Mer än 2 000 småföretag begärde nytt stöd från Kit Consulting under de första tre veckorna

Det har bara gått tre veckor sedan Red.es öppnade ny uppmaning från Kit Consulting, en rad subventioner för att ge digital rådgivning till småföretag. Enligt organisationen har de under den tiden redan fått mer än 2 000 förfrågningar av små och medelstora företag för att få tillgång till programmet.

Kit Consulting är en hjälplinje som liknar Digital Kit, endast i detta fall är subventionerna avsedda för tillhandahålla konsulttjänster till småföretagoavsett om det handlar om artificiell intelligens, dataanalys eller digital försäljning.

Under denna tid, sedan den 18 juni förra året, har programmet redan fått mer än 2 000 förfrågningar om digital rådgivning, förklarat från Red.es via det sociala nätverket ”kommer att hjälpa små och medelstora företag att gå vidare i sin digitalisering”, de försäkrade från Red.es. De är totalt, ”mer än 27 miljoner euro i bistånd, och det fortsätter att öka”, påpekade de från enheten.

Små och medelstora företag kommer att kunna begära nytt stöd från Kit Consulting fram till slutet av året

Det nya digitaliseringshjälpprogrammet Red.es har varit öppet i tre veckor och förväntas vara öppet åtminstone till slutet av året.

Som meddelats av Red.es kan deadline för att skicka in ansökningar för detta nya program göras via dess elektroniska huvudkontor och kommer att förbli öppet till 31 december 2024 kl. 11.00.. Från och med nu kan alla företag som är registrerade som företag och som har färre än 250 anställda fylla i formuläret och få en bonus på mellan 12 000 och 24 000 euro att investera i olika konsulttjänster.

Faktum är att den redan har uppdaterats tjänstekatalog och företag kan välja upp till ett dussin lösningar från digital försäljningsrådgivning eller affärsprocess, till rådgivning om dataanalys eller Artificiell intelligens.

Hur mycket kan företag ta betalt för det nya hjälpmedlet för digital rådgivning?

Funktionen för denna hjälplinje liknar den för Digital Kit. Företag ansöka om bidraget och, beroende på dess storlek -eller segment-, kommer Red.es att betala dig en viss summa i form av en digital bonusl. Denna check kan investeras genom att betala en digitaliseringsagent, som kommer att vara det företag som förser dig med någon av de tillgängliga tjänsterna.

Som förklarats av Red.es tar stödet formen av en Digital konsultbonus som små och medelstora företag bör använda i anlita en eller flera av rådgivningstjänsterna som programmet består av. ”Dessa rådgivningstjänster kommer att göra det möjligt för stödmottagande små och medelstora företag att ha en färdplan för att avancera i digitaliseringen av sin verksamhet och fortsätta att gå framåt i sin digitala transformation”, sa de från enheten.

Utlysningen fastställer tre segment av företag baserat på deras storlek och stödbeloppet för vart och ett av dem. Beroende på de anställda som ansvarar för verksamheten kommer du att kunna komma åt en eller annan av stödlinjerna, med olika belopp.

  • han Segment A är för företag med mellan tio och färre än 50 anställda. I detta fall kommer aktiviteterna att få en bonus på 12 000 euro och kommer att kunna investera i två olika lösningar, 6 000 euro i var och en av dem.
  • han segment B är för företag med mellan 50 och färre än 100 anställda. I detta fall kommer aktiviteterna att få en bonus på 18 000 euro och kommer att kunna investera i tre olika tjänster, 6 000 euro i var och en av dem.
  • han Segment C är till för större företag, med mellan 100 och 250 anställda. I det senare fallet får företaget en bonus på 24 000 euro som det kan investera i fyra olika tjänster, 6 000 euro i var och en av dem.

Mottagande små och medelstora företag måste använda Kit Consultings digitala rådgivningsbonus för att kontraktera en eller flera rådgivningstjänster från en katalog som består av tio kategorier av tjänster inom nyckelområden för digital transformation. Några av dem kan vara konsulter om bland annat artificiell intelligens, digital försäljning eller dataanalys.