Naturaersättning: vad är det och hur beskattas det i personlig inkomstskatt?

Planerna för naturalön De är en vanlig praxis inom personalhantering.

Vi utforskar deras nyckelelement och lyfter fram hur de erbjuder påtagliga, icke-monetära fördelar, och därigenom förbättrar medarbetarnas arbetserfarenhet. Dessutom analyserar vi dess relevans för att behålla talang och de tillhörande skattekonsekvenserna såsom personlig inkomstskatt.

 1. Vad är naturaersättning?
 2. Vilka är de vanligaste betalningarna in natura?
 3. Vad är flexibel ersättning in natura?
 4. Den vanligaste flexibla ersättningen in natura
 5. Skatteförmåner av naturalön

Vad är naturaersättning?

Du har säkert någonsin undrat vad är lön in natura och hur det påverkar dina arbetstagares ersättningar. Det är viktigt att förstå detta koncept, eftersom det innebär att ta emot varor eller tjänster i stället för direkta monetära ersättningar, vilket påverkar din löneskatt och din personliga inkomstskatt.

De naturaersättning, är en betalningsmetod där arbetstagaren får, istället för monetär ersättning, varor eller tjänster som en del av sin ersättning för de tjänster som tillhandahålls företaget. Denna typ av ersättning betraktas som inkomst för den anställde och måste avspeglas på lämpligt sätt på lönelistan, med hänsyn till bestämmelserna i Inkomstskatt.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns en gräns för naturaersättning som inte får överstiga 30 % av arbetstagarens totala lön. Att förstå detta koncept är avgörande för att säkerställa korrekt lönehantering och följa etablerade skatteregler.

Vilka är de vanligaste betalningarna in natura?

De betalningar in natura De är en avgörande del av arbetstagares ersättning och har utvecklats över tiden. Idag inkluderar några av de vanligaste sätten:

Idag är några av de vanligaste formerna företagsaktier, privat sjukförsäkring och tjänstebil.

I fallet med företagsfordonnaturaersättning kan beräknas med hänsyn till fordonets totala kostnad eller, om fastigheten tillhör bolaget, 20 % av inköpskostnaden.

Boende, resor, försäkringsavtal och andra förmåner kan också utgöra naturaersättning. Till exempel har restaurangbiljettkort ett undantag på upp till 11 euro per dag. Sjukförsäkringspremier under 500 euro per år är inte föremål för beskattning.

Användningen av boplats Som ersättning in natura innebär det att den används privat, antingen kostnadsfritt eller till ett pris som är lägre än marknadspriset, med avkastningen beräknad på 10 % av fastighetsvärdet.

Aktier eller aktier I företaget kan upp till 12 000 euro undantas från beskattning i tre år, utan att överstiga 5 % av näringsandelen.

Andra former av naturaersättning är bl.a kollektiva transporter av passagerare, dagiskontroller utan begränsning i dess belopp, och utbildning och återvinninge av arbetstagare i utvecklingen av sin yrkesverksamhet.

Dessa förmåner värderas positivt av de anställda, vilket bidrar till att attrahera och behålla talang.

Vad är flexibel ersättning in natura?

Flexibel lön representerar en revolutionerande förändring i hur företag kompenserar sina anställda.

Detta innovativa system, integrerat som en del av lönetillägg, ger arbetstagare möjlighet att rikta en del av sin bruttolön mot specifika produkter eller tjänster, med förmånliga priser.

Anställningsförmåner:

 1. Skatteoptimering: Genom att använda flexibel lön kan anställda maximera sin hemlön genom att dra nytta av skatteförmåner förknippade med vissa förmåner.
 2. Personalisering av förmåner: Möjligheten att välja mellan olika alternativ gör att de kan skräddarsy sitt kompensationspaket efter sina individuella behov och preferenser.
 3. Finansiell egenmakt: Det ger större kontroll över de pengar som tjänas in, vilket gör att anställda kan fatta beslut som ligger i linje med deras mål och livsstil.

Fördelar för företag:

 1. Attraktion och retention av talang: Det flexibla ersättningserbjudandet blir en attraktiv differentiator för att attrahera kvalificerade yrkesverksamma och behålla nyckeltalanger.
 2. Främja arbetstillfredsställelse: Personaliseringen av förmåner bidrar till de anställdas lycka och välbefinnande, vilket skapar en mer positiv arbetsmiljö.
 3. Effektivitet i lönekostnader: Genom att tillhandahålla icke-monetära förmåner kan företag optimera sina lönekostnader och förbättra uppfattningen om värde för de anställda.

Den vanligaste flexibla ersättningen in natura

Flexibel lön har vunnit mark som en effektiv strategi för att anpassa ersättningspaket för att möta individuella anställdas behov.

I Spanien täcker några av de vanligaste flexibla ersättningarna olika områden som går utöver den traditionella lönen.

Dessa inkluderar:

 • Sjuk- och tandvårdsförsäkring: Bland de mest efterfrågade alternativen är det en fördelaktig praxis att ge anställda tillgång till medicinska och tandläkartjänster av hög kvalitet till mer överkomliga priser.
 • Träning: Företag som värderas för sin inverkan på karriärtillväxt erbjuder utbildningsmöjligheter som gör det möjligt för anställda att utveckla färdigheter och kunskaper.
 • Pensionsplaner: Att bidra till pensionssparande är ett sätt att stödja medarbetarnas långsiktiga ekonomiska mål.
 • Transportkort: Att underlätta pendling med transportkort optimerar inte bara rörligheten utan minskar också relaterade kostnader.
 • Matbiljetter: Att låta anställda njuta av måltider hemifrån utan att oroa sig för dagliga utgifter är en annan allmänt uppskattad flexibel förmån.
 • Fritidsaktiviteter: Att tillhandahålla biljetter till sport- eller kulturevenemang utökar fritidsmöjligheterna och främjar en balans mellan arbete och privatliv.

Skatteförmåner av naturalön

Naturaersättning är inte bara en del av anställdas lönepaket, utan har också skattekonsekvenser för både arbetare och företag.

Dessa ersättningar, när de betraktas som arbetsinkomster, De ska deklareras i inkomstskatten och omfattas av personlig inkomstskatt.eftersom de bidrar till social trygghet.

Det är viktigt att notera att vissa varor och tjänster som tillhandahålls anställda i vissa fall inte anses vara ersättning in natura och därför är inte skattepliktiga.

Denna aspekt kan generera skattefördelar för både arbetare och företag, vilket ger betydande besparingar på inkomstdeklarationer.

För företag är naturakompensation inte bara ett strategiskt verktyg för lojalitet och talangbevarande, utan det kan också översättas till ytterligare fördelar, såsom möjligheten att förhandla löner mer flexibelt och i vissa fall få avdrag i Sociala avgifter.

I detta sammanhang blir den adekvata specifikationen och återspeglingen av dessa ersättningar i anställningsavtalet och lönelistan väsentliga delar för att uppfylla skatteförpliktelser och optimera hanteringen av lönepaketet.