Många egenföretagare kommer att kunna boka tid för att få sin INKOMST gjord per telefon från och med måndagen den 29 april

Skatteverket har öppnat detta Måndagen den 29 april, tidsfristen för vissa skattebetalare, däribland egenföretagare som betalar skatt per moduler, att begära ett möte, antingen online eller genom att ringa de telefonnummer som är aktiverade för detta ändamål, och för finansministeriet att ge dem nödvändig hjälp för att det kända INKOMSTdeklaration per telefon.

Denna hjälp, år efter år, distribueras genom ”Vi ringer dig”-plan, ett program som ger stöd, genom ett samtal, till alla som efterfrågar det och uppfyller kraven. Genom detta system är en tekniker ansvarig för alla procedurer som krävs av skattebetalarna när de lämnar in den personliga inkomstdeklarationen.

Även om de flesta kan begära att finansministeriet ringer dem för att lämna in deklarationen, är denna tjänst inte tillgänglig för alla egenföretagare. I själva verket uppskattas det Endast 20 % av egenföretagare kunde få tillgång till telefonassistans.

Vilka egenföretagare kan boka tid för att göra INKOMSTER per telefon?

Egenföretagare som är uteslutna från att kunna göra sin årliga deklaration med telefonassistans är de som betalar skatt genom direkt uppskattning. Och detta är så för de stora komplexiteten som dina personliga inkomstskattepresentationer innebär, med tanke på att de måste inkludera dussintals eller till och med hundratals fakturor varje år för sina inkomster, utgifter eller löner om de har anställda under sin vård.

Därför är de egenföretagare som kan få tillgång till denna tjänst i grunden, skattebetalare som betalar skatt enligt den objektiva skattningen (eller moduler) och som dessutom överensstämmer med en serie av betingelser fastställs varje år av Skatteverket.

2023 blev den stora populariteten i användningen av denna tjänst påtaglig, med mer än en miljon deklarationer per telefon till Skatteverket. Och även om det inte finns några exakta siffror, är det troligt att inte många av dessa skattebetalare var egenföretagare.

Planen ”Vi kallar honom” distribueras i två faser. Den första av dem är öppnandet av deadline för begär ett samtal från finansministeriets tekniker, vilket görs via ett onlineformulär eller per telefon. I det ögonblicket måste du välja antingen morgon- eller eftermiddagsschema och sedan föreslår systemet dag och tid för att ta emot samtalet från Skatteverket.

När begäran är gjord, förvaltningen kommer att boka ett möte med skattebetalarna för att ringa dem från och med den 7 majdatum då den andra fasen av proceduren börjar, som består av att ringa samtalen.

För att göra tjänsten smidigare är det mycket bekvämt att du vid ifyllandet av INKOMSTdeklarationen har till hands den nödvändiga dokumentation som kan krävas av Skatteverkets ombud som ringer.

Krav för egenföretagare att få tillgång till ”Le Llamamos”-planen

För att komma åt ”Vi ringer dig” plan Egenföretagare måste uppfylla en rad krav under föregående räkenskapsår, som är exakt desamma som för att kunna lämna inkomstdeklarationen personligen. Dessa villkor är följande:

  • Skatt på en objektiv uppskattning, det vill säga av moduler.
  • Inte ha arbetsinkomst som är större än 65 000 euro eller inkomst av lös kapital överstigande 15 000 euro.
  • Inte ha skaffat mer än två sändningar av tillgångar, exklusive arv och donationer.
  • Inte ha hyrt mer än två fastigheterJag har mer än två gällande hyreskontrakt.

Hur beställer man en tid för att få INTÄKTEN via telefon?

Begäran om ett möte för att lämna in personlig inkomstdeklaration per telefon, genom planen ”Le Llamamos”, kommer att finnas tillgänglig från och med nästa måndag. 29 april till 28 juni och det kan göras på olika sätt:

  • Internet, med NIF/NIE eller med Cl@ve, referens, elektroniskt DNI eller elektroniskt certifikat, via följande länk: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC29.shtml
  • I appen ”Skatteverket”.
  • Automatiskt telefonnummer 91 535 73 26 eller 901 12 12 24.
  • Tidsbeställningstelefonnummer för Inkomst med personlig uppmärksamhet 91 553 00 71 eller 901 22 33 44. Måndag till fredag, klockan 09.00-19.00.

Genom någon av dessa kanaler kan du beställa ett möte så att från och med den 7 maj, ett ombud från Skatteverket utför per telefon inkomstdeklarationen för dem som begär det.