Exempel på hur egenföretagare kan tillämpa artificiell intelligens i sin verksamhet

Artificiell intelligens (AI) presenteras som 2020-talets stora tekniska framsteg och en av de största förändringarna i vår senaste historia. Det är ett datorområde baserat på utveckling av system som är kan utföra uppgifter som alltid har utförts av människor, eftersom det kräver din intelligens. Det är ett tekniskt framsteg som studeras på många utbildningscentra och fler och fler studenter bestämmer sig för att ta en masterexamen i artificiell intelligens för att utbilda sig inom ett nyckelområde i dagens samhälle.

Många vetenskapsmän och matematiker är överens om att artificiell intelligens representerar en av de mest anmärkningsvärda tekniska framstegen idag. Dess inflytande på världen har varit varierande och kommer sannolikt att fortsätta att utvecklas i framtiden. Införandet av denna teknik i det dagliga livet fortsätter dock att skapa många tvivel bland medborgare i allmänhet och egenföretagare och företag i synnerhet.

Idag finns det två olika typer av artificiell intelligens, i storskaliga tillämpningar. De ”Stark AI” har som mål simulera och överträffa mänskliga förmågor. Å andra sidan ”Svag AI” har förmågan att ta itu med och lösa resonemangsproblem som är klart definierade och avgränsade. De flesta av implementeringar som frilansare kan tillämpa i sina verksamheter är de på denna nivå, eftersom de är dedikerade till att lösa specifika problem.

Hur kan egenföretagare tillämpa artificiell intelligens på sina företag?

Idag är användningarna av AI redan otaliga: från röstigenkänning för beslutsfattande i realtid, Artificiell intelligens täcker ett brett spektrum av applikationer, vilket förändrar hur vi interagerar med teknik och främja praktiskt taget alla yrkesområden. .

Genom att automatisera repetitiva uppgifter eller optimera komplexa processer har den visat sin förmåga att accelerera och optimera produktiviteten för alla företag, oavsett storlek. Detta leder till tidsbesparingar och kostnadsminskningar för entreprenörer i alla sektorer, eftersom datorernas förmåga att lära av data gör att stora mängder information kan bearbetas mer effektivt.

Företag kan på detta sätt hitta innovativa sätt att ta itu med problem och möta marknadens krav. Produktanpassning och trendanalys är arbetslinjerna för AI inom affärsområdet. Avancerade algoritmer och realtidsdataanalys gör att det här verktyget kan upptäcka idéer och möjliga åtgärder inom detta område.

Några exempel på hur AI kan tillämpas i olika sektorer

Artificiell intelligens har hittat tillämpningar inom en mängd olika områden, till den grad att vi förändrar vårt sätt att leva och arbeta. Exemplen är flera. De Hälsa är ett av de områden som har gynnats mest av denna teknik, som har använts för att förbättra medicinsk diagnos, genom att identifiera slutsatser i stora listor med patientdata. Dessa funktioner uppnår också tidig diagnos av sjukdomar genom medicinsk bildanalys, vilket förbättrar noggrannheten och påskyndar behandlingen. Resultatet är större effektivitet i varje rörelse, vilket leder till uppenbara förbättringar för patienterna.

I den finansiella sektornAI-algoritmer kan upptäcka bedrägerier eller optimera investeringar, samt analysera data för att förutsäga marknadstrender, vilket underlättar mer välgrundade finansiella beslut. Ett annat exempel är inom transport, där AI driver fordonsautonomi och detta förbättrar trafiksäkerheten och trafikeffektiviteten. Dessutom kan den bidra till trafikledning, både på individnivå i det egna fordonet och för säkerhetsstyrkornas och kårens eller offentliga institutioners arbete.

De Utbildning ansluter sig till den breda gruppen av förmånssektorer av AI. Handledningssystem baserade på denna teknik erbjuder personliga inlärningsupplevelser som anpassar sig till varje elevs behov. Mästarna i Barcelona på denna teknik ger en bra redogörelse för denna kapacitet som tillämpas på utbildningssektorn.

Bland dessa grupper får vi inte glömma kundtjänst. De är chatbots som erbjuder omedelbara svar och lösningar på frågor. Resultatet är en förbättrad användarupplevelse, som får förbättrad och optimerad uppmärksamhet på sina behov. Det gynnar också underhållningsindustri, med personliga rekommendationer eller innehållsskapande; eller tillverkning, genom självmedicineringslösningar för produktionsprocesser.

Vilka framsteg kan AI ha och hur kommer de att påverka verksamheten?

Framtiden för artificiell intelligens lovar kontinuerliga och spännande framsteg. Förväntningen är att denna teknik kommer att ta steg mot konfigurationen av mer autonoma system, som kan vara mer effektiva i att lära och lösa problem. De närmaste prognoserna pekar på en ökning av adoptionen av AI i praktiskt taget alla branscher. Det kommer sannolikt också att spela en avgörande roll för att lösa globala utmaningar, såsom klimatförändringar och minimal sjukvård för världens befolkning. Dess betydelse är sådan att de mest prestigefyllda Business Schools som Esarp har tagit med den i sin utbildningskatalog.

Framtiden för artificiell intelligens lovar viktiga förändringar inom olika områden av medborgarnas liv. Enligt nya studier kommer AI år 2024 att överträffa mänsklig kapacitet inom språköversättning, vilket markerar en milstolpe i global kommunikation. Två år senare förväntas maskiner skriva textkommentarer skickligare än gymnasieelever, vilket driver automatiseringen av kreativa uppgifter.

Förväntningarna fortsätter. Från 2027förutspår vissa experter att lastbilskörning kommer att bli säkrare under ledning av mer kraftfull teknik och resultaten kan vara mycket fördelaktiga, eftersom förväntningar tyder på att olycksfrekvensen skulle minska avsevärt. År 2031 kommer AI i handeln att överträffa kompetensen hos mänskliga säljare, vilket revolutionerar affärsinteraktioner. Om man ser ännu längre fram, inför 2050, förväntas det att maskiner kommer att skriva bästsäljare, så möjligheten att skaffa böcker skapade av algoritmer höjs.

han medicinska området kan uppleva betydande förändringars, och inom två decennier kunde robotar skapade med AI tränas för att utföra operationer, med resultat som skulle förbättra säkerheten vid nuvarande kirurgiska ingrepp. Maskiner förväntas också utföra sin egen vetenskapliga forskning, i vad som skulle vara en aldrig tidigare skådad historisk milstolpe. Dessa förutsägelser förutser en framtid där AI inte bara kompletterar, utan överträffar olika mänskliga förmågor.