Finansministeriet godkänner en förordning för att förena de elektroniska fakturaprogrammen för...

Regeringen har godkänt a reglering som fastställer de minimikrav som ska uppfyllas av elektroniska faktureringsdatorprogram som bör användas av egenföretagare och företag. Likaså sätter den riktlinjerna för att standardisera skivformat i syfte att bekämpa skattebedrägerier. De National Federation of Self-Employed Workers Associations (ATA) förklarade att de hade arbetat med Skatteverket (AEAT) i denna fråga under en tid för att enkelt implementera denna nya förordning som kommer att träda i kraft den 1 juli 2025.

Detta är ett kungligt dekret som inkluderar förbudet mot ”säljundertryckande programvara” eller även kallad ”programvara med dubbla användningsområden”vilket är det som gör att du kan bära en dubbel bokföring för att dölja en del av försäljningen. Men förutom att bekämpa bedrägerier syftar de nya reglerna till att modernisera det digitala utbudet av egenföretagare och små och medelstora företag, och därmed förbättra skatteefterlevnaden.

Finansministeriet avser att det ska vara ”en heltäckande och säker IT-lösning som förenklar skatteefterlevnad, genom ett säkert och tillförlitligt faktureringssystem som inte tillåter felaktiga ändringar av register, och Säkerställa standardisering av faktureringssystem och programvara och undvik ändring av fakturor och förenklade fakturor när de väl utfärdats.” Och från denna organisation har de också påpekat att ”målet är att uppnå en modernisering av det digitala utbudet av små och medelstora företag, mikroföretag och egenföretagare, samtidigt som man uppnår en förbättring av skatteefterlevnaden.”

I och med detta ska egenföretagare och företag vara särskilt uppmärksamma på de datorprogram eller faktureringsprogram som de erbjuds för att utföra sin dagliga verksamhet, verifiera att det är de som Skatteverket har standardiserat.

Vad ska en egenföretagares elektroniska faktura innehålla med standardiserad programvara?

Denna skyldighet att fakturera elektroniskt kommer att påverka alla fakturor, inklusive förenklade, som måste innehålla i dessa datorregister följande data:

  • Skatteregistreringsnummer samt för- och efternamn, skäl eller fullständigt företagsnamn på den som är skyldig att utfärda fakturan.
  • Fakturans nummer och i förekommande fall serie.
  • Datum för utfärdandet av fakturan och det datum då de åtgärder som dokumenterats i den utfördes.
  • Typ av utfärdad faktura, som anger om det är en komplett eller förenklad faktura.
  • Den allmänna beskrivningen av verksamheten och det totala beloppet på fakturan.
  • Uppgift om regimen eller regimerna som tillämpas på de transaktioner som dokumenteras för mervärdesskatt eller andra transaktioner med skattemässig betydelse.

Den ansvariga förklaringen från producenten av faktureringsprogrammet kommer att vara obligatorisk

Å andra sidan anges också att certifieringen av systemen Det är obligatoriskt för producenter och marknadsförare av dessa programgenom en ansvarsfull försäkran som säkerställer att datasystemet följer förordningens bestämmelser.

Dessa mjukvarutillverkare för elektronisk fakturering ska ha dessa datorprogram anpassade till regelverket före den 1 juli 2025, vilket är den deadline som satts för att allt detta ska implementeras.

ATA har arbetat med detta kungliga dekret tillsammans med Skatteverket

Från National Federation of Self-Employed Workers Associations (ATA) De förklarade att ”de har arbetat med Skatteverket (AEAT) och har förklarat på ett enkelt sätt att denna förordning, framför allt, ”är tillämplig på mjukvaruutvecklare och kommer att förena programmen för användning av elektroniska fakturor. Som ger garantier mot skattefuskgenom så kallad ’dual-use mjukvara’, samt att faktureringsmjukvaran har möjlighet att skicka fakturor till Skatteverket för att förbereda ikraftträdandet av elektronisk fakturering.”

ATA rekommenderar till egenföretagare att de ”försäkrar sig att programmen de anlitar uppfyller de uppställda kraven.” Och de minns att i digitaliseringen av verksamheten är det så kallade Digitala kitet den där bonusen för digitala lösningar, som att skapa en hemsida, för e-handel eller för att främja sociala nätverk, men vi måste också ta hänsyn till allt det byråkratiska förfaranden som det innebär, Som Lorenzo Amor, ordförande för enheten, påpekade: ”förfrågan, val av det bästa alternativet, samt motivering av allt detta; och från ATA kan vi hantera det.”

Hanteringen av allt som det digitala kitet innebär för en egen företagare eller en verksamhet kan göras via uppkopplad genom ATA-webbplatsen: https://autonomoskitdigital.es/, där de också klargör de vanligaste frågorna som dyker upp i denna process.