Finansministeriet kommer att öka skattekontrollerna för egenföretagare och företag fram till 2027

Skatteverket presenterade sin strategiska plan för några dagar sedan För de kommande fyra åren, ett dokument som innehåller de riktlinjer som kommer att vägleda AEAT:s verksamhet när det gäller personal och resurser, information och även kontroll av Inspektionen mot skattebedrägerier.

Inom detta sista avsnitt förutser planen öka antalet kontroller och den kontroll som statskassan utövar över egenföretagare och företag. Närmare bestämt på de skattedeklarationer som måste lämnas in med jämna mellanrum, såsom moms, personlig inkomstskatt eller företagsdeklaration.

Parallellt påverkar Skatteverkets strategiska plan 2024-2027 återigen intensifieringen av finansministeriets kamp mot den underjordiska ekonomin, speciellt att hålla ett öga på företag som oftast använder kontanter att sälja dina produkter eller tjänster. I denna uppgift meddelade statskassan att man kommer att öka kontrollen av dem som på grund av sin låga omsättning ofta varit mindre benägna att genomgå en besiktning.

Likaså Treasury kommer att förstärka de datorresurser som Inspektionen har till sitt förfogande att kontrollera korrekt efterlevnad av egenföretagares skatteplikter. Även personliga besök på företag, ”ett väsentligt inslag i kontrollen av komplexa bedrägerier”, sa de.

För statskassan finns det grupper som utgör ”större finanspolitisk risk”

Inom bedrägerikontrollkapitlet innehåller Skatteverkets strategiska plan 2024-2027 ökad övervakning av egenföretagare och företag. Specifikt står det att ”under de kommande åren kommer intensiteten av kontrollåtgärder i förhållande till olika grupper av skattebetalare att öka, särskilt med avseende på de som bedriver ekonomisk verksamhet och utgör en större finanspolitisk riskför att över tiden upprätthålla en liknande grad av kontroll i de olika sektorerna eller grupperna av skattebetalare.”

Således, ”Antalet åtgärder som genomförs av Skatteförvaltningsområdet kommer att utökas genom användning av det begränsade verifieringsförfarandetsärskilt i förhållande till kontrollen av personlig inkomstskatt på ekonomisk verksamhet – som egenföretagare kommer att presentera i nästa INKOMSTdeklaration -, moms och bolagsskatt”, uppgav de från Skatteverket.

I denna mening kommer Besiktningens befogenheter att utökas för att med nämnda förfarande kunna utföra ”kontroller som före ändringen krävde handläggning av ett inspektionsförfarande. Dessa kontroller kommer att utföras av enheter specialiserade på kontroll av ekonomisk verksamhet som kommer att ha regional karaktär”, förtydligade de.

Detta nya förfarande, som gäller sedan mitten av förra året, som denna tidning redan rapporterat, tillåter Skatteverket begära uppgifter relaterade till deras bokföring från egenföretagare och företag när som helst, utan att behöva behandla ett inspektionsförfarandenågot som de hittills varit skyldiga.

Det är så statskassan kommer att förstärka de kontroller och inspektioner de genomför på egenföretagare

Dessutom kommer Skatteverkets strategiska plan att förstärka medel för organet av finansinspektörer, för vilka det kommer att utföra följande åtgärder under de kommande fyra åren:

  • Personlighetsförstärkning i företag”som är konfigurerat som ett väsentligt element i kontrollen av komplexa bedrägerier, särskilt inom de områden som är svåra att verifiera.”
  • Det massiva utnyttjandet av information genom intensiv användning av den mest avancerade teknologin inom databehandling.
  • Förstärkning av deltagandet i de olika åtgärder som sponsras av plattformen för kampen mot organiserad brottslighet.

Skatteverket ska främja frivillig efterlevnad av egenföretagare och företag

Parallellt är en annan av de frågor som ingår i finansministeriets strategiska plan Skatteverkets intensifiering av informationskampanjer och frivillig efterlevnad av skatteplikter för egenföretagare -och resten av skattebetalarna-.

På denna punkt står det i dokumentet att mellan 2024 och 2027 kommer det att genomföras informationskampanjer om skyldigheten att presentera vissa skattemodeller, innan den frivilliga perioden för presentation av modellen inleds eller under själva perioden. i förhållande till de skattebetalare för vilka det är underförstått att det är större sannolikhet att de inte kommer att presentera modellerna i tid.”

Vidare kommer dessa typer av förebyggande kampanjer inte att begränsas till skyldigheten att lämna motsvarande självdeklaration, utan kommer också att påverka själva modellens innehåll, ”och påminna till exempel skattebetalarna om de avvikelser mellan de skatteuppgifter som görs. tillgängliga för dem.” bestämmelse och vad som deklareras, så att i förekommande fall, kan rätta till dem under frivilligperioden”, något som redan kommer att börja hända i denna INKOMST-kampanj, som egenföretagare ska presentera mellan 3 april och 1 juli.

Inspektionen ska öka inspektionerna av de företag som använder kontanter mest

Slutligen fokuserar Skatteverkets strategiska plan återigen på en fråga som detta medium redan har ekat under de senaste månaderna: ökningen av övervakningen av de företag som använder kontanter mest och som säljer sina produkter eller tjänster till slutkonsumenten.

Målet med denna strategi är kampen mot den underjordiska ekonomin, som ”utgör en gemensam nisch för bedrägerier ”vilket kräver att inspektionen fortsätter att agera i förhållande till skattebetalare som inte accepterar betalningar via bankmedel, i synnerhet när deras inkomst erhålls från leveranser av varor eller tjänster som tillhandahålls direkt till slutkonsumenten”, förklarade de.

Därför ”i den mån det råder bristande kontroll i betalningsmetoderna, eller när yttre tecken på förmögenhet, tillgångar, lönsamhet eller finansiell information är inkonsekventa eller inkonsekvent med avseende på den deklarerade inkomsten, är det nödvändigt att främja kontrollverksamheten för inspektionen”, slutade de från Skatteverket.