Finansministeriet bekräftar att det är lättare i år att rätta till fel i inkomstdeklarationen för egenföretagare

2023 INKOMST-kampanjen avslutades för några dagar sedan Enligt uppgifter från Skatteverket beräknas det i år mer än 15 miljoner människor De var tvungna att lämna in sin deklaration för personlig inkomstskatt (IRPF).

Dessutom, och som en nyhet, År 2024 beräknas det finnas omkring 3,3 miljoner egenföretagare -alla de som skrevs ut förra året- kommer att ha varit tvungna presentera inkomsten, eftersom detta är det första året då alla anställda var tvungna att dela in denna skatt.

Av dem alla är det troligt att några har gjort ett misstag när de lämnat sin deklaration. Om något fel upptäcktes före kampanjens slut, kunde egenföretagaren ha ändrat uppgifterna i sin deklaration omedelbart utan ytterligare risk. Procedurerna kan dock bli mer komplicerade om egenföretagare Du inser felet nu, när ansökningsperioden för personlig inkomstskatt har avslutats.

Hur kan egenföretagare rätta till sina fel i INKOMST i år, när de väl lämnats in?

Enligt vad källor från Skatteverket förklarat för denna tidning kommer denna typ av självtaxering, trots den nya utveckling som godkändes i felkorrigeringsmodellerna i början av året, att träda i kraft först på senhösten. så kanske de börjar jobba för nästa kampanj. Denna typ av självutvärdering kommer att kombinera de två modeller som för närvarande finns.

För tillfället påpekade samma källor, vad som finns är en ”mellansystem”som gör det möjligt för egenföretagare att ändra eventuella fel i sin deklaration som tidigare -genom rättelse eller kompletterande-”, endast på ett sätt ”snabbare och enklare.”

Som vanligt finns det fortfarande två sätt för egenföretagare att rätta sin deklaration. Å ena sidan finns den kompletterande deklarationen, som används när rättelse av felet leder till att ett större belopp ska betalas till Skatteverket eller ett mindre belopp ska återföras. Tillämpningen av Rättelse å sin sida görs när rättelse av felet gynnar egenföretagaren. Även om båda kommer att försvinna när den korrigerande självbedömningen är etablerad.

Ett ”mellanliggande” system för att förenkla felkorrigering

Fram till det ögonblicket har det, som förklarats av Skatteverket, införts ett ”mellanliggande förskott i INKOMST tills modellerna är enade. Med detta ges det större lätthet och tydlighet vid presentationen av de kompletterande – med förändringar till förmån för den skattskyldige.

Skatteverket angav att ”i år har navigeringen genom RENTAs webbplats för att lämna in en rättelsebegäran eller lämna in en kompletterande sådan förenklats, så att skattebetalaren helt enkelt måste ändra motsvarande belopp och systemet kommer automatiskt att utföra resten av motsvarande åtgärder.”

Båda kan användas just nu för att korrigera fel, enligt AEAT, så länge som två krav är uppfyllda:

  • Förutsatt att Skatteförvaltningen inte har genomfört slutavräkning eller preliminär avräkning av samma anledning.
  • Det är nödvändigt att fyraårsperioden inte har förflutit från dagen efter ansökningstidens utgång eller från dagen efter det att deklarationen har lämnats om den lämnades utanför denna period.

Hur ändrar man inkomstdeklarationen när den väl har lämnats in?

Skatteverket förklarade genom en videohandledning de steg som egenföretagare som vill rätta till ett misstag i sin inkomstdeklaration måste följa i år. Stegen att följa skulle vara följande:

1. I Renta Web måste du välja ”Ändra inlämnad deklaration.”
2. Efter detta kommer du att kunna komma åt de olika sektionerna och göra nödvändiga korrigeringar. -För att kontrollera resultatet av den ändrade deklarationen räcker det med att återgå till sammanfattningen.
3. Därefter måste du komma åt sidan ”Ändra inkomstdeklaration 2023 som redan har lämnats in” och där, markera rutan för att skicka in den modifierade deklarationen i samma modalitet – individuell eller gemensam – och få tillgång till pennikonen.
4. Efter detta kommer det att visas beloppet för depositionen eller återlämnandet av den ingivna deklarationen och det måste fyllas i manuellt, om det är tomt.
5. Allt som återstår är att klicka på ”Ändra deklaration” och proceduren kommer att avslutas.