Finansministeriet kommer att fördela mer än 600 miljoner euro mellan de autonoma regionerna för att aktivera stöd till små och medelstora företag

Finansdepartementet kommer att dela ut mer än 600 miljoner av euro mellan de autonoma regionerna och statens allmänna administration, som kommer att användas för att utveckla stöd till små och medelstora företag (Små och medelstora företag) med start i år och fram till 2028.

Som förklarats av regeringen i ett uttalande är dessa belopp som kommer från avkastningen av avkastning som genereras inom ramen för det spanska SME-initiativet och kommer att göras under perioden 2024-2028.

Dessa medel kommer från avkastningen från det spanska SME-initiativetsom är ett gemensamt ekonomiskt stödprogram, där förutom Spaniens regering deltar EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF).

Subventioner för att skapa jobb, innovation och tillväxt för små och medelstora företag

SME-initiativet är ett finansiellt instrument som lanserades i juli 2013 av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken, som helt förvaltas av Europeiska investeringsfonden. Det syftar till att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag, genom att EIF tillhandahåller finansiella garantier till små och medelstora företagsprojekt som har mål att främja tillväxt, skapande av arbetstillfällen och innovation.

I december 2014 anslöt sig Spanien till initiativet genom att godkänna, genom beslut av Europeiska kommissionen, IPYME Operational Program (OP IPYME), med majoritetsdeltagande från de autonoma samhällena och de autonoma städerna (alla utom Asturien, Navarra och Melilla) och ett bidrag från statens allmänna administration regionaliserades bland de deltagande autonoma regionerna.

Detta initiativ har underlättat tillgången till finansiering för små och medelstora företag i vårt land under de senaste åren, vilket gör det möjligt för demrulla ut dina investeringsprojekt under gynnsamma förhållanden.

SME Spain-initiativet har beviljat lån till nästan 40 000 småföretag

Under giltigheten av detta initiativ har de erhållna resultaten varit 44 420 lån beviljade till 37 476 små och medelstora företagför ett globalt belopp på 3 442,8 miljoner euro.

De företag som stöds har mestadels varit mindre, med en 39 % mikroföretag och ytterligare 39 % från små företag, resten motsvarar medelstora företag.

När programmet avslutats tillkännagav Europeiska kommissionen för första gången möjligheten att lämna tillbaka till de olika förvaltningarna som deltar i Finansiera de överskjutande beloppen i den, allteftersom resurser frigjordes, när de små och medelstora företagsprojekten som stöds av detta finansiella instrument slutfördes.

Hur kommer de nya medlen att fördelas för att hjälpa små och medelstora företag?

Från och med februari 2024 har de redan lämnats tillbaka av EIF mer än 400 miljoner euro. Detta belopp kommer att följas av framtida avkastning under perioden 2024-2028 som eventuellt kommer att bringa den globala avkastningen till ett belopp av cirka 612 miljoner, när förvaltningskostnaderna och verkställda garantier har dragits av från bidraget från respektive förvaltning.

Den regionala fördelningen av dessa medel sker efter det sista mötet i SME Initiative Investment Committee, som samlade företrädare för Europeiska kommissionen, EIF, EIB och de autonoma regionerna. Finansministeriet har informerat de autonoma kommunerna om att fördelningen kommer att genomföras med objektiva kriterier och baserat på andelen deltagande för var och en av dem i initiativet.

Det vill säga de samhällen som kommer att få en större avkastning är de som tidigare har bidragit större till detta finansiella instrument.

Således kommer de 400 miljonerna som ursprungligen släpptes och resten av de som slutligen görs tillgängliga upp till ovannämnda 612 miljoner euro att fördelas baserat på följande andelar:

Destination för medel

I enlighet med gemenskapsbestämmelser, den ekonomiska avkastningen av SME-initiativet bör fortsätta att tillämpas i projekt för att stödja små och medelstora företag som samfinansieras med ERUF-medel av perioden 2014-2020 under de kommande åren. Avkastningen från IPYME-initiativet kommer att användas för att finansiera nationellt stöd för nämnda projekt.

På så sätt är det enligt regeringen garanterat det Små och medelstora företag i vårt land kommer att kunna fortsätta att räkna med hjälplinjer som ökar deras tillväxt. Till detta måste vi lägga till att de också kommer att kunna fortsätta att komma åt gynnsamma finansieringsvillkor genom de nya finansiella instrument som lanseras inom ramen för den låneram som ingår i tillägget till återhämtnings-, omvandlings- och motståndsplanen som godkändes sista kvartalet 2023.