Kris inom keramik- och glassektorn: endast 3 % av yrkesverksamma är unga, enligt en rapport

Endast 3 % av de yrkesverksamma som arbetar med glas- och keramiksektorn är unga. Detta har visats i en ny rapport från Randstad, som belyser talangkrisen som denna verksamhet går igenom och visar brist på generationsersättare som hotar denna industri i Spanien och många andra sektorer under de senaste månaderna.

Därmed drog studien slutsatsen 60 % av de yrkesverksamma som ägnar sig åt keramik är över 45 år. När det gäller glas är denna andel ännu högre, stiger till 74%. Dessutom visade data för andra kvartalet en betydande förlust av yrkesverksamma i den yngre åldersgruppenmellan 16 och 24 år, en fråga som ”accentuerar detta problem”, enligt Randstad.

”Generellt sett visar sysselsättningen inom keramik- och glassektorn en anmärkningsvärd avmattning när det gäller sysselsättning och affärsaktivitet, men vi fokuserar på olika utmaningar: generationsersättning, med låg sysselsättning av unga talanger och hög koncentration av åldersgruppen över 45 år. Å andra sidan lyfter vi fram bristande jämställdhet på grund av låg sysselsättning för kvinnor och övervägandet av icke-universitetsstudier i sektorn”, säger Valentín Bote, chef för Randstad Research.

Glas- och keramiksektorn tappar 12 % av sina proffs på bara ett år

En annan av de mest slående frågorna i Randstad-rapporten är förlusten av jobb som har inträffat inom denna sektor under det senaste året. Specifik, har minskat med 12 % på årsbasis. Enligt analysen är huvudorsaken till denna situation energikrisen som särskilt har påverkat dessa företag och som ”för tillfället inte har lyckats återhämta sig tidigare nivåer.”

Å andra sidan, av de nästan 56 000 personer som arbetar inom sektorn är 42 000 män, vilket innebär en större manlig vikt i sektorn (76 %). Inom glassegmentet minskar skillnaden, med kvinnor som tar 29 % av jobben.

Närmare bestämt återspeglade sysselsättningen för kvinnor inom keramik- och glasindustrin, under årets andra kvartal, en betydande tillväxt jämfört med föregående år, medan sysselsättningen för män minskade avsevärt. ”Inom Keramik ökar sysselsättningen för kvinnor med 35,6 %, vilket står i kontrast till minskningen av mäns sysselsättning på 21,1 %. Samtidigt är förlusterna i Glass 3,7 % respektive 11,8 % på årsbasis”, förklarade de från Randstad.

Slutligen uttalade personalföretaget att ”utvecklingen av sysselsättningen inom keramik- och glasindustrin speglar en minskning av sysselsatta med högskoleexamen under de senaste kvartalen.” Vidare kvarstår övervikten av anställda med icke-yrkesutbildning inom sektorn. Specifik, 58 % av de sysselsatta inom Keramik- och glasbranschen har inte avslutat yrkesstudier. ”Glassegmentet har en större närvaro av arbetare med en universitetsexamen (16 %), medan det i keramiksegmentet inte når 10 % av sysselsättningen”, avslutades rapporten.