Treasury-simulatorn för småföretag för att beräkna hur mycket de kommer att betala i företagsskatt

Om drygt en månad går tidsfristen för att lämna in INKOMSTdeklarationen ut och den företagsskattekampanjen period då tusentals företag av alla storlekar, båda startups och nyskapade företag som småföretag och små och medelstora mikroföretag måste stå till svars inför finansministeriet.

Liksom med INKOMST erbjuder Skatteverket småföretagare en simulator så att de kan förutse och förutse resultatet som de kommer att ha i sin Företagsdeklaration i år. Detta kommer att göra det möjligt för dem att veta om de kommer att behöva betala skatt 2024 och vad deras skatteräkning kommer att bli.

Som huvudregel gäller bolagsskatten beskattar företagets vinster med 25 %även om en sats på 15 % tillämpas på nybildade företag under de två första verksamhetsåren.

Men i slutet av 2022 lanserade regeringen ett åtgärdspaket som innefattade sänkning av bolagsskatten för småföretag som juridisk person. De aktiviteter som fakturerar mindre än en miljon euro kan dra nytta av en sänkning av den nominella bolagsskatten med två punkter, från 25 % till 23 %. Denna sänkning kommer att tillämpas för första gången i denna företagskampanj och det uppskattas att den kan påverka en halv miljon småföretag som slutade med vinster förra året.

Alla dessa företag måste, oavsett om de ska deklarera förluster eller göra vinster lämna in bolagsskatt i år. Verktyget Open Web Companies låter dem nu göra en simulering av denna deklaration och förutsäga hur mycket de kommer att behöva betala 2024. Även om det är sant att verktyget kan tjäna till att få en uppfattning om resultatet att företag kan ha detta år, ”verktyget Den har inte uppdaterats ännu och saker och ting förändras alltid i företag. Så vi skulle få vänta på att få det exakta resultatet”, säger källor från Skatteverket.

Företagsskattesimulator: hur kan småföretag beräkna hur mycket de kommer att betala 2024?

WEB Open Companies-versionen fungerar medeller en simulator som låter dig förbereda deklarationen av modell 200 -den årliga företagsskattedeklarationen- utan att behöva identifiera dig med ett elektroniskt certifikat, så det kan användas för att utföra nödvändiga tester och verifieringar innan presentationen.

Från det första fönstret som visas i den öppna versionen kommer företaget att kunna identifiera sig och förbereda sin deklaration. Det är bland annat tillåtet.

 • Ge av registrera en ny deklaration, dvssom indikerar NIF och deklarantens namn och efternamn eller företagsnamn och klicka på knappen ”Acceptera”.

 • Det finns också möjlighet att ladda en .ses-file har tidigare sparats lokalt från Open-versionen. Efter eTryck på ”Ladda”-knappen och välj den SES-fil du sparade tidigare.

När en nytt uttalande, du kommer åt sidan ”Deklarationens egenskaper”. Därifrån måste du välja motsvarande alternativ i avsnitten ”Typ av enhet”, ”Tillämpliga regimer”, ”Övriga tecken”, ”Netto omsättning…” och ”Skatteperiod” och klicka på ”Använd ”.

Bland dem sticker några ut som kan vara viktiga för småföretag, som t.ex framväxande företag och de incitament som det kan få tillgång till.

Karaktärer 2

De valda tecknen kommer att villkora resten av deklarationen. En gång appliceratkan de inte ändras på ett allmänt sätt. Det kommer dock att finnas en ”Ändra tecken”-knapp med vilken du kan ändra några av dem (de som anges i följande bild).

Sedan, för vissa enheter, kommer att begära information om kontoutdrag. Där ska småföretagare ange om de ställer upp dina konton i förkortad modell eller för till exempel små och medelstora företag.

kontoutdrag

Inkludera redovisningsdata

Innan du får tillgång till deklarationen, ett nytt fönster låter dig importera en fil XML att införliva redovisningsdata. Där kan företaget trycka på knappen ”Välj fil” (XML)” för att välja filen eller ”Fortsätt utan att importera bokföringsdata” för att fortsätta fylla i returen.

Vid import av en XML-fil med bokföringsdata, Om den inte innehåller fel och informationen den innehåller är förenlig med vad som har angetts i teckenposten och kontoutdraget i deklarationsregistreringen, kommer knappen ”Fortsätt med import av bokföringsdata” att visas.

Sökmotor för deklarationssidor och rutor

När alla sidor i deklarationen har öppnats, Den öppna versionen av WEB Companies har en knapppanel överst med följande funktioner:

Öppna knapppanelen för webbföretag

 • Knappen ”Sektioner” visar de olika avsnitten i deklarationen för att snabbt komma åt var och en av dem.

  Avsnitt

 • Box Finder

  Leta reda på specifika rutor efter deras identifieringsnummer eller efter koncept.

  förstoringsglasBox Finder

 • ”Validera deklaration” kontrollerar att deklarationen är klar och visar de meddelanden, varningar och fel som upptäcks för att korrigera dem vid behov. Knappen ”Gå till…” leder dig till motsvarande fält eller ruta som ska korrigeras. Vi kommer ihåg att endast fel skulle hindra inlämnandet av deklarationen.

  Bekräfta. Upptäckte fel

 • ”Spara” genererar en .ses-fil som förvaras lokalt med deklarationen ifylld fram till det ögonblicket. Denna .ses-fil kan endast återställas i WEB Open Companies-versionen med knappen ”Ladda” i det första identifieringsfönstret. Som standard kommer filnamnet att vara NIF-200-2022 och tillägget .ses.

Till sist, och om allt stämmerkommer resultatet av förlikningen att anges, vilket i alla fall bara kommer att vara vägledande eftersom statskassan fortfarande måste uppdatera verktyget för i år.

 • Exportera