Vad är skillnaden mellan en faktura och ett kvitto?

Som företagare i ett litet eller medelstort företag fördjupar du dig dagligen i kommersiella transaktioner: från tillhandahållande av tjänster till köp eller försäljning av produkter, och till och med enstaka avtal om specialiserade tjänster.

Vart och ett av dessa utbyten registreras noggrant i dokument, oavsett om räkningar antingen kvitton.

Men att förstå det subtila men betydelsefulla skillnaden mellan kvitto och faktura Det går utöver enkla formaliteter.

Även om de vid första anblicken kan se likadana ut, är det viktigt att förstå att vart och ett av dessa dokument spelar en unik och specifik roll.

I följande rader kommer vi att beskriva de grundläggande skillnaderna mellan fakturor och kvitton:

  1. Vad är en faktura
  2. Vad är ett kvitto
  3. Skillnader mellan en faktura och ett kvitto
  4. Skillnaden mellan faktura och kvitto med ett exempel

Vad är en faktura

Som chef för en företagär det viktigt att förstå vad en räkningen.

En faktura är ett avgörande dokument som registrera en köptransaktion av produkter eller tillhandahållande av tjänster mellan parter, vanligtvis mellan två företag.

Till skillnad från kvitton är fakturor mer komplexa, eftersom de fullgöra juridiska och skattemässiga funktioner.

De utfärdas vanligtvis genom redovisnings- och faktureringsprogram innan köparen gör betalning, vilket fungerar som en formell begäran om betalning.

Rent praktiskt ska en faktura innehålla grundläggande information, som t.ex skatteuppgifter för säljaren och köparennumret och Utgivningsdatumen detaljerad uppdelning av produkterna eller tjänsterna med deras priser och skatter, det totala beloppet att betala, den typer av personlig inkomstskatt och MOMS tillämpas och betalningssätt.

Dessa element är väsentliga för att upprätthålla transparens och uppfylla de juridiska och skattemässiga skyldigheterna i samband med kommersiella transaktioner.

Vad är ett kvitto

han mottagandeI huvudsak presenteras det som en informativt dokument som fungerar som köpbevis.

Enkelt uttryckt fungerar denna voucher som en stöd som motiverar köptransaktionen eller försäljning av en produkt eller tjänst.

Till skillnad från fakturan har kvittot inga skatteeffekter och bokförs inte.

Dess huvudsakliga funktion är att tillhandahålla information, så den tillskrivs i allmänhet mindre betydelse. Dess giltighet ligger i att tillåta anspråk eller ändringar i den tillhandahållna produkten eller tjänsten.

I allmänhet, kvittot utfärdas efter att betalningen har slutförts och innehåller uppgifter som datum för transaktionen, priset på varan eller tjänsten, beskrivningen av produkten, de skatter som ska betalas, fraktkostnaderna (om några) och det sätt på vilket gjort betalningen.

Denna enkelhet och informativa tillvägagångssätt gör kvittot till ett praktiskt dokument för kommersiella transaktioner, som framhäver dess användbarhet i situationer med möjliga anspråk eller ändringar.

Skillnader mellan en faktura och ett kvitto

Nu när vi har utforskat innehållet i båda dokumenten kan vi bättre förstå grundläggande skillnader mellan en faktura och ett kvitto. Låt oss sammanfatta dessa distinktioner:

  1. Syfte: Fakturan fungerar som en formell begäran om betalning, medan kvittot fungerar som bevis på att betalning har skett.

  2. Tidpunkt för utfärdande: Fakturan utfärdas innan betalning tas emot, vilket fungerar som ett förhandsbesked om transaktionen. Istället levereras kvittot efter att transaktionen har ägt rum, vilket bekräftar slutförandet av betalningen.

  3. Detaljnivå: Fakturan är ett komplett dokument som kräver olika detaljer, både obligatoriska och valfria. Å andra sidan är kvittot mer förenklat och innehåller mindre information.

  4. Inblandade parter: På en faktura ska skatteuppgifterna för både utfärdaren och mottagaren av produkten eller tjänsten finnas med. Däremot innehåller kvittot endast uppgifter om emittenten eller leverantören, eftersom dess funktion huvudsakligen är informativ om den genomförda transaktionen.

Fakturor och kvitton för statskassan

När vi utforskar skillnaden mellan faktura och kvitto är det avgörande att förstå hur dessa dokument behandlas av skattemyndigheterna, särskilt för egenföretagare och företag som måste deklarera utgifter i modellerna för moms och personlig inkomstskatt. I detta sammanhang är skillnaden tydlig:

  1. Mottagande: Med ett kvitto kan vi endast dra av personlig inkomstskatt. Detta dokument, även om det är giltigt för att räknas som en kostnad i blankett 130 för egenföretagare (eller blankett 200 för företag) och i inkomstdeklarationen, tillåter inte avdrag för moms.

  2. Räkningen: Å andra sidan ger en faktura oss möjlighet att dra av både moms och personlig inkomstskatt. I blankett 303, där momsfrågor deklareras, kan vi ta med en faktura som ingående moms. Denna förmån är dock inte tillgänglig när du använder ett kvitto.

Sammanfattningsvis påverkar valet mellan faktura och kvitto inte bara dokumentationen av kommersiella transaktioner, utan har också direkta konsekvenser för möjligheten att dra av skatter, beroende på vilken typ av dokument som används i skattehanteringen inför skattemyndigheterna.

Skillnaden mellan faktura och kvitto med ett exempel

Vi kommer att illustrera skillnaden mellan faktura och kvitto med en praktiskt exempel. Föreställ dig att du bestämmer dig för att gå till en restaurang för att njuta av en måltid.

När du avslutar din måltid och begär räkningen ger restaurangpersonalen dig ett kvitto. Detta kvitto fungerar som inköpsbevis och ger dig konkret stöd för att motivera transaktionen. I detta fall utfärdas kvittot efter att betalning har gjorts, vilket bekräftar att transaktionen har slutförts.

Tänk nu på ett annat scenario. Låt oss säga att du bestämmer dig för att anlita en professionell, till exempel en fotograf, för en speciell händelse.

I det här fallet ger fotografen dig en faktura innan du gör någon betalning. På fakturan anges priset för tjänsten och kan innehålla ytterligare information, såsom överenskomna betalningsvillkor.

Till skillnad från kvittot på restaurangen utfärdas fakturan innan betalning erhålls, vilket fungerar som en formell begäran om betalning av yrkesmannen.

Sammanfattningsvis ligger nyckeln till att skilja en faktura från ett kvitto i det ögonblick då dokumentet utfärdas i förhållande till betalningen: kvittot genereras efter att betalningen har gjorts, medan fakturan utfärdas innan betalningen görs. .

Denna tidsmässiga detalj markerar en grundläggande åtskillnad mellan båda dokumenten inom området för kommersiella transaktioner.