Socialförsäkringen ser över kraven för egenföretagare att begära barnbidrag från IMV

Egenföretagare med låg inkomst som är pappor eller mammor och får Minimilevnadsinkomst (IMV) kan begära barntillägg. I vissa fall, Detta tillägg kan öka ditt stöd med upp till 115 euro per månadså länge dina barn är under tre år.

Som denna tidning redan har rapporterat är det inte ett väsentligt krav att ha rätt att ta ut IMV för att begära barntillägg. Det skulle räcka för egenföretagare att inte överskrida den inkomstgräns som socialförsäkringen fastställt för detta.även om de inte uppfyller villkoren för att få den lägsta levnadsinkomsten.

Uppgifterna från ministeriet under ledning av Elma Saiz visade hur, ”i slutet av förra året, antalet förmåner som beviljades med tillägget av stöd till barn Den nådde redan 451 190.” Även om bidraget till lägsta levnadsinkomst har ökat med 6,9 % i år, bibehålls när det gäller barntillägg de belopp som inkasserats av egenföretagare 2023.

Socialförsäkringen granskar kraven och beloppen för IMV barndomstillägg

Vad är IMV barndomstillägg?

Det månatliga biståndstillägget för barn var en av de förbättringar som infördes i den parlamentariska processen av lagen om minimilevnadsinkomst (IMV), publicerad i BOE den 21 december 2021, som ett nyckelinstrument för att bekämpa barnfattigdom.

Dess belopp är fastställt ”beroende på antalet minderåriga i samboenheten och beroende på uppnådd ålder den 1 januari motsvarande räkenskapsår”, förklarade de enligt följande avsnitt:

• Barn under tre år: 115 euro.
• Barn över tre år och under sex år: 80,50 euro.
• Personer över sex år och under 18 år: 57,50 euro.

Vilka egenföretagare kan begära barntillägg?

Samboenheter som har minderåriga kan vara berättigade till detta tillägg om de uppfyller alla nödvändiga krav för beviljande av lägsta levnadsinkomst och de som fastställts för maximigränserna för beräknad inkomst, nettoförmögenhet och tillgångstest:

  • Inkomst mindre än 300 % av de fastställda tröskelvärdena på skalan av inkrement för beräkning av garantiinkomsten efter typ av samboenhet. För 2024 fastställs den garanterade inkomsten för IMV i följande tabell:
Källa: Social trygghet
  • Att nettoförmögenheten är mindre än 150 % av de fastställda gränserna på skalan av inkrement för att beräkna den tillämpliga gränsen för eget kapital enligt typen av samboenhet, som visas i följande tabell:
FOTO 2
Källa: Social trygghet

För att ta reda på om du har rätt till barndomstillägget har socialförsäkringen gjort en ny simulator tillgänglig för egenföretagare som i så fall leder till ansökningsförfarandet för detta tillägg. Den kan konsulteras på denna länk.

Hur och när samlas IMV barndomstillägg in?

Om tillgången till detta stöd erkänns har socialförsäkringen sett över förfarandet så att egenföretagare med låg inkomst och barn upp till 18 år som bor med dem kan få IMV barndomstillägg:

  • Tilläggets storlek kommer att erhållas från den första dagen i månaden efter presentationsmånaden av ansökan (om du har rätt att få den).
  • Utbetalningen av tillägget kommer att förlängas medan sårbarhetssituationen består ekonomiska och de krav som gav upphov till rätten till dess uppfattning bibehålls.
  • Betalningen blir månadsvis och kommer att göras via banköverföring.

När förmånen har erkänts kommer alla IMV-förmånstagare, inklusive de som endast är mottagare av barnbidragstillägget, ”är skyldiga att årligen lämna den deklaration som motsvarar personskatten (IRPF)”, något som alla egenföretagare nu måste göra, utan undantag, med start i år.