Irländska företag behöver klimatkunskaper, såväl som teknik

En av fem företag som tillfrågades av Skillnet Ireland sa att de upplever svårigheter med att hitta människor med kunskaper om klimatåtgärder och hållbarhet.

Majoriteten av irländska företag är oroade över deras arbetsstyrkas beredskapsnivå för den pågående digitala övergången. De är också angelägna om att se till att arbetarna skaffar sig färdigheter inom hållbarhet.

Det visar nya uppgifter från Skillnet Ireland och Ipsos. Byrån undersökte de framtida kompetensutmaningarna för irländska företag och undersökte ett nationellt representativt urval av 500 företag av alla storlekar.

Enligt undersökningen uppgav 65 procent av företagen att personalen skulle behöva utbildning för den digitala omställningen, medan 59 procent angav att anställda skulle dra nytta av uppfostran inom områdena klimatåtgärder och hållbarhet.

För större arbetsgivare var de viktigaste kraven på teknisk kompetensutveckling som identifierades inom robotprocessautomation (54pc), molnberäkning (47pc), artificiell intelligens (42pc), marknadsföring (70pc) och hållbar supply chain management (69pc).

Två tredjedelar av de stora arbetsgivarna rapporterade att de har stött på ihållande utmaningar när de försöker anställa nya talanger med lämplig kompetens.

För små och medelstora företag är det svårt att hitta personer med cybersäkerhet och ekonomisk kompetens. Uppgifterna visade att de har en något bättre position än sina större motsvarigheter när det gäller att ta fram talang. Majoriteten av små och medelstora företag har utökat sin personal under de senaste 12 månaderna. Drygt hälften (51 st) rapporterade svårigheter med att rekrytera personal med nödvändig kompetens.

Kunskaper om klimat och hållbarhet ett måste

Det är inte enbart teknisk kompetens som företag letar efter. Skillnet fann att 35 procent av alla företag ser klimatåtgärder och hållbarhet som mycket viktiga kompetensområden när det gäller att växa sin verksamhet under de kommande två till tre åren.

En av fem tillfrågade företag sa att de upplever svårigheter med att skaffa kunskaper om klimatåtgärder och hållbarhet, och nästan två tredjedelar uppger att deras personal kommer att behöva uppfostras i klimatåtgärder och hållbarhet för sin framtida framgång. Företag anser också att energieffektivitet är viktigt, med 64pc som belyser dess potential att underlätta tillväxt under de kommande två till tre åren.

Paul Healy, VD för Skillnet Ireland, sa att organisationen är medveten om de utmaningar som irländska företag står inför när det gäller att hitta personer med lämplig kompetens.

”Vårt mål är att hjälpa irländska företag att ligga före kurvan. Vi vet från denna forskningsstudie och från vårt arbete med de nästan 25 000 företag vi samarbetar med genom våra 70 affärsnätverk, att affärssektorn kommer att fortsätta att möta betydande nivåer av störningar när de digitala och klimatomvandlingarna fortsätter i snabb takt. Att upprätthålla en stark talangpipeline är nyckeln för att hantera dessa förändringar.”

Ta reda på hur nya tekniska trender förändras i morgon med vår nya podcast, Future Human: The Series. Lyssna nu SpotifyÄpple eller var du än får dina poddar.