Egenföretagare som lagt ner sina företag kan dra nytta av att verksamheten upphör och starta upp igen

Enligt finansministeriets uppgifter, år 2023, totalt 19 885 egenföretagare begärde att verksamheten skulle upphöra på grund av ekonomiska skäl, force majeure eller andra orsaker såsom förlust av licensen att utöva eller till och med skilsmässa.

Men av dessa nästan 20 000 egenföretagare som försökte dra fördel av den så kallade ”egenföretagarstrejken” för att få lite inkomst när deras verksamhet stängdes, drygt 9 000 lyckades.

Uppgifterna gör det tydligt att det inte är lätt att få tillgång till denna förmån, men för dem som har upphört med sin verksamhet och vars entreprenöriella intresse driver dem att gå framåt, finns möjligheten att aktivera förmånen för upphörande av verksamheten och få det belopp som ska erhållas i en engångsbetalning för att investera i en ny affärsidé.

Även om många tror att kapitalisering av arbetslöshet endast avser arbetslöshet för anställda, kan de egenföretagare som lyckas få tillgång till upphörande av verksamheten samla in denna förmån på en gång och börja om med den.

Utgifter som kan täckas med aktivering av verksamhetens upphörande

Som fastställts i lag 31/2015 av den 9 september, som ändrar och uppdaterar reglerna om egenföretagande och antar åtgärder för att uppmuntra och främja egenföretagande och den sociala ekonomin, kan kapitaliseringen av upphörande av verksamheten tas emot i en enda betalning av ”upp till 100 % av det aktuella värdet av förmånsbeloppet.” Faktum är att denna lag har en hel artikel – 39 – för att kapitalisera på egenföretagarnas arbetslöshet.

I det här fallet kan egenföretagare som har varit tvungna att lägga ner sin verksamhet och vill börja om med sin arbetslöshet allokera kapitaliseringsbeloppet för upphörandet av verksamheten till utgifter för att etablera och starta en enhet, det vill säga att köpa möbler, datorer eller rent av hyra dina nya lokaler, bland annat.

De kan också fördela förmånen till betalning av avgifter och skatter. Och dessutom kan de använda upp till 15 % av beloppet av den aktiverade förmånen för att betala för specifika rådgivnings-, utbildnings- och informationstjänster relaterade till den verksamhet som ska utföras.

Å andra sidan är det möjligt investera hela förmånen i att göra ett bidrag till aktiekapitalet i en kommersiell enhet av ny författning eller som har bildats högst tolv månader innan de gör denna kostnad och så länge de kommer att ha effektiv kontroll över den och utöva en yrkesverksamhet i den som egenföretagare. I detta fall skulle egenföretagaren bli delägare i företaget.

Ett annat alternativ är att inte samla in hela förmånen på en gång utan att endast använda en del av den för ovan nämnda ändamål och använda resten för att subventionera sociala avgifter; eller, i förekommande fall, använda hela beloppet för att betala avgifter för egenföretagare.

Krav för att få tillgång till upphörande av aktivitet

Den statliga arbetsförmedlingen (SEPE) förklarar att egenföretagare kan aktivera sin uppsägning när de uppfyller en rad krav, bland annat:

  1. Har upphört med verksamhet som egen företagare och har rätt till avgiftspremie för upphörande av verksamhetenFaktum är att det är obligatoriskt att ta ut förmånen vid tidpunkten för begäran.

  2. Att inte ha påbörjat aktiviteten innan du begär detta förfarande.
  3. Ha minst sex månaders utestående förmåner att motta.
  4. Har inte haft kapitalisering under de senaste fyra åren.
  5. Att inte ha gjort arbetslöshet förenlig med egenföretagare under de senaste 24 månaderna. Om arbetslöshetsersättning har samlats in normalt under de senaste två åren och du samtidigt har varit registrerad som egen företagare kommer det inte att vara möjligt att få tillgång till denna möjlighet.
  6. Presentera en konkret planär det nödvändigt att presentera en förklarande rapport om investeringsprojektet som ska genomföras och den verksamhet som ska utvecklas som förklarar hur nyttan kommer att användas för att genomföra och projektets lönsamhet.

Inom mindre än 30 dagar kommer SEPE att svara på begäran, med hänsyn till genomförbarhetsplanen. Och om svaret är positivt, kommer företagaren att ha det en månad för att starta aktiviteten eller bevisa att det är i initieringsfasen.

För att få mer information om processen och rutinerna för att skapa ett företag rekommenderar statens arbetsförmedlingswebbplats att du ringer medborgartjänstens telefonnummer, går in på CIRCE-portalen eller går till ett råd och startpunkt för behandling (PAIT).

På samma sätt, i händelse av att en egenföretagare ofrivilligt upphör med sin verksamhet och har rätt till förmånen för upphörande av verksamheten, men ännu inte har fått den avgiftsfinansierade arbetslöshetsersättningen, är det enligt bestämmelse 5 i artikel 34 i lag 31/2015 fastställt att Egenföretagaren ska välja mellan en av de två förmånerna och valet av en av dessa fördelar kommer att innebära att den andra försvinner. Den valda förmånen kan aktiveras om de beskrivna kraven är uppfyllda.

Egenföretagare kommer inte att betala personlig inkomstskatt för upphörande av verksamhet som de aktiverar

Dessutom är en av de mest relevanta egenskaperna för både kapitalisering för upphörande av aktivitet och kapitalisering för arbetslöshet, och som inte är känt av många egenföretagare, att Genom att kapitalisera arbetslösheten är förmånen inte längre beskattad.

Dock, Det är obligatoriskt att hålla verksamheten öppen i fem år för att slippa betala personlig inkomstskatt. av pengarna som erhållits i denna engångsbetalning, oavsett om stängningen är av egen fri vilja eller inte.