Hur hälsosam är din arbetsplatskultur?

Här tar vi en titt på några tecken på en hälsosam arbetsplatskultur. Tänk transparens, samarbete och en allmänt trevlig stämning.

Vad är en hälsosam arbetsplats? Det är inte bara andelen människor som tar med ett äpple till jobbet eller något liknande; det är mycket mer komplext.

Så komplicerat faktiskt att Världshälsoorganisationen (WHO) har gjort sig besväret att ge oss en definition. ”En hälsosam arbetsplats är en där arbetare och chefer samarbetar för att använda en ständig förbättringsprocess för att skydda och främja hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla arbetare och hållbarheten på arbetsplatsen.” WHO rekommenderar att man överväger följande: hälso- och säkerhetsproblem i den fysiska arbetsmiljön; hälsa, säkerhet och välbefinnande i den psykosociala arbetsmiljön, inklusive arbetsorganisation och arbetsplatskultur; personliga hälsoresurser på arbetsplatsen; och sätt att delta i samhället för att förbättra hälsan för arbetare, deras familjer och andra medlemmar av samhället.

Lyssna på alla som har ägnat tid åt att undersöka arbetsplatsens välbefinnande – vilket mer exakt kan kallas arbetarhälsa nuförtiden eftersom många arbetare är platsagnostiska – så kommer de att berätta att hållbarhet, medarbetarnas engagemang och företagskultur har en enorm inverkan på människors allmänna hälsa. .

Helst har arbetsgivare en definierad strategi för arbetstagarnas välbefinnande som de kan revidera och förbättra när de behöver. Det verkar vara sunt förnuft, eller hur?

Kanske inte. En rapport från förra året visade att anställdas frånvaro ökade eftersom många irländska arbetsgivare misslyckades med att svara på de anställdas behov av mental hälsa. De Cork-baserade akademiska författarna till rapporten rekommenderade att arbetsgivarna skulle öka sina budgetar för hälsoutgifter för sin personal. Investeringar i arbetarnas hälsa är avgörande för att säkerställa en produktiv arbetskraft, hävdade de.

Det är inte bara på utgifter för mental hälsa där irländska företag är svaga. En rapport från det regeringsstödda Healthy Ireland som heter Healthy Ireland at Work framhävde att endast cirka en tredjedel av de tillfrågade företagen har en formell strategi för hälsa och välbefinnande – vilket låter sina anställda och HR-avdelningar spela en gissningslek.

Här är några tecken på en sund arbetskultur att hålla utkik efter, oavsett om du är arbetare eller chef.

Tecken på en sund arbetskultur

Folk hjälper gärna till

I en hälsosam arbetsmiljö offras inte trevligheter för professionalismens skull. Du ska höra och se kollegor prata tillsammans och samarbeta i olika projekt.

Hur ofta ber yngre kollegor om hjälp? Hur vänliga är seniora kollegor när det gäller att hjälpa mindre erfarna personal? Om du känner dig obekväm med att be en kollega om hjälp eftersom de kan snärja dig, är det inte ett gott tecken.

Anställda remisser

Om personalen hänvisar öppna roller på sin arbetsplats till vänner, familj och bekanta betyder det att något går rätt kulturellt.

Remisser är ett enormt förtroendevotum för ett företags förmåga att ge personalen en positiv upplevelse.

Tillväxtmöjligheter

Bra chefer vill se sin personal göra framsteg och förbättras i takt med sin potential. Det bör finnas rikliga möjligheter för arbetare att höja sin kompetens och chefer bör övervaka medarbetarnas lärandemål. På så sätt känner sig inte arbetarna stillastående och arbetsgivarna kan fortsätta att utöka sin pipeline av kunnig personal.

Problem löses rättvist

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser, även friska. Att undertrycka problem är faktiskt tecknet på en ohälsosam arbetsmiljö. Istället bör problem hanteras på ett öppet och lugnt sätt.

Om din arbetsplatskultur behöver förbättras…

Medarbetarupplevelseundersökningar

Vissa anställda kan ha olika erfarenheter av ett företags hälsa och välmående kultur, så undersökningar är ett bra sätt att samla in alla synpunkter.

Vi skrev nyligen om hur man får ut det bästa av medarbetarengagemangsundersökningar, som är ett mycket bra – och ofta billigt – sätt att ta reda på hur människor i ett team ser på en situation.

Ta in rådgivare

Om du är helt osäker på vad en hälsosam arbetsplatskultur innebär, eller om du inte har tid – och det är ingen skam i det – kan du lägga ut jobbet. Att ta in någon som vet vad de pratar om när det kommer till hälsa och medarbetarkultur kan göra skillnad.

Ta reda på hur nya tekniska trender förändras i morgon med vår nya podcast, Future Human: The Series. Lyssna nu SpotifyÄpple eller var du än får dina poddar.