Egenföretagare i moduler skulle kunna få tillbaka 15%-avdraget i denna INKOMST

Ministern för jordbruk, fiske och livsmedel, Luis Planas, presenterade i går för jordbruksorganisationerna ett nytt paket med 43 åtgärder för att nå en överenskommelse som löser sektorns huvudkrav efter flera månaders protester. Bland dem är en ny ökning av den allmänna minskningen av modulsystemet till 15 % för egenföretagare och ranchägareutöver en anpassning vid inkomstberäkningen för tillämpningen av maximiskattegränsen för detta system. Denna höjning av avdraget från 10 % till 15 % skulle enligt COAG kunna utsträckas till resten av egenföretagarna enligt den objektiva uppskattningsordningen.

Ministern förklarade att, med dessa åtgärder fördelade på sju olika områden, förväntas det ge ”svar på de farhågor som lagts på bordet” av de tre representativa organisationerna för sektorn: Agrarförbundet för unga jordbrukare (Asaja), samordnare för jordbrukare och boskapsorganisationer (COAG) och småbruksförbundet (UPA).

Som COAG påpekade, om ministeriets förslag slutförs, skulle det inträffa ”en ny ökning med 5 % i minskningen av systemets nettoavkastning med moduler för denna INKOMST 2023-kampanj”som hade reducerats för årets räkenskapsår till 10 %, vilket påverkar alla egenföretagare som betalar skatt enligt objektiv uppskattning.

Regeringen och bönderna förhandlar om en ny ökning av minskningen av moduler till 15 %

Jordbruksministern i går presenterade han en uppsättning av 43 åtgärder för de tre representativa organisationerna för jordbrukssektorn, som anländer efter att Europeiska unionens jordbruksministrar förra tisdagen godkände förslagen om förenkling och flexibilitet för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), liksom andra förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen och som väntar på godkännande. .

Tillsammans med dessa åtgärder inkluderar detta nya paket skatte- och finansieringsnyheterbland vilka skulle finnas den allmänna minskningen med 15 % av nettoinkomsten i INKOMSTdeklarationen av modulregimensåväl som en anpassning av inkomstberäkningen som beaktas att tillämpa maximiskattegränsen med denna metod.

COAG-källor förklarade för detta medium att ministeriets förslag att fastställa denna generella minskning skulle vara förhandlar att gälla från och med förra året. Det vill säga, det skulle tillämpas ”i samma 2023 INKOMST-kampanj, påverkar alla skattebetalare som betalar genom detta system.”

I det här fallet skulle det innebära en ändring av de föreskrifter -Order HFP/1172/2022-, med vilka regeringen fastställde den progressiva minskningen av den allmänna sänkningen, och att man för årets kampanj för tillfället hade planerat en sänkning av detta skatteincitament till 10 %.

Direktionen höjde det allmänna avdraget i personlig inkomstskatt 2022 till 15 %, för att fortsätta med dess sänkning under årets kampanj -2023- och nästa års kampanj -2024-, tills det återigen når det normala avdraget på 5 %. Skattelag. Om förslaget går igenom skulle det innebära en ny skattesänkning för alla egenföretagare i denna regimäven om de från en annan av organisationerna, Asaja, förklarade att ”eftersom förhandlingen ännu inte är avslutad är det svårt att specificera när den kommer att inledas.”

Regeringen föreslår att minskningarna av jordbruksdiesel och gödningsmedel ska bibehållas

Planas erinrade också om att den reducerade skattesatsen på kolväten för jordbruksbruk bibehålls, utöver den 35 % avdrag för bränsle och bränslen, och 15 % i gödselmedel.

Skatteförmånerna skulle åtföljas av olika stödlinjer för finansieringen av sektorn, vilket skulle omfatta 700 miljoner euro i krediter, varav cirka 200 miljoner kommer att mobiliseras genom ICO-MAPA-SAECA-linjen.

Ministern förklarade också regeringens åtagande att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera jordbruksförsäkringssystemets överlevnad. En överenskommelse som kommer efter ett sammanhang som allvarligt präglats av torka, och som förde med sig en höjning av utbetalningen av begärd ersättning inom sektorn. Som bönderna själva rapporterade skulle de ha drabbats av en ökning med mer än 30 % av betalningen av jordbruksförsäkringar i början av året. I det här fallet hoppas ministeriet att ”med det bidrag som de autonoma samhällena också ger”, kommer den maximala bidragsberättigande premien som EU tillåter att uppnås.

Dessutom meddelade Planas finansiering inom boskap för täcka utgifter för kampanjer mot tuberkulos när de inte täcks av gemenskapsmedel, liksom veterinärkostnader som härrör från nya sjukdomar inom sektorn.

Slutligen syftade ett annat av förslagen till hålla en extra branschkonferens där man ska handla bristen på generationsväxling inom jordbruks- och boskapsverksamhet. Enligt COAG-uppskattningar skulle det vara nödvändigt att införliva upp till 20 000 nya bönder per år för att ersätta de egenföretagare och löntagare som lämnar, och denna fråga är en av de största problemen inom sektorn.

Genom konferensen kommer handlingslinjer att gemensamt utvecklas för att lindra situationen och för att hitta en mer effektiv tillämpning av de resurser som den gemensamma jordbrukspolitiken erbjuder.