Fem nycklar som kan bidra till att öka verksamhetens lönsamhet 2024

Inträdet i det nya året kan också vara en möjlighet för tusentals egenföretagare och små och medelstora företag att se över sina konton och din affärsmodell att försöka göra några justeringar som ökar din produktivitet och lönsamhet.

För att göra detta är det första steget att känna till väl brytpunkt, vilket är den summa pengar som måste erhållas i inkomst bara för att nå break-even-punkten, det vill säga att varken förlora eller vinna med verksamheten. Det belopp som behövs för att nå denna siffra Det kan variera mycket mellan företag.

Inom vissa sektorer, som byggverksamhet, är det nödvändigt att fakturera stora belopp för att nollställa räknaren, medan det i andra yrkesverksamheter som har färre kostnader behöver skrivas in väldigt lite för att börja generera vinster.

I alla fall, oavsett vilken aktivitet det är, finns det en rad aspekter relaterade till marknadsföring och affärsmodell som kan hjälpa god funktion och optimering av resurser av någon egenföretagare. Bland de viktigaste och mest grundläggande åtgärderna är till exempel att ha en tillräcklig finansiell kapacitet att investera i rätt verktyg.

I vissa fall kan denna investering helt enkelt gå igenom uppdatera enheter av verksamheten, såsom datorer, och implementera nya digitala verktyg, såsom ett faktureringsprogram eller processhanteringsprogram. Inom andra sektorer, som t.ex industri eller handel, rätt investering kan vara i kvalitetsverktyg, som en elektrisk pallvagn, som snabbar på transporten av last från produktion till lagret eller vid lossning av varor från lastbilen, optimerar produktionstiden och minimerar skador på de transporterade produkterna.

Fem tips för egenföretagare för att öka lönsamheten i sin verksamhet

Oavsett vilken sektor verksamheten är belägen i, är experter överens om en rad grundläggande rekommendationer för att öka lönsamheten i år och som är tillämpliga till någon aktivitet.

  • Definiera tillväxtorienterade policyer och strategier

För att ha en hållbar tillväxt är det nödvändigt att definiera bra politik och strategier som syftar till detta. Detta görs vanligtvis genom att välja området för tillväxt, bärande genomfört en marknads- och sektorsstudie, som fastställer mål för op tillväxtplanerar vägen att gå vidare.

Denna punkt är särskilt viktig eftersom tillväxt i små och medelstora företag bidrar till att ha större konkurrenskraft för differentiera dig på marknaden, öka din kundkrets och med detta ha mer marginal för öka lönsamheten av alla produkter.

Miljön där varje företag verkar är avgörande att förstå vad bör vara målet för lönsamhet som verksamheten bör syfta till.

Faktorer som miljö eller konkurrens är inte bara nyckeln till att upptäcka och tillämpa organisatoriska idéer och produktion som fungerar i andra verksamheter, men det är också ett särskilt användbart verktyg när man utvecklar en marknadsföringsstrategi.

Analys av miljön innebär att ta fram en handlingsplan som omfattar de åtgärder som ska genomföras för att ta tillvara på företagets styrkor. Å andra sidan, för att ta itu med de svårigheter eller problem som analysen kan avslöja, måste lösningar identifieras.

Kontinuerlig förbättring av processer kommer att vara en av ingredienserna som kommer att utgöra viktigaste konkurrensfördelarna för verksamheten, och det är också en av nycklarna till dess lönsamhet.

För optimera processerInnan du tillämpar ändringen måste du definiera mål, vad du vill ändra. För detta måste du göra en övervaka nuvarande processer och ta bort överflödiga stegDe är oumbärliga. Sedan måste man tänka om processerna och implementera om möjligt automationsverktyg.

  • Mät var resurserna spenderas

För att öka lönsamheten är ett av de viktigaste stegen att veta där mer spenderas än vad som borde göras. För detta är det mycket användbart att använda mätning, eftersom det inte kommer att vara möjligt att göra de nödvändiga korrigeringarna snabbt nog utan data.

Kostnadskontroll innebär identifiera varje kostnad som verksamheten ådrar sig och hitta sätt att minska dem för att öka vinsten. Detta kan enkelt göras med redovisnings- och ekonomiprogram som ofta till och med kan införlivas på det bankkonto som företaget använder.

  • Se till att marknadsföringsstrategier är välriktade

Nuförtiden är marknadsföringsstrategier, särskilt i onlineföretag, den grundläggande grunden för framgången för alla aktiviteter, och naturligtvis för säkerställa dess lönsamhet.

Några av de vanligaste misstagen som företag gör när de vägleder sin marknadsföringsstrategi är inte ha kanalen i åtanke för vilka de marknadsför sig själva – reklam via sociala nätverk är inte detsamma som genom telefonsamtal – eller att inte ha sin målgrupp väldefinierad.

Därför bör det första steget alltid vara att rita en strategi anpassad till den miljö som används och segmentera konsumenten väl till vem varje åtgärd är riktad. Därifrån måste vi analysera andra frågor som varumärke och produktstyrkor som bör lyftas fram, undersöka vad konkurrenterna gör och leta efter sätt att sticka ut och attrahera publiken.