Cepyme varnar för att de ökade arbetskostnaderna kommer att bromsa anställningen i småföretag

Den positiva sysselsättningsdata som motsvarar 2023 publicerades denna vecka av Social Security också uppvisade en avtagande trend i rekryteringen under det sista halvåret. Enligt Confederation of Small and Medium Enterprises (CEPYME) kan denna inneslutning bli ännu större under 2024.

Med tanke på denna situation, från CEPYME uttryckte sin oro över effekterna av detta på utvecklingen av arbetsmarknaden kommer att ha ”några av de åtgärder som vidtagits utanför social dialog under de senaste månaderna, som inför större stelhet i anställningen och som genererar växande osäkerhet för framtiden i en miljö av retardation.”

Förbundet ansåg att sysselsättningsdata för 2023 ”speglar företagens fasta engagemang för att skapa jobb”, även om det varnade för riskerna från växande osäkerhet och ökningar av globala kostnader och arbetskraftskostnader, ”på grund av höjningen av bidragen som planeras för i år och höjningen av den interprofessionella minimilönen.” Vissa kostar det de skulle undergräva företagens konkurrensförmåga, särskilt små och medelstora företagoch dess resurser för att ta itu med nya projekt och skapa jobb.

Av denna anledning begärde CEPYME en större ansträngning för att stödja produktiv verksamhet, skapa en mer gynnsam miljö, ”som uppmuntrar investeringar och främjar skapande av jobb, förbättrar aktiv politik och minskar nuvarande hinder som t.ex. hindra många företag från att fylla vissa vakanser, särskilt mindresom har mer begränsade resurser”, uttryckte de.

Således insisterade förbundet på behovet av att sätta företag i centrum för politiken, som motorer för ekonomiskt momentum, ”bortom enbart mål att öka skatteuppbörden med skatter som skadar och avskräcker investeringar i vårt land.” , avslutade de.

Framväxten av MEI och det nya SMI kan hindra jobbskapandet 2024

Specifikt identifierade CEPYME ökningen av sociala avgifter som företag och egenföretagare betalar för sina anställda – och för sig själva – och den förutsebara ökningen av den interprofessionella minimilönen (SMI) som de främsta orsakerna till ökningen av deras arbetskostnader, en problem som skulle kunna förvärra trenden med avmattning av sysselsättningsskapandet under de kommande månaderna.

Angående den första frågan, sedan 1 januari, Intergenerational Equity Mechanism (MEI) som egenföretagare betalar för sina anställda och för sig själva har ökat från 0,6 % till 0,7 % på avgiftsunderlaget. När det gäller anställda arbetare betalar verksamheten 0,58 %, vilket innebär mellan 20 och 25 euro mer för varje anställd.

När det gäller ökningen av SMI pågår dock förhandlingarna fortfarande Regeringens förslag innebär att den når 1 310 euro per månad i 12 betalningar, 4 % mer. Om denna ökning skulle realiseras måste företag med anställda på minimilönen ta på sig en kostnadsökning på cirka 720 euro per år och anställd.