Hur och när ska den obligatoriska fakturan för egenföretagare börja tillämpas?

För två år sedan reglerade lagen skapa och växa framtida skyldighet för alla egenföretagare och små och medelstora företag som arbetar med andra yrkesverksamma faktura på elektronisk väg. Nu återstår det för regeringen att definitivt godkänna regelverket för att fastställa alla krav och villkor för den elektroniska fakturan.

Om faktureringsbestämmelserna godkänns som planerat 2024 kommer tusentals företag att behöva använda elektroniska fakturor året därpå – 2025. Slutligen, 2026, Ingen egenföretagare eller små och medelstora företag kommer att kunna fakturera på papper till ett annat proffs.

Även om denna skyldighet kommer att träda i kraft snart och kommer att påverka alla egenföretagare och små och medelstora företag, nästan hälften av företagen vet fortfarande inte hur Crece-lagen fungerar och vad de måste göra för att följa denna förordning. Det avslöjade den andra delen av studien om digitalisering som genomfördes av faktureringslösningsföretaget Pleo.

Enligt denna studie, endast en 57 % av små och medelstora företag säger att de är medvetna om den nya lagen om elektronisk fakturering och hur den kommer att påverka deras verksamhet. 41 % anser att de inte har all information som behövs för att följa lagstiftningen och 32 % förstår inte helt fördelarna med elektronisk fakturering.

För att alla egenföretagare och små och medelstora företag som fakturerar andra yrkesverksamma ska kunna anpassa sig till de framtida reglerna när de träder i kraft kontaktade denna tidning olika experter för att lösa alla tvivel som företag fortfarande har med avseende på Obligatorisk elektronisk faktura.

Tvivlar på den framtida obligatoriska fakturan för egenföretagare och små och medelstora företag

 • vad är en elektronisk faktura?

A Elektronisk räkning Det är ett skatte- och handelsdokument som utfärdas och skickas in digitalt format att motivera köp och försäljning av varor eller tjänster.

Fram tills nu var en elektronisk faktura som vilken annan faktura som helst, endast utfärdad elektroniskt. Dock med ikraftträdandet av lagen om skapa och växae skapade en ny skyldighet att utfärda denna typ av dokument med ett specifikt format och krav.

Finansministeriet och ekonomin arbetar parallellt med två standarder som ska utveckla de egenskaper som faktureringsprogram och elektroniska fakturor måste uppfylla för att vara lagliga.

Snart, vissa specifika krav och format kommer att fastställas att dessa digitala filer måste följa för att vara lagliga och för att vara ett giltigt köpbevis.

 • .Vilka egenföretagare eller små och medelstora företag kommer att påverkas av skyldigheten att använda elektroniska fakturor?

Lagen Skapa och växa fastställer den framtida skyldigheten att utfärda elektroniska fakturor. Detta format kommer inte att vara obligatoriskt för alla företag, utan endast endast för dem som utfärdar fakturor till andra yrkesverksamma eller företag.

Med andra ord måste alla egenföretagare eller små och medelstora företag – oavsett storlek eller bransch –, när lagen har trätt i kraft, utfärda en elektronisk faktura vid försäljning till ett annat företag.

 • Kommer det att vara obligatoriskt att använda elektroniska fakturor med alla kunder?

Nej. Enligt lagen kommer den elektroniska fakturan endast att vara obligatorisk i B2B-verksamhet (med andra verksamheter).

I händelse av att en produkt eller tjänst säljs till en individ kommer företaget inte att behöva utfärda en elektronisk faktura och kan fortsätta att utfärda en pappersfaktura -även förenklat, i biljettformat- till sina kunder.

 • När träder den obligatoriska elektroniska fakturan i kraft?

Lagen Skapa och växa, som reglerar den framtida skyldigheten att utfärda elektroniska fakturor är redan i kraft. Nu indikerar denna regel att perioden för företag att anpassa sig och börja fakturera på elektronisk väg inte kommer att börja räknas förrän den specifika förordningen har godkänts.

Godkännandet av förordningen som ska reglera den framtida elektroniska fakturan för egenföretagare och småföretag närmar sig. När denna regel har godkänts börjar tidsfristen löpa

Om faktureringsbestämmelserna godkänns 2024ett år senare – 2025 – kommer företag med mer än åtta miljoner i omsättning endast kunna utfärda elektroniska fakturor.

Efter två år -år 2026- utökas skyldigheten till egenföretagare och små och medelstora företag med mindre än 8 miljoner.

Till sisttre år senare – 2027 – kommer alla företag att ha anmälningsskyldighet till Skatteverket eller dess leverantörer stat var dina fakturor finns.

 • Vilka skyldigheter kommer företagen att ha under anpassningsperioden till elektroniska fakturor?

Om faktureringsförordningen slutligen godkänns i år kommer nedräkningen att börja och företag med mer än åtta miljoner euro i årsinkomst kommer bara att ha ett år, till slutet av 2024, för att börja utfärda alla sina fakturor elektroniskt. De kommer att ha möjlighet att göra det genom ett privat program eller genom finansministeriets offentliga lösning.

Nu får vi inte glömma så många Egenföretagare och små och medelstora företag som tjänar mindre än åtta miljoner euro kommer inte att vara skyldiga ännu att ha ett elektroniskt faktureringsprogram och i vissa fall fungerar de med dessa medelstora eller stora företag som kommer att behöva utfärda sina fakturor på elektronisk väg. För dessa fall fastställs också i lag 18/2022 en övergångsperiod.

cSom en tillfällig åtgärd, under de första 12 månaderna Sedan denna kungliga förordning trädde i kraft, företag med mer än åtta miljoner euro faktureringsföretag som redan är skyldiga att utfärda elektroniska fakturor i sina transaktioner med företagare och professionella Dessa elektroniska fakturor måste åtföljas av ett dokument i PDF-format.

På detta sätt, även om egenföretagare eller små och medelstora företag har inget program än elektronisk fakturering kan även ta emot och se fakturan som din kund skickar dig, även om detta faktureras på elektronisk väg.

 • Hur ska elektroniska fakturor utfärdas?

När faktureringsreglerna har trätt i kraft och anpassningsperioden till standarden – ett eller två år – har löpt ut, kommer egenföretagare och små och medelstora företag att ha två alternativ att uppfylla denna skyldighet:

Den första blir avtala ett faktureringsprogram elektronisk, det vill säga betalningsprogramvara för att utfärda den här typen av fakturor.

Den andra blir använda den offentliga och kostnadsfria plattformen som statskassan håller på att slutföra. Detta verktyg låter dig också skicka och ta emot fakturor elektroniskt till alla företag som inte vill anlita betalningsprogram.

 • Kommer det att finnas skyldigheter för egenföretagare som får en elektronisk faktura?

Enligt faktureringsbestämmelserna ska mottagarna av elektroniska fakturor – dvs egenföretagare som hyr tjänster från andra företag de måste informera emittenten eller Skatteverket -om de använder den offentliga plattformen- av olika mottagningsstater eller betalning inom fyra kalenderdagar, ej medräknat lördagar, söndagar eller helgdagar.

Om en företagare till exempel får en faktura på måndag ska denne anmäla mottagandet senast fredag. Om betalningen görs den fredagen måste du meddela senast följande torsdag att betalningen redan är gjord, med angivande av datum

Därför ska de nya elektroniska fakturorna även innehålla ett utrymme för att rapportera status (mottaget, accepterat eller betalat). I detta fält måste mottagarna av de elektroniska fakturorna – det vill säga kunderna – inkludera följande element:

 • Kommersiellt godkännande eller avslag av fakturan och dess datum
 • Full effektiv betalning av fakturan och dess datum

Dessutom kan följande statusar rapporteras:

 • Delvis kommersiellt godkännande eller förkastande av fakturan och dess datum
 • Delbetalning av faktura, betalt belopp och datum,
 • Överföring av fakturan till tredje part för indrivning eller betalning, med identifiering av mottagaren och dess överföringsdatum.

Vilka sanktioner skulle egenföretagare utsättas för för att inte uppfylla skyldigheten att utfärda elektroniska fakturor?

Skapa och växa-lagen innehåller viktiga sanktioner för de företag som inte utfärdar sina fakturor vid den tidpunkt som anges i Create and Grow-lagen.

Med start 2024 eller 2025 – beroende på verksamhetens omsättning-, de egenföretagare som inte anpassar sig till regelverket och inte erbjuder eller underlättar elektroniska fakturor kan få böter. upp till 10 000 euro i böter. Detta kommer också att hindra dem från att få tillgång till subventioner, stöd och offentliga kontrakt.