3D-skanningens inverkan på "praktiska" karriärer

Artyom Yukhin, VD för Artec 3D, skriver att flera branscher kan utnyttja potentialen med 3D-skanning för att fylla kompetensbrist – men bara om utbildningsmöjligheter görs tillgängliga för alla.

I takt med att tekniken har utvecklats, så har kompetensen som krävs för att utnyttja och utnyttja den på höjden av sin förmåga. För att dra nytta av tillväxtmöjligheterna för AI ser vi åtaganden för att utveckla digitala färdigheter för att möta dess omfattande tillväxt, genom program och utbildningsplattformar, som skapas för att uppmuntra karriärer inom teknik och i slutändan överbrygga ökande kompetensklyftor.

Enbart den amerikanska byggindustrin står inför en brist på mer än 500 000 arbetare, delvis på grund av en övergång från praktiskt arbete till kontorsbaserade roller och ett missriktat stigma av handel och byggarbete.

3D-skanning har varit en avgörande tillgång för arbetsstyrkor i AI-åldern, vilket har ökat attraktiviteten för karriärer i praktiskt arbete genom att blanda digital expertis tillsammans med hantverk.

Aktuellt läge

Det finns ett överflöd av kompetensklyftor inom både digitala sektorer och handelssektorer, med förutsägelser som säger att nästan 8 miljoner tillverkningsjobb globalt kan förbli obesatta till 2030.

När dessa lediga tjänster ökar utöver tillgängligheten för människor och talanger, tävlar företag om att utveckla och implementera teknik som kan effektivisera deras processer och öka deras konkurrenskraft.

I den digitala sektorn, år 2023, upplever 54 procent av globala organisationer en kompetensbrist.

Branscher kommer att fortsätta att genomgå paradigmskiften, särskilt i kölvattnet av AI. Det finns ett kritiskt behov av utbildning för att omskola arbetstagare för att möta de krav som innovation ställer i dessa nya sätt att arbeta.

3D-skanning har vuxit som en lösning som passar ihop digitalt och praktiskt arbete. Som en bro mellan dessa två sektorer är utbildning för både företag och anställda i denna sektor verkligen avgörande för att inte bara omfamna den här teknikens kapacitet, utan för att främja en mer progressiv och kvalificerad arbetskraft som är inriktad på att anpassa sig till den ständigt utvecklade världen .

Hur 3D-skanning skakar om industrier

3D-skanning spelar en viktig roll inom industri 4.0, och förenar tillverkning och industriella processer med teknik som ska utföras på smartare och mer hållbara sätt.

Till exempel, genom att använda 3D-skannrar, kan underhållsteam fånga detaljerade digitala modeller av infrastrukturer, såsom broar, byggnader och rörledningar för att fjärranalysera och bedöma tillståndet för dessa tillgångar.

Detta möjliggör en tidigare upptäckt av strukturella problem, minskar behovet av fysiska inspektioner och optimerar underhållsscheman. Andra fördelar inkluderar minskade kostnader, materialavfall och energiförbrukning genom att effektivisera processer som manuellt skulle ta veckor in på en timme eller mindre.

Ett brett spektrum av industrier använder redan denna teknik för att revolutionera sina processer i leveranskedjan, från bilindustrin till medicin, med dess kapacitet som sträcker sig från reverse engineering till kvalitetskontroll.

Denna sammansmältning av traditionella färdigheter med modern teknik har avancerade genombrott inom teknik, algoritmer och affärsidéer. Skapandet av digitala tvillingar för olika sektorer förbättrar inte bara hållbarheten utan minskar också avsevärt tid och kostnader, vilket uppmuntrar tillverkningsprocesser att genomföras mer ekonomiskt.

Detta introducerar nya effektivitetsvinster och bryter ner föråldrade processer, vilket skapar nytt värde för både konsumenter och företag.

Stödja 3D kompetensutveckling

För att uppmuntra utvecklingen av dessa avgörande färdigheter har plattformar som Artec Academy designats för att göra utbildning i 3D-skanning lättillgänglig.

Detta tillåter inte bara att vårda en arbetsstyrka som är beredd på framtidens utmaningar, utan det bryter också ner barriärer genom att skapa möjligheter för individer med olika bakgrunder.

Dessa kurser leder eleverna genom hela 3D-skanningsarbetsflödet, och täcker allt från skannerhantering till databehandling inom flera branscher, inklusive fordon, kriminalteknik och industriell design.

Artec 3D:s initiativ säkerställer att företag och anställda enkelt kan utnyttja fördelarna med 3D-skanning och använda funktioner som kvalitetskontroll, reverse engineering, virtuell simulering och additiv tillverkning.

Dessa initiativ tar itu med behovet av digital kompetens i ett tillgängligt format, vilket gör att användare kan lära sig att fånga objekt så snabbt och exakt som möjligt för att maximera potentialen för 3D-skanning för företag över hela världen.

Hur tekniken ökar ”praktiska” karriärer

Tekniken förvandlar manuella uppgifter till strategiska och innovativa processer. Det är dock viktigt att arbetskraften inte lämnas på efterkälken i spåren av digitala framsteg. Teknikens framväxande landskap kräver dubbla färdigheter i digitala och praktiska färdigheter.

Laxstjärten av banbrytande teknik till praktiskt arbete är inte bara ett verktygsskifte; det omdefinierar dessa karriärer, höjer arbetsnivån både i resultat och hur uppgifter utförs.

Handel och byggkarriärer blir inte föråldrade utan snarare bemyndigade, eftersom 3D-skanning omformar berättelsen genom att betona den dynamiska karaktären hos denna karriärväg.

Det finns dock fortfarande arbete att göra för att driva framåt och säkerställa att utbildningsmöjligheter finns tillgängliga för alla. Och den globala bristen på kompetens kräver initiativ för att demokratisera utbildningen. Företag måste få stöd för att utbilda sina anställda för att skapa jämna villkor för innovation, beväpnade med verktygen för att lyckas.

Av Artyom Yukhin

Artyom Yukhin är president, VD och medgrundare av Artec 3D, ett internationellt företag med huvudkontor i Luxemburg som specialiserat sig på handhållna och bärbara 3D-skannrar. Han har mer än 20 års yrkeserfarenhet.