butiker och restauranger drabbas av 24 % fler rån än andra företag, enligt proffs...

De barer och restauranger drabbas av 24 % fler rån i Spanien och intrång än resten av småföretagen och kommersiella anläggningar som finns på gatan. Dessa är uppgifter från Securitas Direct Observatory.

I den senaste rapporten publicerad av Inrikesministeriet, fortsätter brottsligheten i Spanien att öka under 2023. Det totala antalet registrerade brott under perioden januari till juni uppgår till 1 190 319, varav 972 640 (81,7 % av totalen) motsvarar kategorin konventionell brottslighet (alla former av brott ej begås i cyberrymden), vilket är 3,1 % fler än under samma period 2022. Det har skett 31 146 våldsamma rån under nämnda period, 2,9 % fler än 2022; 59 534 rån med våld i hem, anläggningar och andra anläggningar, 2,3 % fler än förra året; och 325 006 stölder, 6,2 % fler än föregående år.

Det uppger nämnda bevakningsföretag Barer är den typ av verksamhet där flest intrång sker. Inkräktare brukar leta efter ett snabbt och enkelt inbrott. I den här typen av snabba och mindre förberedda rån brukar andra människors vänner krossa skyltfönster eller dörrar, stjäla byte och snabbt lämna anläggningen.

Rapporten publicerad av denna enhet, Småföretag och deras säkerhetvisar att Etableringar på gatunivå lider 28 % fler stölder och intrång än kontor och industrilager. Dessutom påpekar studien också det 88,3 % av de egenföretagare som driver eller har en lokal har någon trygghetsåtgärd. Bland dessa säkerhetsåtgärder är installation av säkerhets- eller pansardörrar och fönster det första alternativet för 38,7 % av de egenföretagare som har en bar eller restaurang, följt av att hyra ett larm kopplat till en central mottagningscentral. och installationen av galler på dörren eller dörrarna visas som ett tredje alternativ (35%).

Av den tidigare nämnda studien framgår att rån i barer och restauranger och andra verksamheter är öppna för allmänheten, De äger vanligtvis rum eller görs försök tidigt på morgonenoavsett veckodag, vara Söndagar är den dag med störst infall. 46 % av de tillfrågade tycker att säkerheten för Ditt företag löper större risk nu än det var för några år sedan, jämfört med 44 % som tycker att risken är densamma och 9 % som säger att det nu är mindre risk.

Nästan tre miljoner larm anslutna i Spanien

Enligt honom DBK sektorobservatoriumett företag specialiserat på tillhandahållande av kommersiell, finansiell, sektoriell och marknadsföringsinformation i Spanien och Portugal, 2021 2 860 000 larmkontrakt i Spanien. Av den siffran är 40,2 % motsvarade professionellt installerade larms, installerad i företag.

Det tidigare nämnda säkerhetsföretaget har för sin del i dagsläget 1,9 miljoner uppkopplade larm. Studien baserades på en undersökning av 2 000 personer som äger eller driver en lokal eller verksamhet och den har visat att tre av fyra är oroade över dess säkerhet.

När det gäller de skäl som spanjorer har för att hyra ett larm kopplat till en CRA, uppger 96,3 % att det var för att förhindra stöld eller intrång när verksamheten är stängd. Och även för att hela tiden kunna se vad som händer inne på din anläggning, samt att förhindra stöld när verksamheten är öppen. Dessutom säger 87,6 % av de tillfrågade att de har installerat ett larm kopplat till säkerhetsstyrkorna för att begära hjälp vid nödsituationer och 79,5 % säger att det är användbart som ett signeringssystem för anställda.