Måste jag lämna inkomstdeklarationen till flera betalare?

Tvivlar du på om du är skyldig att göra det Inkomstdeklaration 2023 – 2024 med två betalare eller mer? Undrar du vilken typ av inkomst som anses vara en andra betalare och om det är lagligt för Skattemyndigheter att du har fler än två betalare?

Det vet vi inkomstredovisning Det kan bli lite förvirrande när du har flera betalare. Men inte så mycket som det kan tyckas först.

 1. När anses jag ha två eller flera betalare?
 2. Måste jag alltid ansöka om jag har två betalare?
 3. Vilken typ av inkomst anses vara en andra betalare
 4. Är det lagligt för statskassan att ha fler än två betalare?

När anses jag ha två eller flera betalare?

Det är avgörande att ha i åtanke att begreppet Inkomstskatt med två betalare täcker olika situationer och överväganden.

Du anses ha flera betalare när du får inkomst från två eller flera olika källor.

Denna situation kan inträffa samtidigt eller vid olika tidpunkter under året. Till exempel om du har arbetat för två eller flera företag med CIF olika under samma räkenskapsår, kommer vart och ett av dessa företag att betraktas som olika betalare.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att förmåner som erhålls från State Public Employment Service (SEPE)t.ex. arbetslöshet, pensioneringden ERTE eller den Sociala garantifonder.

Sammanfattningsvis om du har fått inkomst från två eller flera olika enheter under ett åranses du ha flera betalare.

Måste jag alltid ansöka om jag har två betalare?

Vid tidpunkten för deklarationen av Inkomstskatt med två betalare eller mer måste du ta hänsyn till de inkomsttrösklar som fastställts av Skatteverket för att avgöra om du är skyldig att utföra inkomstredovisning.

Det första är att komma ihåg att i fallet med egenföretagareär skyldiga att presentera inkomstredovisning, oavsett din inkomst. Så det vi förklarar påverkar dig i resten av fallen.

Enligt skattereglerna, om din årsinkomst ligger mellan 15 000 och den 22 000 eurooch du har fått mer än 1 500 euro från den andra betalaren, då måste du lämna in deklarationen. Det betyder att om din totala årsinkomst ligger inom detta intervall och en av dina betalare har bidragit med mer än 1 500 euro till din inkomst måste du följa detta skatteplikt.

Det finns dock undantag baserat på den kombinerade inkomsten för båda betalarna:

 1. Om din årsinkomsten är mindre än 15 000 eurodu är inte skyldig att presentera inkomstredovisningoavsett hur många betalare du har.
 2. Om du vinner mer än 15 000 euro per år med din första betalare men mindre än 1 500 euro med tvåanbehöver du inte heller lämna in deklarationen, om inte din totala inkomsten överstiger 22 000 euro.
 3. Om din årsinkomst överstiger 22 000 euro är det obligatoriskt att visa upp inkomstredovisningoavsett hur många betalare du har.

Vilken typ av inkomst anses vara en andra betalare

När du står inför uppgiften att lämna in skatter med flera betalare är det viktigt att förstå Vilka typer av inkomster anses vara en andra betalare. Det är inte bara din löneinkomst från ditt huvudsakliga jobb; I verkligheten finns det en mängd olika inkomstkällor som kan påverka din skattesituation.

Här beskriver vi några exempel:

 1. Huvudlön: Detta är din grundlön från ditt huvudsakliga jobb, vilket kan inkludera bonusar, provisioner eller andra arbetsincitament.
 2. Pensioner: Om du är pensionär eller får pension från antingen statliga eller privata planer, måste denna inkomst ingå i din inkomstdeklaration.
 3. Arbetslöshetsersättning: Om du är arbetslös och får arbetslöshetsersättning ska även dessa pengar deklareras.
 4. ERTE (Temporary Employment Regulation File): Om du har varit under en ERTE På grund av situationer som ekonomiska kriser eller pandemier, räknas inkomster som erhålls genom detta program också som en andra betalare.
 5. Inkomst från självständig verksamhet: Om du har inkomst från egen verksamhet eller egen verksamhet ska även detta ingå i din avkastning.
 6. Annan inkomst: Detta kan omfatta en mängd olika källor som hyra, bankräntor, aktieutdelning, bland annat.

Att förstå vilka typer av inkomster som bör betraktas som andra betalare är viktigt för att säkerställa en korrekt skattedeklaration och uppfylla skatteförpliktelser som fastställts av Skattemyndigheter. Om du har frågor om vilken inkomst du ska deklarera är det alltid lämpligt att rådgöra med en skatteexpert.

Är helt lagligt för statskassan att en person har fler än två betalare under ett räkenskapsår. Det finns ingen begränsning på antalet betalare som en person kan ha. Det är dock viktigt att förstå att att ha flera betalare inte nödvändigtvis innebär en ökning av skattebetalningarna till statskassan.

Det är vanligt att det råder förvirring kring detta ämne. När det finns mer än en betalare är det möjligt att årlig inkomstdeklaration resulterar i en gynnsam balans. Detta kan inträffa på grund av att den personliga inkomstskatten och de skatteklasser som motsvarar varje betalare inte har justerats korrekt.

Dessutom, i juridiska termer, det finns ingen gräns specifikt angående antalet betalare som en person kan ha när han lämnar in inkomstdeklarationen i Spanien. Det finns dock vissa kriterier som avgör skyldigheten att lämna inkomstdeklarationen när du har flera betalare.

Först och främst är det viktigt att tänka på att om du har haft mer än en betalare under beskattningsåret är du skyldig att lämna inkomstdeklarationen om vissa krav är uppfyllda. Specifikt händer detta när Din totala inkomst överstiger 22 000 euro och inkomsten som erhållits från den andra eller efterföljande betalaren har varit större än 1 500 euro.

Slutligen bör du veta att ha två betalare på inkomstdeklarationen representerar inte en påföljd i sig själv. Det är dock vanligt att man i det här läget får betala när man lämnar in deklarationen. Detta beror på att det kan hända att den personliga inkomstskatten inte har justerats korrekt, och når en högre marginal på grund av den extra inkomsten.