Egenföretagare som fokuserar sin verksamhet på ny teknik skulle öka sina möjligheter...

Valladolids handelskammare har publicerat en rapport om de yrken som kommer att vara mest efterfrågade 2024 och lyfter fram vikten av att ”när du fokuserar på din yrkeskarriär måste du vara medveten om att Tekniska förändringar leder till stora förändringarmed skapandet av nya jobb.” Det är en möjlighet för många entreprenörer som letar efter marknadsnischer att öppna nya företag.

Ny teknik och AI som komplement till egenföretagares arbete

Rapporten avslöjar att inför affärskontexten 2024, Artificiell intelligens (AI) är nyckeln i många sektorerinte bara i stora företag, vilket skapar nya möjligheter för frilansare som vill dra nytta av dess fördelar för att skapa innovativa företag och kunna hjälpa andra frilansare i deras satsningar.

Dessa skulle vara affärsstrategier som kan göra skillnad för egenföretagare nästa år

E-handelsrådgivning

Studiens experter hävdar att i en allt mer digital värld, Lokala småföretag kräver kompetent vägledning att genomföra digital transformation, så att frilansare kan erbjuda heltäckande konsulttjänster. E-handelsspecialisten kan ta itu med Skapa en stark onlinenärvaro och designa digitala marknadsföringsstrategier anpassat till lokala miljöer.

Skräddarsydd dataanalys

”Vikten av att teknologier som t.ex Artificiell intelligens, Big Data eller Internet of Things gör att dataanalytikern får en alltmer ledande roll” kommunicerades från Cámara Valladolid.

Datavetare blir grundläggande element i beslutsfattande och business intelligence, eftersom de är ett jobb som kan utföras helt självständigt och erbjuda tjänster till andra personer eller företag. Siffran som Chief Data Officer (CDO) blir ännu viktigare när företag samlar på sig mängder av data som aldrig tidigare setts.

Rådgivning om kundupplevelse och personliga marknadsföringsstrategier

Personalisering och autenticitet är nyckeln i dagens marknadsföring. Frilansare med erfarenhet av digital marknadsföring kan erbjuda konsulttjänster fokuserat på att förbättra kundupplevelsen genom marknadsföringsstrategier personlig marknadsföring.

Skapa lojalitetsprogram och personliga innehållsstrategier tillåter bygga starka relationer mellan företag och deras kunder.

Cybersäkerhetstjänster för företag

Med det växande hotet från cyberattacker kan cybersäkerhetsfrilansare spela en avgörande roll i skydd av små eller stora företag.

Utbudet av cybersäkerhetskonsulttjänster, anpassade till behov och budgetar hos framväxande företag, presenteras som en strategisk möjlighet. Dessutom kommer leveransen av digitala säkerhetsmedvetenhetsprogram för anställda att stärka företagens förmåga att minska riskerna.

Expert på artificiell intelligens

Framväxten av AI erbjuder en unik möjlighet för frilansare som vill utforska automatisering inom olika sektorer. Utveckla smarta lösningar som förbättrar effektiviteten Att driva små och medelstora företag kan vara en lukrativ strategi.

Konsultverksamhet specialiserad på webbanalys

Frilansare kan erbjuda konsulttjänster som specialiserar sig på dataanalys för webbplatser, vilket hjälper företag att förstå och använda data för att fatta välgrundade beslut. Ett specialiserat förhållningssätt till indikatorer nyckelprestanda, såsom användarupplevelse, webbtrafik och konverteringsfrekvenskan särskilja dessa proffs på marknaden.

Nystartade inom LegalTech och dataskydd

Med den accelererade tillväxten av LegalTech-sektorn uppstår en affärsmöjlighet för frilansare specialiserade på det juridiska området. LegalTech handlar om tillämpning av teknik för att förbättra juridiska tjänstersåsom processautomation och effektiv dokumenthantering.

Därför är det alltmer nödvändigt att yrkesverksamma inom den juridiska sektorn har specifik kunskaps relaterade till de mest brännande frågorna på marknaden” hävdar de från Valladolid Chamber. Nyckelaspekter som regelverket för dataskydd, obligatorisk efterlevnad För företag blir de strategiska områden.