Nya krav på egenföretagaravtal med sina anställda och när de träder i kraft

Regeringen godkände nyligen lagförslaget för införlivande av direktivet (EU) som avser ”vissa betingelser transparent och förutsägbar arbetslagstiftning i Europeiska unionen”. Denna förordning fastställer en hel rad krav och skyldigheter som styrelsen avser att ålägga alla företag när det gäller teckna ett nytt kontrakt med dina anställda.

I förprojektet ingår mer än ett dussin nya villkor och skyldigheter att, om bestämmelserna går igenom, de skulle ingå i arbetarstadgan och bli krav vid anställning av en anställd. Bland dem framträder skyldigheten att alla kontrakt görs skriftliga – de görs fortfarande muntligt inom vissa sektorer som jordbruk eller bygg – eller att ”väsentliga” uppgifter måste inkluderas till exempel dagens längd, dess distribution eller den överenskomna testtiden.

Även om ministerrådet redan har godkänt det preliminära utkastet, Lagen kommer fortfarande att behöva övervinna olika filter för att de nya villkoren ska träda i kraft. Som förklarat av José Carlos Piñero, chef för det juridiska området för National Federation of Self-Employed Workers Associations (ATA), ”till dess publicering måste lagen fortfarande gå igenom tidigare rapporter, ändringsförslag, debatt, presentationer, omröstning i kongressen och efterföljande underkastelse till senaten.” Därför, Det förväntas ta minst sex månader till att träda i kraft.

Skyldigheterna som detta utkast till anställningsavtal för närvarande innehåller beskrivs nedan, på bekostnad av att kongressen äntligen ger grönt ljus till regelverket.

Nya krav som regeringen ställer på de avtal som egenföretagare tecknar

Om det går igenom kommer det nya utkastet som regeringen godkänner inte bara att innehålla nya villkor för kontrakt utan även andra skyldigheter som att formalisera dem skriftligt så att de bland annat blir lagliga.

Ny ”väsentlig” data som måste finnas i kontraktet

Enligt standarden ska kontrakten innehålla väsentliga förutsättningar fungerar som:

Skyldighet att avtal ska vara skriftliga

En annan av de viktigaste villkoren som skulle börja krävas om detta preliminära förslag träder i kraft är vidare att kontrakten för första gången ska bl.a. skriven anställningsavtal oavsett varaktighet”.

I dag, enligt artikel 8 i arbetstagarstadgan, ”kan anställningsavtalet formaliseras skriftligen eller muntligt.” Därför ”skulle det för tillfället inte vara obligatoriskt att skriftligen formalisera ett heltidskontrakt på obestämd tid eller det eventuella kontraktet på mindre än fyra veckor, vilket är mycket vanligt inom jordbrukssektorn”, förklarade José Carlos Piñero.

Direktören för det juridiska området för ATA förklarade att det vanliga i dag är att skriva avtal. Speciellt när de är obestämda, sedan ”ger större rättssäkerhet angående arbetsvillkor, speciellt till arbetaren, men också till företaget”.

Om denna regel träder i kraft, Det skriftliga avtalet kommer inte längre att vara en option utan en skyldighet. Det finns dock fortfarande tid för detta. Utkastet måste fortfarande gå igenom flera filter: ”fram till dess publicering måste det fortfarande gå igenom tidigare rapporter, ändringsförslag, debatt, presentationer, omröstning i kongressen och efterföljande sändning till senaten”, säger José Carlos Piñero, chef för det juridiska området för ​ATA.

Enligt Piñero, om detta förprojekt och skyldigheten att alla kontrakt ska vara skriftliga fortsätter, ”Det kan fortfarande bli ett halvår. Det kanske blir efter sommaren.”

Skyldigheter avseende dagens längd

Som regeringen förklarade i ett uttalande måste företagen Anteckna även timmarna för anställda med deltidskontrakt. Således kommer de att registrera sin dag dag för dag, inklusive den specifika start- och sluttid.

Beträffande omvandling av ett heltidsarbete till ett deltidsarbete eller vice versa, samt ökning eller minskning av timmar i deltidsarbete ”måste alltid vara frivilligt för den anställde och kan i inget fall åläggas ensidigt av företaget”.

Å andra sidan, vid överenskomna tilläggstimmar ska det i avtalet anges antal timmar, dagar och referenstimmar under vilka arbetstagarens tjänster kan begäras. Den fastställer en minsta varsel på tre dagar för att genomföra dessa timmar, en period som inte kan förkortas efter överenskommelse. Vid helt eller delvis avbokning av nämnda timmar utan att denna uppsägningstid respekteras, kommer rätten till motsvarande ersättning att genereras.

Prövningstid och anställningsmöjligheter

Regeln begränsar också prövotiden till a högst sex månader för kvalificerade tekniker och två månader för övriga anställda.

När det gäller tidsbegränsade och tidsbegränsade kontrakt, om det ingås för en period som är lika med eller mer än sex månader, får prövotiden inte vara längre än en månad. I kontrakt av kortare löptid kommer provperioden att förkortas i samma proportion.

Kollektivavtal får inte förlänga längden på dessa provperioder.

Å andra sidan den anställde som har minst sex månader gammal i verksamheten kommer att ha rätt att söka tjänster lediga platser som har ett heltidsschema, som är obestämd eller mer förutsägbar eller stabil.