Egenföretagare på bensinstationer kräver större kontroll mot bränslebedrägerier

Det spanska förbundet för bensinstationsarbetsgivare (CEEES), Aevecar, AOP och UPI har begärt att National Markets and Competition Commission (CNMC) ”förstärker sitt tillsynsarbete inom ramen för sina befogenheter, en större smidighet i handläggningen av disciplinära förfaranden och aktivt stöd till MITECO för att genomföra de åtgärder som efterfrågas av sektorn för att stoppa bedrägerier”, förklarade de.

Föreningarna som företräder egenföretagare och bensinstationsföretag erinrade å sin sida om sin vilja ”att Samarbeta nära och tillsammans med administrationen för att hitta lösningar på detta problem.” Likaså delade de behovet av att upprätthålla en flytande dialog och en ständigt utbyte av information med övriga organisationer med befogenheter i frågan, såsom ministeriet, Skatteverket och Corporation of Strategic Reserves of Petroleum Products (CORES).

Från CEEES applåderade de att CNMC ”delar och arbetar på några av sektorns krav”, som att öka smidighet vid inledande och handläggning av disciplinära förfaranden, vilket förstärker dess tillsynsarbete”proaktivt använda alla tillsynsmekanismer som står till dess förfogande för att identifiera bedrägligt och följaktligen konkurrensbegränsande beteende.”

I detta avseende påminde de undertecknande föreningarna om att bedrägerier påverkar olika faser av värdekedjan och att det därför ”för att utrota det det är nödvändigt att vidta åtgärder på olika områdensamordningen av de olika förvaltningsorganen och optimal användning av informationen som tillhandahålls av uppgifterna, vilket kan underlätta en snabbare och effektivare reaktion mot bedrägerier.”

Bedrägeri i moms på bränsle gör att statskassan går miste om 700 miljoner euro i intäkter

Bedrägerierna som föreningarna hänvisar till har att göra med det faktum att, som de försäkrade denna tidning för några månader sedan, vissa operatörer skulle sälja bensin och diesel i grossistledet under kostnaden, sparar de skatter som motsvarar dessa produkter.

Dessa bensinstationer, som köper bränsle att veta att deras leverantör Du betalar inte momsen i efterhand som du borde”de utövar absolut orättvis konkurrens mot de anläggningar som köper från operatörer som följer spelets regler, som är majoriteten”, bedömde de.

De egenföretagare på bensinstationerna bedömde att ”förvaltningen vet att det är ett onormalt lågt pris, givet de specifika förutsättningarna på en viss marknad. Men den navigerar mellan två vatten, för å ena sidan bidrar dessa bedragare till att hålla inflationen i schack.” Men detta bedrägeri kan få statskassan att sluta samla in mycket viktiga belopp, upp till 700 miljoner euro årligenenligt Skatteverkets beräkningar.