Egenföretagare kommer att få större skatteförmåner när de gör donationer till välgörenhetsorganisationer

I och med publiceringen av det senaste kungliga lagdekretet 6/2023, som godkänner brådskande åtgärder för genomförandet av planen för återhämtning, omvandling och motståndskraft, ingår en ändring av lag 49/2002 av den 23 december, skattesystem för ideella enheter och skatteincitament för beskyddmed vilken Skatteförmånerna höjs för de egenföretagare, privatpersoner och företag som gör donationer till en välgörenhetsorganisation.

Med den tidigare lagen, 49/2002, om en fysisk eller juridisk person gjort en donation (de som föreskrivs i denna lag och som inte ska förväxlas med sponsring) till en av de enheter som ingår som förmånstagare av beskyddkunde de njuta av ett skatteavdrag i den personliga inkomstdeklarationen (IRPF) eller företagsskatt (IS) respektive. Med utgångspunkt i artikel 129 i det nya kungliga dekretet uppdateras således den tidigare beskyddslagen, med tillämpning av förbättringar av dina skattelättnader.

Enligt den juridiska utgivaren Iberley skapar ökningen av dessa skatteincitament för beskydd för individer och juridiska personer ”en lämplig ram för öka de privata investeringarnas deltagande”, öka den tillämpliga avdragsprocenten från 35 % till 40 % ”allmänt”som träder i kraft med start 1 januari 2024.

Egenföretagare kan dra av upp till 80 % av donationerna

Med det nya kungliga dekretet, om den egenföretagare gör donationen till en av de enheter som drar nytta av beskydd, kommer de att kunna få ett skatteavdrag i sin personliga inkomstdeklaration, ”som höjer avdragsprocenten från 35 % till 40 % på generell basis.” Enligt det juridiska förlaget Iberley, med den senaste ändringen, är avdragen, som beror både på det donerade beloppet och dess återkommandestimuleras på följande sätt för fysiska personer:

 • Det tidigare avdraget på 80 % i personlig inkomstskatt för crowdfunding upp till de första 150 eurona av donationen, ”grundläggande för de stödmottagande enheterna”, ökar till 250 euro, ”sålunda tillämpas procentsatsen på en större mängd donationer.”
 • Från 250 euroskatteförmånerna ökar också, sedan Den egenföretagare kommer att kunna dra av skatter med 40 % istället för 35 %.
Källa: AEAT.

Vidare, från och med dess ikraftträdande, Det räcker med att ”donera i tre år istället för fyra” till samma enhet för ett belopp som är lika med eller större än föregående år, att ”få tillgång till den ytterligare 5%-iga ökningen av avdragsprocenten”, och därmed ”höjas till 45%”. I den meningen, före den nya RD, när en donation gjordes till samma enhet för ett lika stort eller större belopp, nådde denna ökning 40 %.

Samtidigt måste, som denna media redan har meddelat, egenföretagare ta hänsyn till att ”avdragen inte får överstiga 10 % av inkomstbeskattningsunderlaget”, dvs. att om du gör donationer vars avdrag överstiger det beloppet så kommer det inte att gälla. Till exempel, för en egenföretagare vars beskattningsbara underlag är 20 000 euro, kommer de endast att kunna göra avdrag upp till 2 000 euro.

Företag har även rätt till ett generellt avdrag på upp till 40 %

Även om donationer till välgörenhetsorganisationer inte medför en avdragsgill kostnad i IS, medge avdrag med hela denna skatt.

Enligt Iberley, med den nya RD, stiger den också i allmänhet ”avdragsprocenten från 35 till 40 %”. Dessutom, som händer med egenföretagare, antalet övningar som krävs minskas från fyra till tre år för givaren att höja avdragsprocenten när donationer görs till samma enhet. Således behövs ett mindre år av donation ”till samma enhet, för ett belopp som är lika med eller större än föregående år” för att uppnå ”en höjning av avdragsprocenten med 10 poäng.” I det här fallet skulle det gå till 50 %. Enligt själva dekretet görs med denna typ av åtgärder ett försök behålla donationer över tid och i deras belopp”för att främja större stabilitet i finansieringen av dessa enheter.”

Dessutom ingår, enligt rättsredaktionen, en höjning från 10 till 15 % gränsen för periodens skatteunderlag att ”bestämma grunden för avdraget”.

Samtidigt en annan av ändringarna som kommer att träda i kraft nästa år 2024 innehåller en uppdatering av den ekonomiska verksamhet som utförs av ideella enheter som kan åtnjuta undantaget i IS, ”i överensstämmelse med dess specifika syfte eller syfte.” I den meningen, enligt Iberley, ”inkluderas nya ekonomiska aktiviteter, t.ex. åtgärder för införande av personer som riskerar social utestängning i socialt arbete”, eller till exempel de som hänvisar till ”utbildning av höga förmågor”.

Vilka andra ändringar ingår när det gäller donationer?

Den ”oåterkalleliga, rena och enkla” karaktären hos donationer, donationer och bidrag bibehålls, även om begreppet erkännande eller belöning beskydddet vill säga ”den i vilken givaren kan få ett hedersomnämnande eller anseende på grund av sin status som donator, så länge saknar ekonomisk relevans”. Med det, beloppet är begränsat som givaren kan få (symbolsk avkastning) ”till 15 % av värdet av donationen, donationen eller bidraget, med en maxgräns på 25 000 euro”, enligt det juridiska förlaget.

Vilka enheter kan vara förmånstagare av beskydd?

Enligt kulturministeriet, bland de enheter som kan dra nytta av beskydd de hittar varandra:

 • De stiftelser.
 • De föreningar deklarerade av allmännytta.
 • Organisationerna icke-statlig utveckling vad gör Lag 23/19987 juli, Internationellt samarbete för utveckling.
 • De utländska stiftelsers delegationer registrerat i stiftelseregistret.
 • De spanska idrottsförbundden territoriella idrottsförbund på regional nivå integreras i dessa spanska olympiska kommittén och den spanska paralympiska kommittén.
 • De förbund och föreningar av ideella enheter som avses i föregående stycken.
 • Staten, de autonoma samhällena och de lokala enheternaså väl som Autonoma statliga myndigheter och de autonoma enheterna av liknande karaktär av de autonoma gemenskaperna och de lokala enheterna.
 • De offentliga universitet och den gymnasieskolor tilldelas dem.
 • han Cervantes-institutethan Ramon Llull Institutet och de andra institutionerna med analoga syften för de autonoma regionerna med sitt eget officiella språk.
 • De Offentliga forskningsorganisationer beroende av statens allmänna förvaltning.