Korttidsuthyrningsföretag måste tillämpa dessa nya EU-regler

Torsdagen den 29 februari godkände EU-parlamentet nya regler för samla in och dela data om korttidsuthyrning av boende i syfte att främja Transparens och ansvarighet mellan plattformar -såsom Airbnb, bokning eller tripadvisor bland annat-, förutom skydda konsumenterna från potentiella bedrägerier.

Förenklingen av registreringsprocessen, garantin för säkerhet för resenärer och ett effektivt datautbyte är de grundläggande aspekter som Europaparlamentet har tagit hänsyn till för att främja ansvarsfull och effektiv förvaltning av turistboende.

När rådet har godkänt den kommer texten att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft två år senare.

Den höga efterfrågan på denna typ av uthyrning har genererat vissa problem som måste lösas

Enligt uppgifter från Europaparlamentet har sektorn för korttidsuthyrning under de senaste åren upplevt en snabb tillväxt, vilket representerar ca. 25 % av turistboendet i EUfrämst driven av ökningen av onlineplattformar.

Även om det breda utbudet av boende kan ha positiva fördelar för turismen, har dess överdrivna tillväxt genererat vissa betydande problem. Experter ger som exempel Bostadsbrist i populära turistmål, den prisökning av hyror och övergripande inverkan på livet av lokala samhällen.

År 2022 kommer totalt 547 miljoner nätter att bokas via fyra stora onlineplattformar (Airbnb, Booking, Expedia Group och Tripadvisor) i EU, ”som innebär att mer än 1,5 miljoner gäster bodde på korttidsboende varje natt” avslöjade de från EU-parlamentet.

De städer som noterade det högsta antalet gäster 2022 var Paris, med 13,5 miljoner gäster, följt av Barcelona och Lissabon, med mer än 8,5 miljoner gäster varderaoch Rom, med mer än 8 miljoner gäster.

Reglerna syftar till att öka transparensen på plattformar och förbättra resenärernas förtroende

I syfte att öka transparensen och undvika bedrägerier på uthyrningsplattformarkällor från EU-parlamentet har uppgett att de godkända förordningarna ”kommer att leda till ett förbättrat förtroende för resenärer och kommer att hjälpa myndigheter att utforma bättre turistpolitik”.

Förenkling av registreringsprocessen för effektiv hantering

För plattformar som hanterar turist- eller korttidsboende är det avgörande förenkla registreringsförfarandena för att säkerställa effektiv förvaltning. Det vill säga, de måste följa de lagliga kraven relaterade till registrering av dina fastigheter, särskilt i områden där denna process är obligatorisk. Därför är genomförandet av en onlineregistreringssystem för denna typ av boende kommer inte bara att underlätta uppgiften att uppfylla dessa skyldigheter, utan kommer också att tillhandahålla behöriga myndigheter ett effektivt verktyg för att identifiera värdar och verifiera information relaterad till de boende som erbjuds.

Garantera resenärernas säkerhet genom tillförlitlig och fullständig information

Säkerheten för resenärer är en grundläggande prioritet för egenföretagare som sköter turistboende. Därför är det oerhört viktigt att dessa proffs garantera tillförlitligheten, integriteten och den totala lagligheten hos den information som tillhandahålls om deras egenskaper. Detta innebär att tydligt och synligt visa registreringsnummer i motsvarande annonservilket ger insyn och förtroende för potentiella gäster.

Enligt denna lagstiftning kan behöriga myndigheter stänga av registreringsnummer, be plattformar att ta bort olagliga annonser eller införa sanktioner mot plattformar eller värdar som inte följer reglerna.

Samarbete och kontroll genom en enda digital ingång

För att stärka samverkan mellan egenföretagare och tillsynsmyndigheter, en mekanism för datadelning effektiv och transparent. EU:s medlemsstater kommer att genomföra en enda digital åtkomstpunkt för att ta emot data från hyrplattformar Kortvarig.

Dessa data kommer att innehålla relevant information, såsom antal nätter där bostaden hyrdes, den antal gästerden exakt riktninghan registernummer och den Annonsens webbadress. Detta informationsutbyte kommer att göra det möjligt för myndigheterna att övervaka efterlevnaden av registreringsförfarandena och vidta lämpliga åtgärder i händelse av bristande efterlevnad.

För att hyra en bostad, måste jag registrera mig som egen företagare?

han Uthyrning av turistlägenheter regleras av Urban Leasing Law och även av de olika gemenskapsreglerna. Som vi tidigare har förklarat i denna tidning finns det flera bindande samråd som tar upp frågan om turistuthyrningsverksamhet.

Experten hänvisar till två kriterier som, enligt olika bindande samråd, bestämmer skyldigheten att registrera sig som egenföretagare: vana och inkomst högre än den interprofessionella minimilönen.

Enligt Carlos Piñero, advokat och juridisk rådgivare för National Federation of Self-Employed Workers (ATA), kommer allt att bero på främst från vanan och den inkomstvolym som personen får genom att hyra bostaden. Om inkomsten är lägre än den interprofessionella minimilönen (15 876 ​​euro per år) och hyran inte anses vara din huvudsakliga inkomstkälla, behöver du inte registrera dig som egenföretagare.

I enlighet med bestämmelserna i arbetsförordningen för egenföretagare anses de Egenföretagare är fysiska personer som regelbundet utförpersonlig, direkt och egenföretagare en ekonomisk eller yrkesmässig verksamhet i vinstsyfteutan att vara underordnad en annan persons ledning och organisation, oavsett om de anställer anställda eller inte.