Bieffekten av europeiska små och medelstora företags kompetensklyfta

En Eurobarometer-rapport visade att irländska små och medelstora företag söker sig till utländska kuster för att mildra kompetensbristen som drabbar europeiska företag.

Mer än två tredjedelar (68 procent) av små och medelstora företag i Europa kämpar för att hitta personer med rätt kompetens för att deras företag ska lyckas. Den enskilt största bieffekten av denna omfattande kompetensbrist är en ökad arbetsbelastning för personalen på dessa företag. Det visar en färsk Eurobarometer-rapport som tittade på hur kompetensbrist påverkar Europas små och medelstora företag.

Rapporten baserades på en undersökning av små och medelstora företag i flera EU-länder. Undersökningen omfattade också några stora företag med mer än 250 anställda och några länder utanför EU som Kanada, Storbritannien, USA och Japan för jämförelse. Svaren samlades in via telefon och allt fältarbete utfördes av Ipsos European Public Affairs mellan september och oktober i år.

En ökad arbetsbelastning för befintlig personal är den främsta bieffekten av kompetensbristen, där 48 procent av företagen i EU nämner det som ett problem. Den ökade arbetsbelastningen är högre i medelstora företag (55 procent) än i mindre små och medelstora företag (47 till 49 procent).

Ökad arbetsbelastning för befintlig personal är den mest omtalade effekten av kompetensbrist i nästan alla EU-medlemsstater och andelen som väljer denna påverkan varierar från 13 procent i Litauen till 60 procent i Belgien.

Förutom ökad arbetsbelastning, minskad lönsamhet och tillväxt, minskad produktivitet, minskad FoU-aktivitet och kvalitetsproblem var andra ovälkomna frågor som berodde på kompetensbrist.

Av de 485 undersökta irländska företagen sa 32 procent att det hade varit ”mycket svårt” att hitta och anställa personal med rätt kompetens under de senaste 24 månaderna. Detta var liknande EU27-genomsnittet på 38 procent. Endast 22 procent av de irländska och 11 procent av de svarande i EU27 sa att det inte alls hade varit svårt att anställa personer med den kompetens de behövde.

Utländska gränser

Det verkar som att vissa irländska företag söker sig till andra stränder i ett försök att lösa sina kompetensbrister. På frågan om de försökte anställa utländska talanger för att fylla kompetensluckor på sina företag sa 21 procent av de irländska respondenterna att de hade gjort det från andra EU-länder och 20 procent sa att de hade sett bortom EU. Genomsnitten för EU27-länderna var 14 respektive 16 procent.

Förutom att leta efter talanger från andra länder sa irländska ledare för små och medelstora företag att det behövdes fler utbildningsprogram för att skapa en pipeline av skickliga människor. Initiativ som Enterprise Nations Go and Grow Online-program är ett exempel på ett digitalt utbildningsprogram riktat till små och medelstora företag som först tillkännagavs förra året. Gruppen sa vid tiden för lanseringen att den hoppades kunna stödja upp till 20 000 irländska små och medelstora företag och deras personal med kompetens som cybersäkerhet, digital marknadsföring och molnredovisning.