Madrid Association of Integration Companies värdesätter företag som anställer personer som riskerar att bli utestängda

Madrid Association of Insertion Companies (AMEI) har lanserat en kampanj där man försöker värdera företagens roll i anställa personer som riskerar att bli utestängda.

Dessa typer av företag bidrar till den lokala och nationella ekonomin. ”Genom att integrera människor på arbetsmarknaden, Subventionsberoendet minskar och skatteintäkterna ökar. Denna viktiga ekonomiska avkastning är avgörande för hållbarheten i våra aktiviteter och för våra samhällens välbefinnande”, sa de.

Detta sociala arbete är en grund för värdet av företag och egenföretagare med anställda. Och, med AMEIs ord, ”det stärker den lokala ekonomin och bidrar till att skapa och underhålla arbetstillfällen för utsatta människor som riskerar social utestängning.”

I denna mening lyfte föreningens ordförande fram det utbildnings- och stödarbete som företag inom den sociala ekonomin utför med sina anställda, vilket tillåter ”människor i integrationsprocesser skaffa den kompetens som krävs för att fungera på arbetsplatsen och förbättra sina personliga och sociala färdigheter. Vår framgång är att de är det i slutet av sin tid i insättningsföretaget fullt kvalificerad att komma in på den konventionella arbetsmarknaden”, avslutade han.