Nästan 70 % av egenföretagare med digitala företag räknar med att öka sin omsättning den här terminen

Nästan sju av tio egenföretagare med företag som ägnar sig åt digitala digitala tjänster, 69,4 % förväntar sig att deras inkomster kommer att öka under årets första sex månader. Detta visades av data från ICT Monitor-barometern, utarbetad av VASS Foundation och Centre for Economic Predictions (CEPREDE), som skildrar ”en bra start på året” för företag i sektorn.

I reala termer, om man diskonterar den årliga prisvariationen, är slutsatserna också positiva, konstaterade de. Bevis på detta är det Omsättningen för företagen inom sektorn steg med 9,6 % på årsbasis i februari.

Antonio Rueda, chef för VASS Foundation och chef för ICT Monitor, sade att ”vi måste dock vara försiktiga. Affärsmän upptäcker en viss svaghet i efterfrågan och 87 % av företagen tror att de med sina nuvarande resurser skulle ha tillräcklig kapacitet att svara på nya projektså vi förväntar oss inte en stor expansion av sysselsättningen i sektorn på kort sikt”.

Digitala företag fortsätter att skapa jobb och förbättra produktiviteten

När det gäller sysselsättning i företag som ägnar sig åt digitala tjänster, har nettoskapandet av jobb under de senaste tre åren (36 månader) betett sig ”mer dynamiskt än tjänstesektorn.”

I denna mening har de senaste allmänna uppgifterna från Active Population Survey (EPA) mer optimistiska perspektiv inom sektorn för digitala tjänster. ”Inte bara sysselsättningen växer utan även omsättningen per anställdsom bibehåller sin takt på 5,6 %”, förklarade de.

När det gäller socialförsäkringstillhörighet (april 2024) fortsätter rekord att slås. Det är de redan 474 407 personer som bidrar i denna sektor, 27 147 mer än för tolv månader sedan. Uppfattningen om aktivitetsutvecklingen på kort sikt förbättras också, från 30 poäng till 38,8, ”nästan dubbelt så mycket som för EU27-länderna som helhet (+19,5). 69,4 % av företagsägarna är säkra på att öka sin omsättning fram till juni”, framhöll de i barometern.

Förväntningarna på nettoskapande av jobb förbättras också jämfört med förra månaden ”och våra klimatindikatorer överstiger vida genomsnittet för EU-företag”, och stiger till 22,5 poäng, jämfört med 12,9 i den europeiska miljön.