Hur beskattas försäljningen av en professionell egenföretagares kundportfölj?

Som förklarats av Pablo G. Vázquez, skattejurist, direktör på GVA Asociados och medlem av AEDF till detta medium, när det gäller egenföretagare, Kundportföljen anses vara en tillgångsdel som påverkas av ekonomisk aktivitet. utvecklat, vilket i princip tillåter, deras beskattning till sparsatser.

Som experter hävdar, som en allmän regel, beskattning, Lagen tillåter att försäljningen betraktas som realisationsvinst, men det finns inget enhetligt kriterium: fortfarande det finns yttranden från statskassan där den uppbördsform som är mest fördelaktig för den skattskyldige sätts i schack. Således, som Vázquez förklarade, ”vi har fortfarande att göra med resolutioner där Beskattningen av försäljningen hänförs som om det vore inkomst av ekonomisk verksamhet”, betalar skatt i så fall till den allmänna basen, vars omfattning skulle vara mindre fördelaktig jämfört med sparande.

I den meningen, utöver det faktum att beskattning till sparsatser är mer fördelaktigt, ”i det fall som berör oss talar vi om vad det betyder en kolossal skillnad i vad egenföretagaren skulle betala.” Denna försäljning, dessutom, medför mervärdesskatt enligt den allmänna skattesatsen och en faktura måste utfärdas.

Experter bekräftar att försäljningen av kundportföljen för en egenföretagare kan beskattas med sparsatser

Enligt artikel 28.2 i lagen om personlig inkomstskatt (LIRPF), En egenföretagares kundportfölj utgör ett tillgångselement som påverkas av verksamheten.. När den kundportföljen säljs – överförs – skulle den i så fall inte ingå i inkomstskatten från ekonomisk verksamhet, men det skulle betraktas som en kapitalvinst eller förlustfastställande av vinsten från skillnaden mellan anskaffningsvärdet och överföringsvärdet:

För att fastställa nettoresultatet av ekonomisk verksamhet kommer kapitalvinster eller kapitalförluster som härrör från de kapitaldelar som påverkas av dem inte att inkluderas, vilka kommer att kvantifieras i enlighet med bestämmelserna i 4 § i detta kapitel..”

Som Vázquez påpekade är det logiskt att försäljningen av kundportföljen -vilket inte är ovanligt bland dessa proffs – anses vara en kapitalvinst. ”Denna praxis innebär att en portfölj av kunder faktiskt kommer att generera avkastning. Det kan hända att de efter att ha förvärvat kundportföljen inte längre bestämmer sig för att fortsätta med proffsen, till exempel av någon anledning. Dessutom är det en tillgång av anläggningstillgångar för att kunna utföra verksamheten”.

I sin tur i det fall kundportföljen inte förvärvades men skapat och utvecklat från början Med fortsättningen av verksamheten kommer anskaffningsvärdet att tas till noll och hela försäljningspriset – minus motsvarande utgifter och skatter som säljaren betalar – blir lkapitalvinst som kommer att beskattas.

Vidare den erhållna kapitalvinsten kommer att fördelas på den beskattningsperiod då överlåtelsen sker av kundportföljen.

Men som advokaten klargjorde finns det inget helt enhetligt kriterium, med tanke på att ”de hittar fortfarande lösningar där finansministeriet försöker tillskriva överföringen av kundportföljen som om de vore inkomster från ekonomisk verksamhet.”

Varför kan statskassan debitera försäljningen av portföljen som inkomst från ekonomisk verksamhet?

Såsom detaljerat av advokaten föreligger hänsyn till att statskassan har att hänföra verksamheten som inkomst av ekonomisk verksamhet. eftersom det är en verksamhet som i allmänhet beläggs med moms. ”Den hänsyn som statskassan tar för att anse att försäljningen beskattas i den allmänna skalan är eftersom verksamheten beläggs med moms och eftersom säljaren tillhandahåller professionella tjänster till köparen vid försäljningen”.

Men både Vázquez och andra experter som konsulterats av denna tidning debatterar dessa premisser ”i avsaknad av ett definierat kriterium” i Skatteverkets agerande. Sålunda stöder generaldirektoratet för skatter, i sitt bindande samråd 1674/23 av den 13 juni, att ”kundeportföljen kopplad till försäkringsagentens verksamhet Den utgör ett arv som påverkas av verksamheten (…). Denna karaktär av den berörda tillgångsdelen innebär, när det gäller arten av driften av försäljningen av portföljen, att det kommer att generera en kapitalvinst eller förlust”.

Utöver lagen eller bindande skattesamråd försvarar advokaten det i praktiken Det finns en rad lokaler som skattejurister tar hänsyn till i dessa fall för att motivera tillskrivningen av sparsatserna -som kapitalvinst-, såsom följande:

  • Egenföretagaren kan bedriva en momspliktig verksamhet, men denna åtgärd ”den konverterar den inte automatiskt vid utförande av ekonomisk verksamhet för INKOMSTändamål.”
  • Att en egenföretagare som säljare tillhandahåller köparen en fullständig professionell service och att tjänsten klassificeras som inkomst av ekonomisk verksamhet, ”Det innebär inte att själva försäljningen måste beskattas som sådan.”.
  • IRPF-lagen Säg vad överföring av ett arv som berörs av verksamheten ekonomisk skatt som kapitalvinst.
  • Beskattningen av som kapitalvinst del av hänsynen till kundportföljen som en anläggningstillgång nödvändig för att kunna bedriva verksamheten. I den meningen ”är kundportföljen uppenbarligen en förmögenhetsfaktor som påverkas av ekonomisk aktivitet, eftersom den är nödvändig för dess utveckling.”

Beskattning av den allmänna inkomstskattebasen kontra sparsatser

Beskattning till den allmänna basen

Första delen: upp till 12 450 19 %.

Andra delen: upp till 20 199 euro 24 %.

Tredje delen: upp till 35 199 euro 30 %.

Fjärde delen: upp till 59 999 euro 37%.

Beskattning till sparsatser

Första delen: sparinkomst upp till 6 000 € – 19 %.

Andra delen: sparinkomst på mellan 6 000 och 50 000 euro 21%.

Tredje delen: sparinkomst på mellan 50 000 och 200 000 euro 23%.

Fjärde delen: sparinkomst på mellan 200 000 och 300 000 euro 27%.

Femte delen: sparinkomst över 300 000 euro 28%.