Siemens Gamesa meddelar att 23 % av sin arbetsstyrka avskedas

Det multinationella företaget som är dedikerat till tillverkning av vindkraftverk har aviserat en nedskärning av 6 000 jobb under de kommande tre åren, 23 % av arbetsstyrkan. Fackföreningarna vet fortfarande inte hur många av dessa uppsägningar som kommer att ske i Spanien.

Företaget sysselsätter för närvarande 27 000 anställda. Före sammanslagningen hade Gamesa cirka 6 700 anställda, varav cirka 4 000 arbetade i Spanien. De flesta av dem i Euskadi.

Talesmannen för den baskiska regeringen, Josu Erkoreka, försäkrade på en presskonferens att han förväntar sig att påverkan på sysselsättningen i Baskien kommer att vara ”minimal” och att den främst kommer att påverka Tyskland och Danmark.

Uppsägningarna var kända under redovisningen för de första sex månaderna efter sammanslagningen. De har inte gått bra. Mellan april och september har företaget förlorat 135 miljoner euro. Dessutom har intäkterna minskat med 12 % jämfört med samma period föregående år.

Fackföreningar har avvisat eventuella personalnedskärningar. Arbetarkommissioner och Lab har utfärdat separata uttalanden där de har avvisat justeringarna och har ifrågasatt behovet av sammanslagningen.