De digitala nomaderna kommer att bo i lägenheterna som gavs bort i 'Un,...

I Torrevieja, Alicante, implementeras strategier för att stödja skapandet av digitala nomadsamhällen, det vill säga frilansare som arbetar på distans var som helst. Det har kommunfullmäktige beslutat utrusta och sälja lägenheterna i urbaniseringen La Torretasom gavs till vinnarna av tv-tävlingen ”Ett, två, tre… svara igen” så att dessa frilansare kunde slå sig ner och återuppliva ett område som nu är deprimerat.

Universitetet i Alicante och Torreviejas kommunfullmäktige har lanserat TI-LAB, en forskningslaboratoriumsom har bland sina mål att främja intelligenta, hållbara och innovativa turismmodeller.

Denna strategi syftar attrahera digitala nomader genom olika initiativ, som att skapa miljöer och samhällen anpassade för distansarbete och social interaktion. Dessutom söker de göra det bästa av tillgängliga platser att bo påsärskilt i tider då efterfrågan är lägre.

Från detta laboratorium används också så kallade ”sociala sensorer” för att övervaka och utvärdera besökarnas uppfattningar på sociala medieplattformar. Dessa initiativ har positionerat Torrevieja som ett framtida turismlaboratorium.

”Un, dos, tres” lägenheterna övergivna och till salu för väldigt lite pengar

Med mer än 400 avsnitt och totalt 11 säsonger bakom sig blev ”Ett, två, tre… svar igen” en av de längsta pågående tävlingarna i spansk televisions historiaäven imiteras i andra länder.

Ett av de främsta och eftertraktade priserna som delades ut av programmet som skapades av ’Chicho’ Ibáñez Serrador under decennierna av 70-, 80- och en del av 90-talet, var att uppnå en lägenhet på Alicantes kust, närmare bestämt i urbaniseringen La Torreta i Torrevieja.

Fyrtio år senare har dessa lägenheters attraktivitet helt försvunnit och enligt ett reportage i tidningen El Español, Området kallas populärt för ”The 500 Homes”. Programmet gav bort bungalower och lägenheter på cirka 50 kvadratmeter byggda i ett område som vid den tiden inte var urbaniserat och eftersom de är i privata händer har på varandra följande kommunala regeringar varit begränsade i sin förmåga att genomföra de nödvändiga reformer som urbaniseringen krävde, vilket har resulterat i deras nuvarande tillstånd av övergivenhet och försämring.

De boenden som en gång inhyste de lyckliga vinnarna av familjeprogrammet har fallit i glömska, med några av dem övergav och till och med satt på huk. Denna situation beror delvis på frånvaron av asfalterade gator och belysning i vissa delar av urbaniseringen.

Alla dessa nackdelar har lett till Vissa invånare har bestämt sig för att sälja bungalower och lägenheter – som vid den tiden ansågs vara de dyraste i Torrevieja – för endast 25 000 euro. För närvarande är dessa fastigheter listade på fastighetsportaler som Idealista för värden mellan 35 000 och 100 000 euro.

TI-LAB strävar efter att locka digitala nomader till urbaniseringen av ”Ett, två, tre…svar igen”

Det är då han kommer in på arenan. TI-LABvars akronym kommer från Intelligent Tourism Laboratory, som tillsammans med Alicante kommun står den inför rehabiliteringen av områden med lägenheter som byggdes för mer än 40 år sedan och ombyggnaden av La Torreta med en ungefärlig kostnad på 7,2 miljoner euro. Laboratoriets uppdrag är för sin del att locka digitala nomader med olika aktioner som t.ex utveckling av samhällen och utrymmen som främjar distansarbete och social interaktionoch dra nytta av den omfattande boendeinfrastrukturen som finns tillgänglig.

TI-LAB är ett initiativ från Torreviejas kommunfullmäktige och universitetet i Alicante (UA). Laboratoriet är knutet till universitetets högkvarter i Torrevieja där University Institute of Tourism Research (IUIT) och University Institute of Computer Research (IUII) samarbetar, båda forskningscentra i UA.

Från TI-LAB rapporterar de att deras huvudmål är att främja kunskap relaterad till innovation och hållbarhet inom turism, öka förståelsen för bostadsturismidentifiera turistsektorns behov enligt marknadstrender och efterfrågan, främja intelligenta, hållbara och innovativa turismmodeller genom nya förvaltningsmetoder, etablera samarbeten mellan offentliga och privata initiativ att skapa ett innovativt ekosystem som är typiskt för en smart turistdestination, och främja tillämpningen av teknik i linje med destinationens allmänna mål.

Skapa en känsla av gemenskap i Torrevieja bland digitala nomader

För att uppmuntra ankomsten av digitala nomader till Torrevieja är det inte bara nödvändigt att njuta av ett behagligt klimat, utan också Det är nödvändigt att etablera en lämplig miljö, ha en solid infrastruktur, implementera coworking spaces och publicera andra verktygsom indikeras av laboratoriet, som säger sig arbeta med det och har en liten bas av digitala frilansare som redan är bosatta i Torrevieja.

”Vi måste skapa en gemenskap, sedan en digital nomad kommer inte att vara isolerad”Men han vill dela sin livserfarenhet med andra”, säger de från Smart Tourism Laboratory.

Attraktionskraften hos den ikoniska kommunen på Costa Blanca i Alicante, med avsikten att expandera och attrahera nya marknadssegment, särskilt nomadiska egenföretagare, bygger bland annat på dess ”omfattande infrastruktur för bostäder, som dessutom upplever underutnyttjande under vissa perioder av året, såsom under lågsäsong. Det här kunde bidra till att säsongsanpassa sektorn” förklarar José Norberto Mazón, chef för universitetet i Alicantes högkvarter i Torrevieja.