Nyheten i skattedeklarationerna som egenföretagare ska göra 2024, enligt...

Egenföretagare har till den 30 januari för att lämna in momsen för fjärde kvartalet av 2023 och betala självtaxeringen, i det fall resultatet blivit ”att betalas”. Normalt brukar egenföretagare deklarera denna skatt före den 25 januari, eftersom de på så sätt kan debitera betalningen direkt till banken och låta statskassan debitera dem. Nu dåoch deadline har redan gått utallt som återstår är att välja några av de andra betalningsmetoderna under de kommande dagarna för att uppfylla skattekraven.

Momsavdrag: utgifter som statskassan alltid låter egenföretagare ta med i sin januarideklaration

Normalt sett är egenföretagare som genererat mer inkomster än utgifter och resultatet av sin momsdeklaration positivt De domicilierar oftast resultatet så att Skatteverket själv kan driva in beloppet direkt från dem. av sin självskattning på bankkontot. Denna betalningsmetod är den mest rekommenderade för egenföretagare sedan detta sätt de undviker att de på grund av slarv missar datumet för att lämna in skatt för andra kvartalet och att de lägger till tilläggsavgifter eller till och med straffavgifter för sena betalningar.

Dock, För att välja autogiro måste du lämna in momsdeklarationen inom en viss periodantingen. Egenföretagare var tvungen att ansöka fem dagar före sista dag för momsinlämning för andra kvartalet, dvs. senast den 25:e, deklarationen med autogirobegäran. Om de vid det här laget ännu inte har lämnat in sin självskattning kan de inte längre begära att Skatteverket debiterar dem för resultatet av deras deklaration och därförmåste de välja andra betalningsmetoder.

Tre sätt för egenföretagare att betala moms i januari om tidsfristen för autogiro har passerat

Enligt vad källor från Skatteverket förklarat för denna tidning har egenföretagare just nu upp till tre olika betalningsmetoder till autogiro för att betala resultatet av din kvartalsvisa självdeklaration av moms, utöver anståndet. Som en nyhet har sedan förra året lagts till en betalningsmetod som består i att generera ett kvitto med vilket du kan betala direkt i uttagsautomaterna eller på kontoret för skattebetalarens finansinstitut.

1. Ny metod för egenföretagare att sätta in moms direkt på sin bank

Sedan förra året har lEgenföretagare och enheter utan juridisk person vars deklarationsperiod är kvartalsvis, Du kan välja betalningsmetod ”Dokument att lägga in i bank/kontanter”.

Denna metod består av automatiskt generera ett utskriftsbart inkomstdokument och med vilken resultatet av självtaxeringen kan betalas ut till vilken som helst som samarbetar med Skatteverket, banken eller sparbanken. Därför kommer deklarationen att lämnas elektroniskt men i väntan på betalning på de finansiella enheternas kontor.

När resultatet är inbetalt till banken, så länge det görs före den 20:e, kommer självvärderingen att kvarstå som presenterad och betald i tid.

2. Banköverföring

Ett annat av de mest bekväma alternativen, särskilt för egenföretagare som är vana vid att hantera betalningar genom app från din bank eller du är utomlandsär banköverföringen.

303-modellen har också den integrerade möjligheten till överför betalning från ett bankkonto hos en icke-samarbetande bankenhet. Det är bara nödvändigt att välja i rullgardinsmenyn ”Välj typ av deklaration”, ”Skulderkännande och betalning genom överföring.”

3. Betalning och erhållande av en NRC-kod, rekommenderas för fall där moms lämnas in efter deadline

Även om överföring eller betalning med kvitto är de bekvämaste alternativen att betala, NRC skulle vara det mest tillrådliga alternativet att betala en självutvärdering om den betalas efter tidsfristen, i detta fall efter den 20 juli.

NRC är Komplett referensnummer, en kod på 22 tecken som tillhandahålls av bankenheter och som fungerar som betalningsbevis. Från själva formuläret för kvartalsvis momsmodell kan du ansluta till betalningsporten för att automatiskt generera en NRC med uppgifterna i deklarationen och alltså betala den och det anges automatiskt att egenföretagaren är uppdaterad med betalning av sina skatteplikter.

Stegen skulle vara följande:

1. När deklarationen har upprättats med det resultat som ska föras in, och därför skuldbeloppet är känt, ska egenföretagaren komma åt betalningsalternativet ”Självbedömning” i avsnittet ”Betala, skjuta upp och konsultera skulder” av det elektroniska kontoret och välj form av kortbetalning. För att göra detta måste du identifiera dig med ett certifikat, IDeo Cl@ve PIN.

2. Välj modell, identifiering och ekonomiska data. När du betalar med kort måste du välja utfärdande enhet och ange kortuppgifterna. Klicka sedan på ”Acceptera data och fortsätt”.

Efter att ha gjort det, och om allt stämmer, egenföretagaren Du kommer att kunna se den tilldelade NRC på skärmen. Detta är en kod på 22 tecken som genereras som betalningsbevis för presentationer över internet. Denna kod är viktig i det fall att betalningen har skett efter tidsfristen och det omedelbart behövs ett dokument från Skatteverket som styrker att betalningen är aktuell.

I det här fallet kan du trycka på ”Skriv ut betalningsbevis”där kvittot på kontoavgiften kommer att visas med en sammanfattning av betalningsdata.

Egenföretagare kan också dela upp betalningen genom anstånd

Om du vill skjuta upp skulden, Egenföretagare har också möjlighet att skjuta upp momsinbetalningar under fjärde kvartalet. Regelverket säger att den här typen av anstånd endast kan begäras om det finns fakturor – och därmed moms – i avvaktan på betalning under de tre månader som deklareras.

I de fall du väljer skulderkännande, I presentationsrapporten som gjorts kommer en länk att visas till göra presentationen av anståndet. Du kan också begära ersättning, i det fall Skatteverket är skyldig pengar till den skattskyldige för moms från andra håll.

För att göra detta behöver du bara klicka på ”Behandla skuld” så kommer detaljerna om avvecklingen fram med gäldenärens uppgifter och avvecklingsnyckeln. Efter det måste du välja mellan en av de tillgängliga alternativ (skjuta upp, kompensera eller betala) för att fortsätta.