, bestående invaliditet eller dödsfall för den som ägde den. Genom denna linje kan företag som begär det täcka samma typer av utgifter som i den första stödlinjen.
  • Subvention för att underlätta investeringar för företagsdigitalisering eller främjande av företag 4.0. I det här fallet, utgifterna för extern rådgivning specialiserad på digitalisering, förvärv av patent, licenser, programvara relaterad till hantering av det produktiva, logistiska eller kommersiella systemet, intelligens- och kontrolllösningar, kommunikationsteknik, datorer och moln, eller cybersäkerhet.

Subventionsbeloppet kan täcka upp till 50 % av projektet för småföretag

Mängden av dessa Stödet kan nå upp till 50 % av det stödberättigade projektet för småföretag. upp till 40 % för medelstora företag; och upp till 30 % för stora företag. Naturligtvis krävs att projektet som ska subventioneras av avdelningen har en minsta investering på 25 000 euro.

När man ansöker om ansökan är det viktigt att ta hänsyn till, för utvärderingen av stödberättigade projekt, att de nämnda sektorerna har definierats som prioriterade (eftersom det finns andra som bara är förmånliga), som kommer att ha ett större stödbelopp.

han Ansökningsperioden är öppen till 31 december 2026. Stödbeloppet samfinansieras med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), avsedd att bidra till att korrigera de viktigaste regionala obalanserna inom EU.