SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
När du är i behov av tillfälligt HR stöd
September 25th, 2013

När du är i behov av tillfälligt HR stöd, på operativ eller strategisk nivå, vänd dig till HRM Solutions! Våra medarbetare har lång erfarenhet av HR arbete i ledande positioner. Vi har hjälpt både stora och små organisationer, svenska som utländska, att bygga upp och vidareutveckla HR funktioner. På vår hemsida, hrmsolutions, kan du läsa mer om vårt företag och de tjänster vi erbjuder. Önskar du komma i kontakt med någon av våra representanter? Vi finns på telefonnummer +46 722 216 750 samt e-postadressen info@hrmsolutions.se. Välkommen till oss på HRM Solutions!

HRM Solutions konsulter har lång och gedigen erfarenhet i ledande HR positioner. Seniora konsulten Ulrika Wahllöf, till exempel, har varit i branschen ända sedan 1988 och lett diverse HR projekt för organisationer i ett flertal sektorer, däribland IT, turism, finans och service. Tidigare uppdragsgivare inkluderar TradeDoubler, NasDaq OMX, Microsoft och Svenska Turistföreningen. Hon har varit personaldirektör och personalchef samt handhaft projekt fokuserade på omställningsprogram, omorganisationer, företagsförvärv, fusioner och avyttringar. Det senaste decenniet har Ulrika innehaft ledande positioner och arbetat på både operativ och strategisk nivå.

En väl fungerande och framgångsrik organisationer tar vara på sina medarbetare och ser till att utnyttja deras potential på bästa sätt. HRM Solutions hjälper företag, föreningar och andra institutioner att bygga HR funktioner som svarar mot övergripande produktivitets- och vinstmål. Vi hjälper dig att skapa rutiner och ta fram en personalpolicy som bidrar till att skapa bättre inre sammanhållning, gör organisationen till en mer attraktiv arbetsplats och stärker dess ställning i förhållande till konkurrenter. Besök oss idag på www.hrmsolutions.se och läs mer om vad vi har att erbjuda!


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa