Vad är kognitiv överbelastning och upplever du det?

HR-proffsen Jennifer Kraszewski har några tips för arbetsgivare och anställda som kämpar med kognitiv överbelastning, för att förhindra en glidning till utbrändhet.

Du vet när du känner att din hjärna håller på att läcka ut ur dina öron och på nycklarna på din överarbetade bärbara dator? Det är den mänskliga motsvarigheten till ett felmeddelande 404; du kan helt enkelt inte räkna för att du är för nedstämd och överstimulerad. Det är kognitiv överbelastning.

Som vanliga läsare av vår karriärrådgivningssektion kommer att veta har vi skrivit mycket om ämnet utbrändhet – inklusive om de olika stadierna av utbrändhet och hur man återhämtar sig från utbrändhet. Vi var intresserade av att se vad frasen ”kognitiv överbelastning” har med utbrändhet att göra. Är det en avlägsen kusin eller i själva verket ett steg på vägen mot att behöva medicinsk intervention?

För att ta reda på mer rådfrågade vi Jennifer Kraszewski, HR VP på mjukvaruleverantören Paycom för humankapitalhantering. Hon definierade kognitiv överbelastning som ”ett tillstånd av mental utmattning som inträffar när det finns mer krav på någons arbetsminne än vad de har kapacitet att hantera.”

”Kognitiv överbelastning kan uppstå när arbetare biter av sig mer än de kan tugga och har för mycket arbete med för lite tid.”

”Detta betyder att deras arbetsminne – den del av hjärnan som tillfälligt håller information medan de utför kognitiva uppgifter – är överväldigad eller överbelastad och inte kan fungera med sin fulla potential.”

En föregångare till utbrändhet

När det gäller dess koppling till utbrändhet säger Kraszewski att det kan vara en föregångare till det. ”När någon lider av kognitiv överbelastning för ofta kan de bli trötta och stressade, och när de inte hanteras tillräckligt snabbt kan det bli utbrändhet.”

Så, hur kan arbetsgivare och anställda skydda sig mot kognitiv överbelastning? ”Arbetare kan undvika kognitiv överbelastning genom att vara öppna med sina chefer och HR-team om hur mycket som är för mycket för dem”, säger Kraszewski. ”Anställda kan prata med sina chefer för att hitta sätt att effektivisera uppgifter och arbeta mer effektivt. Det kan finnas HR-programvara på plats som arbetarna inte känner till som kan vara till deras fördel, eller så kan det finnas olika sätt att dela upp projektuppgifter i teamet.”

Var försiktig med symtom hos din personal

Öppenhet och ärlighet är nyckeln till att hitta en balans som fungerar för alla. Arbetsgivare måste vara medvetna om tecknen på att deras anställda kämpar också, så att deras teams stress inte eskalerar. Enligt Kraszewski finns det fyra huvudsakliga saker att se upp med – även om hon inleder sitt råd med varningen att alla är olika.

”Varje person är olika, men det finns flera symptom som chefer bör ha i åtanke när de försöker upptäcka tecken på kognitiv överbelastning.” Dessa är:

Koncentrationsbrist

”Tänk på om människor har problem med att fokusera, ställer frågor med för mycket detaljer eller gör förfrågningar som verkar utöver det vanliga för dem”, säger Kraszewski. ”Detta kan vara tecken på att dina teammedlemmar inte arbetar på sin fulla potential eftersom deras hjärnor inte kan extrahera och tolka information ordentligt.”

Sjunker i produktivitet

”Om din normalt snabba medarbetare plötsligt inte håller deadlines, arbetar långsamt eller lämnar in uppdrag som inte håller den höga kvalitet de kan, kan de sakta ner på grund av att takten i deras arbetsminne är försenad på grund av att de har för mycket att bearbeta.”

Tecken på stress

”Om dina anställda verkar vara irriterade eller överväldigade eller direkt delar att de är stressade, är det ytterligare ett tecken på att de kan uppleva kognitiv överbelastning”, enligt Kraszewski. ”De kanske har mer på tallriken än de kan hantera.”

Dålig beslutsförmåga

Om du ser att någons arbete eller rekommendationer inte håller sin vanliga standard, kan kognitiv överbelastning vara att skylla på. När ens arbetsminne är överkapacitet kan de inte tänka klart eller fatta sunda beslut, säger Kraszewski.

Att förhindra kognitiv överbelastning kommer aldrig att bli 100 procent framgångsrikt eftersom människor har externa stressfaktorer i livet som arbetsgivare inte kan kontrollera. Men de saker de har kontroll över – som att ta sig tid för regelbundna pauser för personalen, bli av med föråldrad teknik och ge tillgång till välmåendeprogram – bör implementeras. Detta är helt klart för allas skull.