"Xtela är den grundläggande pelaren för samarbete mellan stora kantabriska företag och startups"

Avdelningen för industri, sysselsättning, innovation och handel i Cantabrias regering, genom Cantabria Scientific and Technological Park, öppnade i mars förra året Xtela-programmeten banbrytande accelerator på nationell nivå där startups De kommer att kunna samarbeta med stora företag tekniska och få nya kunder och synlighet för dina tekniska lösningar eller få tillgång till personlig mentorskap, utbildning och nätverkande.

Samtalet, som kommer att förbli öppet tills denna fredag ​​den 26 april, fungerar igenom ”utmaningar” publicerade på Xtela-programmets webbplats of Business Acceleration and Open Innovation, www.xtela.net. Nystartade företag som väljer detta initiativ kommer att ha möjlighet att erbjuda lösningar på dessa utmaningar tolv stora företag – däribland EDP eller Nissan -, nå samarbetsavtal med dem och välja potentiella kunder och investerare, samt mentorskap och utbildningscykler.

Därefter ministern för industri, sysselsättning, innovation och handel i KantabrienEduardo Arastiförklarar i en intervju med Autónomos y Emprendedores hur Xtela-programmet fungerar, Vad startups som är intresserade av denna accelerator kan hitta och hur de kan registrera sig.

Så här fungerar Xtela, Cantabria-acceleratorn där startups kan samarbeta med stora företag och få nya kunder

  • För några veckor sedan öppnade industriministeriet registreringsperioden för Xtela-programmet. Varför föddes Xtela? Vad vill rådgivningen uppnå med detta program? Vad är ditt mål?

CEOE-CEPYME Cantabria och SODERCAN, representerar en omfattande initiativ för att främja samarbete mellan företag i Kantabrien och startups eller framväxande företag, med fokus på Kantabriens prioriterade ekosystem, såsom industri 4.0, blå ekonomi och offshoreindustri, bioekonomi och jordbrukslivsmedelssektorn, hälsa och välbefinnande och kulturindustri och hållbar turism.

Genom att gå samman kan etablerade företag och startups utnyttja sina respektive styrkor till implementera innovativa lösningar i verkliga projekt of Technology 4.0 och Energy Sustainability. Detta samarbete främjar företagstillväxt, digital transformation, införandet av mer hållbara metoder och stimulans av offentlig-privat samarbete.

Xtela-programmet syftar till att påskynda tillväxten av startups, främja den digitala omvandlingen av företag, främja energihållbarhet, uppmuntra samarbete och lokala talanger, samt attrahera nationella och internationella talanger. Kort sagt, Xtela-programmet syftar inte bara till att stärka konkurrenskraften och innovationen hos våra företag, utan också placera Cantabria som ett riktmärke inom Industri 4.0 och hållbarhet på nationell och internationell nivå.

I den första upplagan av Xtela-programmet, tack vare de deltagande startups, lyckades de konsoliderade kantabriska företagen implementera innovativa lösningar i sina produktionsprocesser.

  • Det är andra året som Xtela-programmet lanseras. Vad värdesatte de startups och företag som deltog i den första upplagan mest? Vad kan småföretag hitta i det här programmet? Och de största?

I den första upplagan av Xtela-programmet, tack vare de deltagande startups, lyckades de konsoliderade kantabriska företagen implementera innovativa lösningar i sina produktionsprocesser. Detta samarbete gjorde det möjligt för dem att utnyttja nystartade företags smidighet och kreativitet för att identifiera och tillämpa innovativa tekniska lösningar som förbättrade effektiviteten och konkurrenskraften i deras verksamhet.

Å andra sidan spelade Xtela-programmet en grundläggande roll för att förse startups med en privilegierad plattform för att få tillgång till konsoliderade företag i Kantabrien, tillgång som annars skulle ha varit svår att få. Dessutom berikades de deltagande startups med tillgång till specialiserad rådgivning, nätverkande och samarbetsmöjligheter tillhandahålls av Xtela, vilket gjorde det möjligt för dem att utveckla sina idéer och tekniker mer effektivt, samt etablera värdefulla kopplingar i Kantabriens affärsekosystem.

Kort sagt fungerade Xtela som en brygga mellan stora företag och startups, vilket gjorde att båda parter kunde dra nytta av varandra: stora företag fick innovativa lösningar för att förbättra sina processer, medan startups fick råd och samarbetsmöjligheter som hjälpte dem att växa och expandera på marknaden.

Detta framgångsrika samarbete visar potentialen för synergi mellan olika aktörer i affärsekosystemet för att driva innovation och ekonomisk tillväxt i Kantabrien.

  • När de kommer åt Xtela, vad kommer de deltagande startups att hitta? Vilka är de olika faserna i programmet?

När startups har valts delas programmet upp i följande steg:

Fas 5: Pitching

De startups som företagen väljer kommer att genomföra en presentation av ditt projekt före dem, med syftet att hitta en strategisk partner för att utveckla ditt förslag och delta i programmet. I den här fasen kommer de att få det stöd och de resurser som behövs från programmet för att leverera presentationen effektivt och övertygande.

Fas 6: Motsvarande

I detta skede måste de företag som är intresserade av något av startups förslag formalisera ett kontrakt för att genomföra projektet gemensamt, med en lägsta värde på 15 000 euros. Dessutom kommer både nystartade företag och företag att underteckna ett avtal som formellt kommer att styra deras relation under programmet, och fastställa ömsesidigt överenskomna villkor för samarbete.

Fas 7: Utveckling av programmet

Accelerationsprogrammet pågår i cirka 6 månader. Under denna period kommer det att genomföras mentorskap, utbildningsaktiviteter och nätverkssessioner, bland annat. Både startups och deltagande företag kommer att få stöd och stöd av specialiserade mentorer som förbättrar deras utveckling.

Fas 8: Demodagen

Som en kulmen på programmet kommer en demodag att hållas där startups kommer att presentera framstegen i sina projekt före resten av deltagarna, samt potentiella investerare och partners kommersiell. Detta evenemang ger en ovärderlig möjlighet att visa upp prestationer och etablera nya kontakter som driver framtida tillväxt och samarbete.

Xtela-programmet utgör en grundläggande pelare för att främja samarbete mellan stora kantabriska företag och startups,

  • En av nycklarna som skiljer Xtela från andra acceleratorer är samarbetet mellan stora företag och startups som föreslår lösningar på olika utmaningar. Hur fungerar just detta samarbete? Vilka fördelar har detta utbyte mellan företag?

Xtela-programmet representerar en grundläggande pelare för att främja samarbete mellan stora kantabriska företag och startups, vilket skapar ett dynamiskt och samarbetande innovationsekosystem.

I en inledande fas av Xtela-programmet arbetar vi nära etablerade företag för att identifiera de utmaningar och möjligheter de möter i sin vardag. Dessa utmaningar blir de utmaningar som driver programmet och lockar nystartade företag som föreslår innovativa och skalbara lösningar som svarar mot de utmaningar som ställs.

När de väl är valda får startups omfattande stöd som inkluderar mentorskap, resurser och tillgång till ett nätverk av experter inom olika områden.

När de väl är valda får startups omfattande stöd som inkluderar mentorskap, resurser och tillgång till ett nätverk av experter inom olika områden. Detta förbättrar inte bara tillväxten och utvecklingen av nystartade företag, utan tillåter dem också att anpassa och förbättra sina lösningar för att möta de specifika behoven hos de deltagande kantabriska företagen, vilket skapar skräddarsydda lösningar som verkligen är effektiva och effektiva.

Samarbetet mellan stora företag och startups inom ramen för Xtela-programmet driver inte bara innovation, utan vilket också underlättar kantabriska företags tillgång till talang och spjutspetsteknologi. Denna synergi förbättrar inte bara företagens befintliga verksamhet, utan öppnar också för nya affärs- och marknadsutforskningsmöjligheter.

Dessutom är detta strategiska samarbete inte begränsat enbart till implementering av lösningar, utan kan leda till långvariga allianser och ömsesidigt fördelaktiga investeringsmöjligheter. Detta stärker den regionala affärsstrukturen och bidrar till Kantabriens ekonomiska tillväxt och hållbara konkurrenskraft.

  • I princip är Xtela-programmet avsett för ”störande startups”. Vilka krav måste företag uppfylla för att betraktas som sådana? Kan företag från vilken sektor som helst delta?

För att kunna komma åt Xtela-programmet måste startups uppfylla följande krav:

-De borde ha mindre än 8 år av livetvilket speglar vårt intresse av att stödja unga och dynamiska företag som befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling.

-Syftet är att startups ska ha en hög innovativ och teknisk potential, med verksamhet relaterade till industri 4.0. Detta inkluderar bland annat områden som digitalisering, robotik, Internet of Things (IoT), artificiell intelligens, Big Data. Likaså värderas dess engagemang för energihållbarhet och den industriella omställningen mot mer hållbara och effektiva modeller.

– Det måste de ha en minsta möjliga produkt eller tjänst, vilket innebär att de är nära att nå marknaden, med en beräknad tid på mindre än 1 år för deras kommersiella lansering. Detta visar att startups är redo att flytta snabbt och har en påtaglig inverkan på marknaden.

Dessa krav säkerställer att de startups som valts ut för Xtela-programmet är beredda att dra full nytta av de tillväxt-, samarbets- och utvecklingsmöjligheter som programmet erbjuder, och på så sätt bidra till att främja innovation och konkurrenskraft i Kantabrien.

  • Vad ska startups som är intresserade av att delta i Xtela-programmet göra? Vilka är faserna att registrera?

Startups som är intresserade av att delta i en eller flera utmaningar, med maximalt 4, måste fylla i online-deltagandeformuläret som finns på www.xtela.net/retos. Detta är en registreringsprocess specifika för varje utmaningeftersom startups måste uttrycka sitt lösningsförslag för den specifika utmaning de vill anmäla sig till.

Det är viktigt att betona att Xtela-programmet är designat för att välkomna innovativa, störande, skalbara startups med hög tillväxtpotential. Detta tillvägagångssätt säkerställer att deltagande företag är beredda att möta utmaningar och utnyttja de möjligheter som programmet erbjuder.