Regeringen har släppt en guide för att svara på tvivel hos egenföretagare om Digital Kit

.Mer än 300 000 egenföretagare och små och medelstora företag har redan dragit nytta av programmet Digital Kitför ett belopp av 1,4 miljoner euro kommer från nästa generations EU-fonder, som har tillåtit spanska egenföretagare få grundläggande digitaliseringslösningar för att öka sina företag, enligt de senaste uppgifterna från regeringen.

Detta program, som hanteras av Red.es, är, enligt Executive, digitaliseringshjälpprogrammet för företag mest efterfrågade i vårt lands historia. Det fungerar tack vare katalogen över digitaliseringsagenter, som är ”de som är behöriga att prenumerera” på avtal för tillhandahållande av digitala lösningar som inkluderar egenföretagare och små och medelstora företag, och består av totalt 11 000 agenter, varav 97 % också är småföretag inom den nya tekniksektorn.

Nyligen har regeringen sammanställt och publicerat några av de vanligaste frågorna om detta digitaliseringsprogram, som lanserades 2021 och som presenterar upp till fyra ansökningar om stöd beroende på stödmottagarens profil. Allt kan begäras till nästa 31 december i år.

 1. Vad kan jag göra i mitt företag med Digital Kit-bonusen?
 2. Hur mycket kostar stödet för Digital Kit för egenföretagare?
 3. Hur många samtal är det öppna?
 4. Steg för egenföretagare att begära det digitala kitet
 5. Vilka utgifter kan egenföretagare inte subventionera i Digital Kit-programmet?
 6. Hur kan jag bli en facilitator agent för att hjälpa andra frilansare och företag?
 7. Hur kan egenföretagare motivera stödet från Digital Kit?
 8. Egenföretagare har sex månader på sig att implementera den digitala lösningen

Vad kan jag göra i mitt företag med Digital Kit-bonusen?

Det digitala kitet låter dig välja mellan olika lösningar som egenföretagare vill implementera i sin verksamhet till öka din digitalisering. Alternativen är följande:

 • Förbättra webbplatsen och dess grundläggande eller avancerade närvaro på Internet.
 • Hantera sociala nätverk.
 • Stärka cybersäkerheten.
 • Säkerställ säker kommunikation.
 • Utöka kundhanteringen.
 • Använd affärs- och analytisk intelligens i processer.
 • Erbjud tjänster och verktyg via ett virtuellt kontor.
 • Implementera elektronisk faktura.
 • Skapa en Marketplace-plattform – ett online shoppingcenter – som samlar flera butiker på samma webbplats, som konsumenten kan komma åt för att köpa sina produkter.

Hur mycket kostar stödet för Digital Kit för egenföretagare?

Med hjälp av Digital Kit kan egenföretagare och mikroföretag – segment 3 – med tre eller färre anställda De kan ta ut upp till 2 000 euro att investera i den digitala lösning som är av intresse för dig, även om Jesús Herrero, generaldirektör för Red.Es, förra månaden meddelade att han skulle öka mängden Digital Kit-bonusar, avsedda för omfattande lösningar som möjliggör digitalisering av företag .

Som sagt kommer den offentliga enheten att öka beloppet som beviljas i Digital Kit-bonusar med 50 % för mikroföretag och egenföretagare, så att arbetare De kunde se biståndsbeloppet stiga från 2 000 till 3 000 euro.

När mikroföretaget har mellan tre och tio anställda – segment 2 – täcker Digital Kit för den valda lösningen når 6 000 euro. Är det ett mindre företag med mellan tio och femtio anställda – segment 1 – ökar bonusbeloppet på 12 000 euro.

Dessa tre segment gynnades av en förlängning av ansökningstiden för lösning förra året. Således kommer egenföretagare och mikroföretag att kunna ansöka om bistånd fram till denna december, tidsfristen för att behandla bonusen på 2 000, 6 000 eller 12 000 euro.

De öppna utlysningarna – som också är tillgängliga för fastighetsgemenskaper eller professionella civila samhällen – finns på följande länk.

När går tidsfristen för att lämna in ansökningar ut?

Företag från alla segment kan ansöka upp till 31 december 2024till 11:00 förmiddag.

Hur många samtal är det öppna?

För närvarande finns det öppna upp till fyra samtal skiljer sig från Digital Kit-programmet. De är alla aktiv parallellt och de är följande:

 • Stöd som syftar till digitalisering av företag i segment I -mellan 10 och mindre än 50 anställda-.
 • Stöd som syftar till digitalisering av företag i segment II -mellan 3 och färre än 10 anställda-.
 • Stöd som syftar till digitalisering av företag i segment III – egenföretagare och mellan 0 och 2 anställda.
 • Stöd som syftar till att digitalisera fastighetssamhällen, civila företag med kommersiellt syfte, professionella civila företag och jordbruksföretag med delat ägande av segment I, II och III.

Steg för egenföretagare att begära det digitala kitet

Digital Kit-hjälp kan bearbetas genom systemet ”noll papper”, designat av Red.es, genom följande steg:

 • Egenföretagare kommer att behöva kontrollera att de uppfyller kraven etablerade allmänningar, bland vilka är:
  • Var ett litet företag, mikroföretag eller egenföretagare.
  • Följ de ekonomiska gränserna som definierar företagskategorierna.
  • Var registrerad med den lägsta anciennitet som fastställs i varje samtal.
  • Inte betraktas som ett företag i kris.
  • Var uppdaterad med skatte- och socialförsäkringsförpliktelser.
  • Överskrid inte gränsen för små stödbelopp.
 • Egenföretagare måste registrera dig på Acelera SME-plattform och då, utföra det digitala diagnostiska testet. Detta test låter dig kontrollera din digitaliseringsnivå.
 • Konsultera digitaliseringslösningar tillgängliga som bäst passar ditt företags behov. Detta steg kan utföras tack till katalogen över digitaliseringsagenter, tillgänglig på Red.es. Agenter är de som erbjuder de tjänster eller lösningar som egenföretagare vill implementera i sin verksamhet.
 • Skicka in ansökan hjälp vid Red.es elektroniska högkvarter.
 • När bonusen har beviljats ​​måste de välj en auktoriserad digitaliseringsombud och teckna avtal att hantera de digitala lösningar som egenföretagaren vill ha. Hela proceduren utförs via Red.es webbplats, och Den utvalda digitaliseringsagenten kommer att vara den som hanterar tyngden av procedurenenligt ministeriets vägledning för formalisering av avtal för tillhandahållande av digitaliseringslösningar.

Vilka utgifter kan egenföretagare inte subventionera i Digital Kit-programmet?

Enligt regleringsgrunderna, anses inte vara berättigade mervärdesskatten (moms), Kanarieöarnas allmänna indirekta skatt (IGIC), eller skatten på produktion, tjänster och import, som uppstår vid antagandet av digitaliseringslösningar, enligt artikel 31 i lagen om subventioner.

Varken skatter på inkomster för individer eller företag, såväl som andra skatter och avgifter, nationella, regionala eller lokala; ränta på skulder; standard intresse; tilläggsavgifter och administrativa och straffrättsliga sanktioner och utgifter som härrör från rättsliga förfaranden.

Dessutom mellan åtgärder som inte anses berättigade är:

 • Finansiella kostnader.
 • Kostnader för infrastruktur och anläggningsarbeten.
 • Landa.
 • Hårdvara.
 • Telekommunikations- och Internetanslutningstjänster.
 • Kostnader relaterade till ersättning för arbete som tillhandahålls av tredje part för att få detta stöd. Till exempel utgifter för rådgivnings- eller förvaltningstjänster och liknande.

Hur kan jag bli en facilitator agent för att hjälpa andra frilansare och företag?

Företag kan bli digitaliseringsagenter så länge de följer detta de krav som beskrivs nedan.

 • Om de är egenföretagaremåste faktureringen nå de 70 000 euro åtminstone under de två åren före ansökan, eller 35 000 euro året innan du ansöker som digitaliseringsombud, och i projekt liknande de som erbjuds genom programmets lösningar.
 • När det gäller små och medelstora företagmåste ha en omsättning, ackrediterad på den spanska marknaden, det vill säga åtminstone 100 000 euro under de två föregående åren, eller 50 000 euro föregående år, till ansökan som bifogat ombud, inom liknande projekt.

Dessutom ska båda profilerna visa skattehemvist och presentationscentrum för de lösningar som tillämpas genom subventionen. i Europeiska unionen (EU), och de kommer att behöva Var uppdaterad med dina skatte- och socialförsäkringsförpliktelser.

Hur ansöker man om att bli digitaliseringsagent?

Du måste komma åt medlemsformuläret av det elektroniska huvudkontoret för Red.es. Tidsfristen för att bli en bifogad facilitator bibehåller samma deadline som samtalet, så det kommer att vara aktiv under hela programmets varaktighet.

När och hur man börjar tillhandahålla tjänsten som digitaliseringsagent

Termen att tillhandahålla tjänsten som ombud börjar när avtalet om tillhandahållande av digitala lösningar har undertecknats mellan parterna. Från det ögonblicket kommer du att ha tre månader att implementera den lösning som valts av mottagaren av vouchern i verksamheten.

Dessutom ska ombuden, som ”direkt kommer att ta emot beloppen” för varje lösning, tidigare ha motiverat avtalet och utvecklingen av sitt arbete, för vilket de kan följa riktlinjerna som finns i följande länk.

Hur kan egenföretagare motivera stödet från Digital Kit?

Både egenföretagare och företag och digitaliseringsagenterna, De måste motivera implementeringen av digitaliseringslösningar av verksamheten. Motiveringen av det arbete som ska utföras måste lämnas in av digitaliseringsombudetmen en del av avtalet mellan egenföretagaren och ombudet, och som måste prenumerera båda parter.

Egenföretagare bör också veta att tidsfristen för att motivera implementeringen av Digital Kit-lösningar börjar räknas från utfärdandet av fakturan. Enligt de konsulterade källorna, från det ögonblicket, tolv månader tillhandahållande av tjänster. Därifrån, berätta igen en period på tre månader för motiveringsprocessen.

Egenföretagare har tre månader på sig att implementera den digitala lösningen

Enligt Red.es börjar deadline för implementering när avtalet är giltigt. Från detta datum för undertecknandet av avtalet har egenföretagaren och digitaliseringsombudet tre månader att implementera lösningen. Dessutom kommer de att ha mellan tre och sex månader att utfärda motsvarande faktura.

 • För små och medelstora företag med mellan 10 och 50 anställda -segment 1-. I dessa tre månader Även fakturan eller momsen för tjänsten ska vara betald, vilket är avdragsgillt i kvartalsdeklarationen.
 • För små och medelstora företag med mellan 3 och 10 anställda -segment 2-. Fristen för att betala fakturan ökar ytterligare tre månader, totalt sex månader.
 • För egenföretagare och små och medelstora mikroföretag med upp till 2 anställda -segment 3-. Deadline är densamma som för segment 2, så det finns upp till sex månader för betalning av fakturan.