Företag kan i företag dra av en kostnad som uppstått år tidigare,

Högsta domstolen har fastställt en ny doktrin där den tillåter småföretag att dra av i bolagsskatten de utgifter som de De glömde att redovisa tidigare årfortfarande när de redan har ordinerats. Det konstaterade Högsta domstolen den 22 mars i en dom som enligt de konsulterade skattejuristerna även kan utvidgas till att omfatta egenföretagares INKOMSTdeklaration.

Mening 518/2024 av Högsta domstolen löste nyligen en av de mest kontroversiella frågorna när man tillämpar en avdrag för företagsskatt. ”Reglerna för denna skatt säger tydligt att företag kan dra undantagsvis av en utgift som de glömt att redovisa under året i vilken den hade periodiserats. Det vill säga när fakturan hade upprättats och utfärdats. Naturligtvis så längeOm man jämför båda påståendena innebär tillämpningen av detta avdrag inte att man betalar mindre skatter”, förklarade Pablo G. Vázquez, från GVA Asesores, en skatteexpert specialiserad på avdrag.

Artikeln som avdragsadvokaten hänvisade till är den 11.3 i bolagsskattelagen. Denna regel säger att utgifter i allmänhet ska fördelas – ingående i deklarationen – från den beskattningsperiod under vilken deras periodisering sker – då fakturan har utfärdats. Nu, om affärsmannen har glömt att registrera utgiften i sin bokföring under det år då han skulle ha gjort detfår dra av det under ett efterföljande år ”så länge det inte leder till lägre beskattning som den skulle ha motsvarat genom tillämpning av reglerna om tillfällig tillskrivning”.

Företag kan senare dra av utgifter som de glömt att redovisa, även om de har löpt ut.

Det är precis vad som hände med ett aktiebolag som bokförde och drog av som kostnad i bolagsskatten för år 2016, fem fakturor på totalt 10 187,40 euro, fakturor som faktiskt motsvarade år 2009.

Finansministeriet förstod att, även om verksamheten hade följt bolagsskattereglernaeftersom redovisning och avdrag för kostnaden sju år senare det hade inte inneburit att betala mindre skatt, Denna rätt hade ordinerat. Normalt är preskriptionstiden fyra och ett halvt år från det datum då utgiften bokförs.

Nyckeln här, enligt Pablo G. Vázquez, är att avgöra om företaget hade rätt till avdrag när du följer artikel 11.3 i bolagsskatten till registrera en utgift för sent och inkludera den i din retur, även när det redan har föreskrivits. ”Vad Högsta domstolen hävdar är att denna regel inte talar om preskription vid något tillfälle, så ”Det enda kravet att redovisa och dra av denna kostnad för sent skulle vara att det inte innebär att betala mindre skatt.”

I själva verket erinrar Högsta domstolen själv i sin dom om att ”artikel 11 LIS inte uppställs som ett ytterligare krav att det år utgiften ska fördelas – enligt den allmänna periodiseringsregeln – är inte föreskrivet”. Därför, i avdragssyfte, enligt High Court, ”de verkar likgiltiga dessa preskriptionsregler”.

Utgiften kan skjutas upp så länge den inte medför lägre beskattning.

För att bättre illustrera detta fall föreslog advokaten Pablo G. Vázquez exemplet med ett företag som bokförde en kostnad sex år efter att det inträffade – medan preskriptionstiden i företag vanligtvis är fyra och en halv.

Låt oss föreställa oss en reparationskostnad som ett företag ådrog sig 2018 och betalade en faktura på 300 euro. Samhället glömde denna utgift och har beslutat att redovisa den 2024. Vad lagen säger är tydligt: Det kan göras så länge företaget drar av denna kostnad och resultatet inte blir lägre än vad det skulle ha haft. i föregående uttalande.

Om verksamheten 2018 hade ett resultat på 1 000 euro att betala och 2024 hade 1 500 euro inklusive denna kostnad, skulle undantaget uppfyllas och enligt bolagsskattelagen skulle det vara möjligt att dra av det.

Domen drabbar även egenföretagare i personlig inkomstskatt

Även om det är sant att Högsta domstolens dom i mars hänvisar till en verksamhet som drar av en kostnad i bolagsskatten, konstaterade GVA-rådgivarnas advokat, Detta ärende skulle även kunna utvidgas till att omfatta egenföretagare inom ramen för INKOMSTDEKLARATIONEN.

Som Pablo G. Vázquez förklarade, ”i Personskattelagen hänvisar direkt till bolagsskattereglerna vid fastställandet av hur avdrag ska tillämpas och även skattekriterierna. Därför skulle denna tolkning även kunna utvidgas till att omfatta inkomstdeklarationen.”

I det här fallet, om en egenföretagare hade glömt att registrera en kostnad 2015 och registrerat den 2023, trots att preskriptionstiden har passerat, Du kommer att kunna dra nytta av avdraget förutsatt att jag i nästa INKOMST inte har ett lägre resultat till det för åtta år sedan.