Mars 2024 skattekalender, vilka blanketter ska egenföretagare skicka in?

Fastän Mars Det är vanligtvis inte en särskilt hektisk månad för egenföretagare i samband med finanskalender 2024är det avgörande att inte förbise skatteansvar.

Utöver de dagliga uppgifter som krävs för att hålla ditt företag igång, fullgör alla skyldigheter fiskal punktligt är viktigt.

I den här artikeln kommer vi att ge dig en detaljerad analys av de kritiska datumen som definieras i Mars skattekalenderför att säkerställa att du är medveten om alla relevanta skatteaspekter.

 1. Vad är finanskalendern?
 2. Vilka modeller bör egenföretagare presentera i mars?
 3. Till den 20 mars

Vad är finanskalendern?

han skattekalender Det är ett viktigt verktyg som tillhandahålls av Skattemyndigheter som fastställer tidsfristerna för arbetstagare egenföretagare och småföretag uppfyller sina huvudsakliga skatteplikter under hela året.

Detta dokument beskriver, månadsvis, de viktigaste datumen för att utföra uppgifter som presentation av kvartalsvisa skattedeklarationer. MOMSbetalning av innehållna innehåll Inkomstskattpresentationen av företagsskattoch andra skatteansvar.

Varje år, den Skatteverket publicerar detta schema och ger detaljerad vägledning för skattebetalare att uppfylla sina skyldigheter i tid. Det är avgörande för egenföretagare och småföretag Håll dig medveten om dessa datum och deadlines för att undvika straffavgifter eller tilläggsavgifter.

Att uppfylla skatteförpliktelser i tid garanterar inte bara att kommersiell verksamhet fungerar korrekt, utan bidrar också till att upprätthålla en adekvat relation med förvaltningen, främja transparens och efterlevnad av regelverk.

Vilka modeller bör egenföretagare presentera i mars?

Mars, även om det inte är en särskilt utmanande månad för många frilansare och företag, markerar ansökningsperioden för olika skattemodeller relaterade till det aktuella kvartalet.

Bland skatteplikterna för denna månad finns modellen som används för deklarera och föra in personlig inkomstskatt som har utförts på arbetare, yrkesmän eller affärsmän. Dessutom avsåg modellen att informera Skattemyndigheter Om personlig inkomstskatt tillämpas på stadsuthyrning eller modellen som adresserar verksamhet inom gemenskapenbland annat finansiellt ansvar.

Nedan beskriver vi alla blanketter som ska lämnas in i februari och tidsfrister för att säkerställa att egenföretagare uppfyller sina skatteplikter på ett exakt och i tid under mars månad.

Till den 20 mars

Fram till den 20 mars ska egenföretagare och småföretag vara särskilt uppmärksamma på presentationen av olika skattemodeller som motsvarar den verksamhet som genomfördes i februari 2024.

Aktuella ansökningar är nyckeln till att undvika påföljder och säkerställa korrekt efterlevnad av skatteförpliktelser.

Nedan beskriver vi de modeller som måste presenteras och deras respektive funktioner:

 1. Modell 111: Personlig inkomstskatt avdrag från arbetare, yrkesverksamma eller affärsmän

  • Denna modell är väsentlig för egenföretagare och små och medelstora företag som har innehållit personlig inkomstskatt från arbetare, yrkesverksamma eller affärsmän. Presentationen av formulär 111 före den 20 mars kommer att täcka innehållen som motsvarar februari 2024.
 2. Modell 115: Personlig inkomstskatt avdrag på stadsuthyrning

  • Egenföretagare och företag som har tillämpat personlig inkomstskatt för uthyrning i städer måste skicka in formulär 115 före den 20 mars, och deklarera dessa innehållande som motsvarar februari månad 2024.
 3. Modell 349: Verksamhet inom samhället

  • De enheter som utförde verksamheter inom gemenskapen i februari måste skicka in sammanfattningsdeklarationen om verksamhet inom gemenskapen på nytt med blankett 349 före den 20 mars.
 4. Modell 592: Särskild skatt på engångsförpackningar av plast

  • Denna modell gäller för den särskilda skatten på engångsförpackningar av plast och motsvarar februari månad 2024. Presentationen ska göras före den 20 mars.