Finansministeriet kommer att kräva uppgifterna från de egenföretagare som säljer genom köp- och säljsidor...

De använda produktförsäljningsplattformar De används som ett alternativ för alla som vill sälja ett föremål eller produkt som de inte längre kommer att använda. Men den används också för att handla med helt nya.

Det finns användare som, eftersom deras aktivitet att köpa och sälja begagnade produkter har nått en viss ”vana” De har varit tvungna att registrera sig i den särskilda ordningen för egenföretagare, som krävs av socialförsäkringen. I dessa fall måste de uppfylla sina skyldigheter som egenföretagare säljare, vilket inkluderar betalning av sociala avgifter, moms och personlig inkomstskatt deklarationer, bland annat.

Men både för dem som säljer via dessa plattformar sporadiskt och regelbundet kräver direktiv 2021/514, allmänt känt som det europeiska DAC7-direktivet, denna typ av webbsidor som samlar in, verifierar och rapporterar säljarnas uppgifter till landets skattemyndigheter som utför transaktioner med varor eller tjänster, så länge de överskrider fastställda gränser.

Plattformarna ska kommunicera till statskassan om egenföretagares och andra användares rörelser

De nya reglerna, som trädde i kraft 2023, indikerar att den digitala plattformsoperatören måste kommunicera olika data relaterade till ekonomisk verksamhet, kallad ”relevant verksamhet”.

Den data som plattformar som Wallapop, Vinted eller Milanuncios kommer att behöva skicka till statskassan är bl.a. bankuppgifter, inkomst erhålls i varje kvartal, antal försäljningar utförs per kvartal och avgifter, skatter och provisioner samlas in eller undanhålls.

En minimiförsäljning måste uppfyllas för att plattformen ska rapportera till finansministeriet

DAC7-föreskrifterna Det kommer inte att påverka alla användare och frilansare av försäljningsportalerna. Plattformarna ska skicka nämnda information från dem som uppfyller villkoren för att vara bosatt i EUatt ha satt in mer än 2 000 euro under hela året genom försäljning på plattformen eller har gjort 30 eller fler försäljningar under året.

Om frilansaren som säljer sina produkter via Wallapop, Vinted eller någon annan sida uppfyller kraven ovan måste plattformen i fråga tillhandahålla säljaren identifiering, detaljer om utförda aktiviteter, betalningen till säljaren och identifieringen av de konton som användes för att ta emot betalningen. Denna deklaration ska därför lämnas i januari året efter den period som uppgifterna avser Den första mandatperioden slutar den 1 januari 2024.

”Det är inte en fråga om kontroll, utan om underlätta insamlingen av information” rapport från Skatteverket, som också slår fast att syftet med det europeiska regelverket är förebygga skattebedrägerier, skatteflykt och skatteflykt.

Skatter som ska betalas av egenföretagare kommer inte att påverkas

Denna skyldighet att informera innebär inte förändringar i beskattningen av köp- och försäljningsverksamheten begagnat förblir beskattningen densamma. Det slår bestämmelserna fast Skatter ska bara betalas när det finns en reavinstsom beräknas med skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset för en vara.

Beträffande beloppen har Skatteverket fastställer flera skatteklasser. För vinster på 6 000 euro eller mindre, 19 %, medan det för vinster upp till 50 000 euro beskattas med 21 %. Om vinsten ligger i intervallet mellan 50 000 och 200 000 euro, 23 %, och för de över 200 000 euro, är skatten 26 %.

Om däremot de pengar som erhållits från försäljningen av en varan inte överstiger dess ursprungliga pris, kommer det inte att vara nödvändigt att beskatta det, eftersom lagen betraktar dessa operationer som ”förluster som härrör från konsumtion.” Experter kommer ihåg att det är viktigt att behålla biljetterna eller fakturorna ifall finansministeriet kräver dem ”vid tidpunkten för en granskning.”