Galiciska egenföretagare kan nu begära stöd på upp till 24 000 euro för att anställa arbetslösa

The Official Gazette of Galicia (DOG) publicerade i fredags uppmaningen till Galiciens Emprega-program som är riktad till permanent kontrakt av unga, långtidsarbetslösa, återvändande emigranter, utlänningar, kvinnor, personer med funktionsnedsättning eller risk för social utslagning och personer över 52 år.

Galiciska egenföretagare kommer att kunna ansöka från och med den här veckan, från och med nästa januari 26, bidrag på 6 000 euro att belöna anställningen av någon av dessa grupper. Biståndsbeloppet kommer att kunna utökas om vissa personer införlivas i arbetskraften, såsom långtidsarbetslösa, kvinnor eller personer med funktionsnedsättning.

Som meddelats av Xunta de Galicia kan stöd från Galicia Emprega-programmet för att uppmuntra anställning av arbetslösa i företag, särskilda arbetsförmedlingar, ideella enheter och insättningsföretag begäras från nästa 26 januari till nästa 30 september.

Stöd på upp till 14 000 euro för egenföretagare som anställer arbetare från utsatta grupper

Detta nya program syftar till obestämd anställning av människor med mer svårigheter att hitta jobb hur är ungdomar (6 000 euro i bistånd), människor långtidsstopp (9 000 euro), kvinnor (10 000 euro), återvända emigranter eller utländsk (9 000 euro) och Människor med funktionshinder eller riskerar social utestängning (14 000 euro). Som en nyhet i denna utgåva minskas tillgången till incitamentet för denna grupp från 55 till 52 år, som kommer att ha ett grundstöd på 9 000 euro för sin anställning.

Stödet kan höjas med 15 % för företag på landsbygden

Dessa basbelopp för varje kontrakt som tas fram kan höjas med 15 %är kumulativa med varandra, om arbetscentret är beläget i en landsbygdens rådhus eller om uthyrningen sker med kvinnor i en ekonomisk verksamhet med kvinnlig underrepresentation, bl.a. För varje inledande tillsvidarekontrakt som görs därutöver t.o.m 4 000 euro för utbildning på arbetsplatsen.

Galicia Emprega överväger likaså incitament för omvandling från deltids- till heltidskontrakt, för att anpassa jobben för personer med funktionsnedsättning och för att öka varaktigheten på avbrutna tillsvidareanställningar.

De högsta belopp möjlig hjälp, om alla höjningar tillämpas, Det blir 24 500 euro per verksamhet, som kan höjas med 4 000 euro med träningsbonusen. Med detta hjälpprogram hoppas Xunta kunna gynna några 1 500 anställda. Syftet med satsningen är att främja sysselsättningen genom incitament för att anställa arbetslösa och ge dem utbildning på arbetsplatsen.