Vad är kalenderdagar, arbetsdagar, arbetsdagar...

Varje år Allmän statsförvaltning, De autonoma kommunerna och kommunfullmäktige upprättar kalendern arbetskraft tjänsteman i varje kommun.

Men långt ifrån vad man kan förvänta sig, i den här kalendern finns det inte bara helgdagar, utan den fastställer också Arbetsdagar, skicklig och oerfaren.

Och, naturligtvis, om du vill hantera dina semestrar eller undvika att missa administrativa deadlines i ditt dagliga liv, bör du veta vad var och en betyder.

  1. Skillnad mellan dagar i arbetskalendern
  2. Vad är kalenderdagar?
  3. Vad är arbetsdagar?
  4. Vad är arbetsdagar?
  5. Vad är arbetsfria dagar?

Skillnad mellan dagar i arbetskalendern

Skillnaden mellan termer som Arbetsdagar, skicklig, oerfaren och naturlig orsakar ofta förvirring. I den här artikeln kommer vi att förklara de väsentliga skillnaderna mellan var och en av dem, och ge dig en guide så att du kan förstå dessa begrepp.

Vad är kalenderdagar?

De naturliga dagar De utgör den kompletta uppsättningen av dagar som utgör ett kalenderår, och är 365 dagar i normala situationer och 366 under skottår.

Det grundläggande särdraget med kalenderdagar är att de inkluderar alla dagar på året utan att göra skillnader vad gäller deras natur, det vill säga det spelar ingen roll om en dag är en helg, arbetsdag eller helgdag; alla betraktas som kalenderdagar.

Denna egenskap skiljer dem från andra tidskategorier, som t.ex Arbetsdagar antingen oerfarensom är föremål för särskilda villkor för veckan eller förekomsten av helgdagar.

Kort sagt, kalenderdagar ger ett kontinuerligt och fullständigt mått på tiden, som täcker alla dagar på året oavsett deras klassificering.

Vad är arbetsdagar?

De Arbetsdagar De är sådana där arbetsverksamhet normalt bedrivs och i denna grupp är söndagar och helgdagar undantagna.

Att betrakta lördagar som arbetsdagar kan variera beroende på typ av befattning, företagspolicy eller bransch. Även om arbetsdagarna i många fall sammanfaller med arbetsdagarär det viktigt att komma ihåg att de inte är utbytbara termer.

Skillnaden är att arbetsdagar helt enkelt indikerar närvaron av arbetsaktivitet, medan arbetsdagar är föremål för de specifika villkoren i arbetskalendern, exklusive helgdagar och icke-arbetsdagar. Det vill säga, de ser likadana ut, men de är olika.

Vad är arbetsdagar?

De arbetsdagar upplevde en tydligare definition med godkännandet av Lag 39/2015, om det gemensamma administrativa förfarandet för offentliga förvaltningar (LPAC).

Enligt artikel 30.2 i denna lag bestäms affärsdagar som de tDe pågår från måndag till fredag, exklusive helgdagar. Dessa dagar anses lämpliga enligt lagstiftningen för att utföra olika handlingar eller beräkna tidsfrister.

I detta sammanhang är Lördagar och söndagar klassas som högtider och därför anses de inte vara skickliga.

För att beräkna arbetsdagar i en affärskalenderl, dagarna från måndag till fredag ​​måste räknas, inte inklusive lördagar, söndagar och helgdagar, oavsett om de är nationellt, lokalt eller tillhör det autonoma samhället.

Denna lagstiftningsprecision garanterar en tydlig grund för organisation och planering av aktiviteter, processer och tidsfrister inom förvaltnings- och arbetsområdet.

Vad är arbetsfria dagar?

De arbetsfria dagar, i enlighet med lagstiftningen, omfattar lördagar, söndagar och helgdagar. För en mer detaljerad definition, Officiell statlig tidning (BOE)i december 2017, specificerade:

  1. Över hela det nationella territoriet: Lördagar, söndagar och dagar som förklarats som icke-ersättningsbara nationella helgdagar, eller de för vilka alla de autonoma regionerna inte har utövat ersättningsbefogenheten, betraktas som icke-arbetsdagar.
  2. Inom de autonoma regionernas territoriella räckvidd: Icke-arbetsdagar är de som bestäms av varje autonom gemenskap som helgdagar.
  3. I de territoriella områdena för de enheter som utgör den lokala administrationen: De dagar som de respektive autonoma regionerna fastställer i sina kalendrar för arbetsfria dagar anses vara arbetsfria.

Denna exakta lagstiftningsavgränsning garanterar en tydlig förståelse av arbetsfria dagar, vilket underlättar en effektiv hantering av tidsfrister och aktiviteter, både på nationell nivå och på regional och lokal nivå.