Skapandet av företag ökade med 10 % på årsbasis i januari, enligt en studie från Informa D&B

Under första månaden 2024 10 221 företag etablerades i Spanien, vilket motsvarar en ökning med 10 % jämfört med de som skapades samma månad 2023, enligt Study on Business Demographics utförd av Informa D&B.

Denna mängd Det är också 24 % över föregående december månaden vanlig trend inom företagsskapande, där ofta fler frilansare och entreprenörer bestämmer sig för att starta sina företag under årets första månad.

Enligt bedömningen av Informa D&B är detta en positiv siffra för start 2024, med hänsyn till att ”vi måste gå tillbaka till juni förra året att hitta ett antal författningar som är större än de 10 221 som har uppnåtts under årets första månad”, säger Nathalie Gianese, dess studierektor.

De nya företagen som dök upp i januari innebar för sin del att 12 210 administratörer tillsattes, ”vilket visar på förekomsten av minskade styrande organ i vårt land, vara den enda administratörsregimen -vanligtvis den egenföretagare som är ansvarig för verksamheten- den vanligaste”, förklarade de från Informa D&B och tillade att ”bara 24% av de skapade tjänsterna är upptagna av kvinnor.”

Madrid, Katalonien och Andalusien ledde skapandet av företag i januari

Av autonoma regioner ses de högsta ökningarna i absolut värde i antalet skapelser i januari i Valencia, som lägger till 180 författningar, Andalusien, som lägger till 127, och Katalonien, med 123 fler.

Men den Community of Madrid leder uppgifterna med 2 054, 20% av det totala. Efter dem Katalonien med 2 014 och Andalusien med 1 712. Siffrorna sjönk bara i Kantabrien (-3 %) och La Rioja (-18 %).

Madrid leder också kapitalinvesteringar i januari med 249 miljoner euro, ett förskott på 107 %. Andalusien är nästa med 242 miljoner euro, en ökning med 129 % i detta fall. Investeringarna i januari minskade i: Kantabrien, 46 %, Castilla y León, 79 %, Extremadura, 62 %, och Kanarieöarna, 77 %.

Bygg och handel var de sektorer där flest företag skapades

Bygg- och fastighetsverksamhet, Handel och Företagstjänster var de sektorer med flest nya företag i januari, med 2 497, 1 870 respektive 1 484. Mellan de tre står de för 57 % av de företag som bildades denna månad. Siffrorna förbättras inom de flesta sektorer. Bygg- och fastighetsverksamhetmed en ökning på 483, registrerar den högsta ökningen i absolut värde.

Den sektor som samlar mest investering denna månad är Finansiell förmedling, nära 640 miljoner euro, 58 % av det totala, med en tillväxt på 126 %. Nästa är Bygg- och fastighetsverksamhetmed 235 miljoner euro, 69 % mer än förra året.