Hälften av kunderna är villiga att lämna sina uppgifter till egenföretagare i utbyte mot rabatter

Enligt den globala studien Adyen Index Retail Report 2024, bland minst 500 små spanska företag och nästan 1 500 konsumenter, skulle nästan hälften (47 %) av de senare vara villiga att tillhandahålla sina uppgifter till egenföretagare och företag, så länge som de belönades med rabatter och erbjudanden. Tvärtom, Endast 19 % av handlarna har den nödvändiga informationen för att fatta effektiva beslut om sin kundlojalitet.

Således fortsätter företag att kämpa för att dra nytta av teknik för att samla in och analysera data om sina kunder. Som rapporten utarbetad av denna finansiella teknologiplattform påpekar, knappt En fjärdedel (25 %) av företagen tror att de känner sina kunder tillräckligt väl för att anpassa varor, rabatter och tjänster. Detta faktum återspeglas också hos konsumenterna, eftersom mer än hälften (61 %) anser att företag måste förbättra sättet att erbjuda dem belöningar.

58 % av kunderna skulle ladda ner en handlarapp för att få lojalitetsbelöningar

De som utnyttjade samtalet Unified commerce förra året såg 7 % mer intäktsökning jämfört med genomsnittet. Denna strategi strävar efter en flytande och oavbruten upplevelse genom hela inköpsprocessen. Unified commerce bygger på tre grundläggande pelare: teknisk enande, samordning av försäljningskanaler för att uppnå denna sömlösa upplevelse och att få en fullständig bild av kundinteraktioner.

Det strävar efter att placera kundupplevelsen i centrum för hela inköpsprocessen, från produktsökning till leverans och betalning, vilket möjliggör personlig uppföljning när som helst och vid vilken kontaktpunkt som helst. Och det bästa är att konsumenterna själva är delaktiga i arbetet. Så, Drygt hälften (58 %) av kunderna skulle ladda ner en handlarapp för att få bättre bonusar eller lojalitetsbelöningar.

Drygt sex av tio konsumenter (64 %) skulle vara nöjda om de fick mer personliga rabatter i de butiker där de handlar mest. Och vid denna tidpunkt, 61 % anser att företag måste förbättra sättet de belönar sina kunder för att de handlar med dem, istället för att välja tävlingen.

Endast två av tio verksamheter har kunddata för att anpassa erbjudandet

Det verkar dock som att utbud och efterfrågan inte är på samma sida. Jo till Säljare oroar sig för att brist på data och teknik hindrar dem från att känna till sina kunder: Endast två av tio har den data som krävs för att fatta intelligenta beslut om sina konsumenters lojalitet. Och en fjärdedel (24%) hävdar att de saknar data om sitt verkliga beteende: hur de hittade ditt företag, anledningen till att de valde det, etc.

Ja verkligen, en fjärdedel (23%) anser att de saknar den tekniska infrastruktur som krävs för att anpassa kundupplevelsen över alla kanaler och i skala. Och nästan en tredjedel (34%) tycker att det är svårare att klassificera kunder efter beteenden och behov eftersom de nu förväntar sig en verkligt personlig upplevelse.

I alla fall, oavsett om det är i fysiska butiker, eller genom e-handel, från mobiltelefoner eller via sociala nätverk, återförsäljare De står inför utmaningen att ansluta och integrera betalningskanaler, samtidigt som de säkerställer en konsekvent upplevelse i var och en. Enligt Adyens studie, 55 % av konsumenterna överger ett köp om de inte kan betala som de vill. Och 27 % har inte längre en plånbok och litar på möjligheten att betala med sin telefon.