Vad är en europeisk examen och hur skulle den fungera?

EU-kommissionen har lekt med idén om universella examenssystem ett tag, men det ser ut att bli verklighet med sina senaste förslag.

Europeiska kommissionen har antagit en rad förslag för att så småningom införa en europeisk examen. Blocket planerar att skapa en examen på tredje nivå som kommer att erkännas av alla EU:s medlemsländer.

Strategin är en del av EU:s ambition att göra akademiska karriärer och högre utbildning mer tillgängliga och attraktiva. Ett sätt att göra detta är att säkerställa att akademiker och studenter kan få sina kvalifikationer erkända var de än reser.

För blockets lärosäten skulle en universell europeisk examen hjälpa till med kvalitetssäkringen. De kunde driva gemensamma akademiska program med mindre pappersarbete eller andra hinder.

Examen kommer också att bygga vidare på EU:s befintliga utbildningskampanjer såsom European Year of Skills, som starkt främjar digitala och gröna kompetenskurser i synnerhet.

EU har försökt få in något som liknar en universell europeisk examen i några år nu.

Enligt förslagen skulle den europeiska examen på kandidat-, magister- eller doktorandnivå delas ut gemensamt och frivilligt av universitet i hela regionen, vilket innebär att kommissionen behöver institutioner som kommer med om examen ska bli verklighet. Högskolorna måste också komma överens om en gemensam uppsättning kriterier för kvalifikationerna.

Beroende på hur förhandlingarna om förslagen går kan den europeiska examen antas eller så kan blocket ta ett mer gradvis tillvägagångssätt. Det skulle innebära att studenter på vissa program som uppfyller kriterierna skulle tilldelas ett europeiskt examensbevis med sin gemensamma examen.

Medlemsstaterna kommer att få hjälp genom processen med ett europeiskt ”policylab” för examen, ett dedikerat team bestående av utbildningsexperter, beslutsfattare, ackrediteringsbyråer, studenter och EU-partnerorganisationer, som ska inrättas 2025. Labmedlemmarna kommer att utjämna detaljer om examen. Det kommer också att finnas ett årligt examensforum för diskussioner och framstegsövervakning.

Ta reda på hur nya tekniska trender förändras i morgon med vår nya podcast, Future Human: The Series. Lyssna nu SpotifyÄpple eller var du än får dina poddar.